EMDR pomáha uvoľniť zablokované emócie.

Lynne Namka, Ph.D.

 

Posttraumatické stresové ochorenie (PTSD, post traumatic stress disorder) a iné účinky traumy sú tradične považované za najodolnejšie a najfrustrujúcejšie problémy, pre ktoré ľudia vyhľadávajú terapiu. Dnes existuje nová technika, ktorá uvoľňuje traumu a negatívne presvedčenia - revolučný proces, ktorý nesie označenie Eye Movement Desensitization and Reprocessing (Znižovanie citlivosti a prepracovanie pohybmi očí), skrátene EMDR. Táto nová procedúra pomáha uvoľniť stres a vyčistiť nepohodlné emócie, traumu a bolestné zážitky z minulosti, uložené v mysli a tele. Niektorí ľudia povedali, že EMDR im pomohlo za jedno sedenie viac, než iné terapie počas mnohých rokov.

EMDR sa používa u mnohých typov problémov, vrátane znásilnení, problémov spojených s bojmi vo Vietname, traumy v dôsledku prírodnej pohromy, sexuálneho obťažovania a fyzického zneužívania. EMDR tiež pomáha pri uvoľňovaní nepohodlných spomienok na zážitky kritiky, strápňovania či zahanbovania druhými, ako aj pri uviaznutí v istých emocionálne stresujúcich problémoch.

Prostredníctvom pohybovania očí zo strany na stranu a zároveň sústredenia sa na vnútorné telesné stavy, sa staré potlačené a vytesnené pocity opäť vynoria na povrch a uvoľnia a jedinec sa dozvedá o dočasnej povahe negatívnych emócií. Proces pozorovania pocitov a telesných energií a pozorovanie toho, ako sa menia, učí človeka tomu, ako využívať zenový odstup voči silným emóciám.

Jedinec popisuje, čo pociťuje, ako napr. napätie v ramenách alebo brnenie v nohách, zatiaľ čo si spomína na zážitok alebo si prepracúva starú traumu. Čokoľvek sa objaví, terapeut jemne pripomenie, "Len to pozorujte. Len s tým zostaňte", alebo "Poučte sa z toho". Po chvíli sa energie, ktoré boli predtým prežívané ako nepohodlné, začnú posúvať, zväčšovať alebo zmenšovať, miznúť alebo prejavovať v nejakej inej časti tela. Časť techniky, týkajúca sa prepracovania, dáva priestor času kľudu, aby sa mohli z nevedomej mysle vynoriť pozitívne posolstvá. Po sedení EMDR ľudia často rozprávajú, že to, čo im robilo starosti a trápenie, sa už nezdá byť problémom.

Táto neurologická technika pohybovania očami umožňuje prepojeniu medzi pravou a ľavou mozgovou hemisférou, čo dodáva väčšie množstvo energie na to, aby sme mohli uvidieť traumu či problémovú situáciu odlišne. Spracovanie situácie a potlačených pocitov v jemnom stave alfa má za dôsledok odlišné chápanie negatívneho zážitku. Sedenie EMDR učí objektívnu metódu pre zaobchádzanie s negatívnymi emóciami, stresom a telesnými bolesťami.

U detí sa EMDR používa na to, aby im ukázalo, ako sa ich negatívne vnútorné telesné stavy podieľajú na vyhýbaní sa domácim úlohám či na zlyhávaní pri úlohách, ktoré sa im nepáčia.

EMDR je kontroverznou metódou, pretože ešte nebola plne zdokumentovaná výskumnými štúdiami, no klinici po celom svete o nej hovoria, že je to jedna z najdôležitejších techník posledných desaťročí pre redukovanie traumy. EMDR vyvinula PhDr. Francine Shapiro v r. 1988 a dodnes sa ju naučilo vyše 14 000 certifikovaných psychoterapeutov na svete. Pretože pre účinnú aplikáciu EMDR je nutné klinické vzdelanie a prax, tvorivé dielne sú vyhradené pre profesionálov z oblasti duševného zdravia, ktorí majú licenciu pre poskytovanie terapie. Francine Shapiro poslala tímy terapeutov, vycvičených v EMDR do takých vojnou zmietaných oblastí, ako bola Bosna a Južná Amerika, aby tam naučili miestnych terapeutov techniku pre uvoľnovanie tráum, spôsobených vojnou a konfliktami.

Preklad článku z časopisu The Awareness Journal: DreamingWolf. Upravené.

 

 

 

 

 

 

 

Stránka vytvorená: by DreamingWolf, júl 2004.