Názov knihy: NÁVRAT K PRAMENŮM
Autor: Robert A. Monroe
Vydavateľstvo: Lott, http://www.lott.cz
Rok vydania: 2003
Popis: Závěrečný díl klasické trilogie o mimotělesných zážitcích.

Návrat k pramenůmOd úsvitů lidských dějin lidstvo vždy pociťovalo všeobecný stesk a nostalgii za něčím, co je hluboce ukryto v každém z nás – za naší skutečnou totožností, pravým původem.

Tato nostalgie zdánlivě vypadá nerozumně a emocionálně, takže mnozí z nás ji vyhodnotí jako touhu opakovaně navštívit místo svého fyzického původu, nebo-li místa narození a raného dětství. Ti, kteří tak učiní, však zpravidla stejně nenajdou uspokojení a naplnění protože čekali něco víc, sami nejsou schopni určit, co vlastně chápou tím „víc“.

Stále narůstá počet osob, které si dostatečně dobře začínají uvědomovat, že každý z nás se nakonec „vrátí domů". Do našeho skutečného místa původu, ne Zde, ale Tam. Je to pouze otázka času. Odsud již je pouze krok k započetí vlastního hledání, k pokusu zaujmout vlastní stanovisko.

Návrat k pramenům popisuje oblast, která se nachází „za hranou“, za hranicí hmotné reality. Tato kniha může posloužit jako mapa „dálnice“ mezi různými světy, mapa cesty, kterou má člověk před sebou poté co opustí zdejší svět. Na této cestě jsou určité dopravní značky i různá nebezpečí. Je to vyprávění o tom jak Robert Monroe objevil a prošel touto cestou již za života, což mu umožnilo uvědomit si příčiny a cíle této výpravy. Autor nám předkládá hlavní zásady smyslu a poslání lidského bytí na Zemi, a také toho, co nás čeká po něm.

„Pochopil jsem, odkud jsem přišel, jak jsem se sem dostal, jak jsem se stal člověkem a proč jsem zde pobýval. Znám plán svého posledního odchodu a také kam se dostanu, když odtud odejdu. Co by mohlo mít větší význam?” (R. Monroe).

Obsah:
Předmluva
1. Proměnná
2. Předlouhá cesta
3. Po dálnici
4. Vítání a loučení
5. Kompenzace a přeskupení
    - Systém pozemského života
    - Cizinci
6. Uvnitř a navenek
    - Vnitřní Já (jádro osobnosti)
    - Vědomá mysl
    - Vnější lidská mysl
    - Úloha lidské mysli
    - Vyzařování lidské mysli
    - Emoce
    - Empatie
    - Jemný úsměv
    - Široký úsměv
    - Vnímání krásy
    - Nostalgie
    - Jemný dotek
    - Nezištné dávání
    - Myšlení
    - Láska
7. Cestovní průvodce
8. Vzpomínky a přehled
    - Vědomí je kontinuální
    - Koncepce fázování
    - Symbolismus levé a pravé hemisféry
9. Obtížná cesta
10. Nevyžádaný doprovod
11. Pohled do nitra
    - Vrstva paměti
    - Vrstva strachu
    - Emocionální vrstva
    - Zbořená bariéra
    - Výčet
    - Architekt-stavitel
    - Reinkarnovaná věž
    - Vzpurný kněz
    - Pilot-letec
    - Vibracionista
    - Námořník
    - Přestěhovalec
    - Mé původní Já
12. Uvnitř nitra
13. Jemné ladění
14. Součet a jeho části
15. Dlouhá a klikatá cesta
16. Pohled z krajnice
17. Další hledání
18. Nový směr
19. Beru si volno
Přílohy