FOCUSING: Šesť krokov

 

Vnútorný akt focusingu (z angl. "to focus" - zaostriť, sústrediť, zamerať sa; zaostriť, zamerať pozornosť) možno rozdeliť na šesť hlavných krokov či pohybov. S narastajúcou praxou ich už nebudete považovať za šesť oddelených častí jedného procesu. Ak si ich predstavujeme ako oddelené kroky, stáva sa tento proces mechanickejším, než je - alebo než bude neskôr. Rozčlenil som takto proces preto, lebo rokmi experimentovania som sa naučil, že je to účinný spôsob ako učiť focusing ľudí, ktorí ho predtým nevyskúšali.

Považujte to len za základy. Ako budete napredovať ďalej a naučíte sa o focusingu viac, budete stavať na týchto základných inštrukciách, ujasníte si ich a budete k nim pristupovať z iných uhlov. Nakoniec - možno nie na prvý raz - zažijete posunutie čohosi vo svojom vnútri.

Tu sú teda inštrukcie pre focusing v stručnej podobe a manuálovom štýle. Ak si ich chcete vyskúšať, urobte tak zľahka, jemne. Ak naďabíte pri jednom či druhom kroku na ťažkosť, netlačte príliš, len prejdite k ďalšiemu. Vždy sa možno vrátiť späť.

Vyčistenie priestoru

Požiadam vás, aby ste boli potichu. Doprajte si chvíľu na uvoľnenie sa... Dobre, teraz, vo svojom vnútri, zamerajte do svojho vnútra pozornosť, do tela, do brucha či do hrude. Pozrite sa, čo tam prichádza, keď sa opýtate "Ako sa mám? Čo je pre mňa práve teraz dôležité?" Cíťte vo svojom tele. Nechajte, nech odpovede prídu pomaly, z tohto preciťovania. Keď príde nejaká starosť, NEVSTUPUJTE DO NEJ. Zotrvajte mimo nej, povedzte si, "Áno, je tam toto. Môžem to tam cítiť." Nechajte medzi sebou a starosťou malý priestor. Potom sa opýtajte, čo ďalšie ešte cítite. Znovu počkajte a preciťujte. Zvyčajne je tam niekoľko vecí.

Cítený zmysel

Spomedzi toho, čo prišlo, vyberte si jeden osobný problém, na ktorý sa zameriate (z anglického "to focus on"). NECHOĎTE DOŇ. Držte sa od neho obďaleč. Samozrejme, vec, na ktorú myslíte, má mnoho častí - priveľa na to, aby ste mysleli na každú zvlášť. No môžete všetky tieto veci spolu cítiť. Venujte pozornosť miestu, kde zvyčajne veci cítite, a tam môžete získať pocit o tom, aký pocit celý ten problém dáva. Dovoľte si cítiť nejasný pocit toho všetkého.

Uchopenie

Akú kvalitu má tento nejasný cítený zmysel? Nechajte, nech zo samotného cíteného zmyslu vzíde slovo, fráza alebo obraz. Môže to byť slovo, označujúce vlastnosť, ako napr. pevné, lepkavé, zaseknuté, ťažké, skákavé, alebo to môže byť celá veta či obraz. Zostaňte s kvalitou cíteného zmyslu, až kým niečo k tomu "nesadne", "nezapasuje".

Rezonovanie

Vracajte sa k cítenému zmyslu a potom späť k slovu (alebo vete či obrazu), sem a tam. Overte si, ako spolu navzájom rezonujú. Pozrite sa, či nájdete nejaký malý telesný signál, ktorý vám dá vedieť, že cítený zmysel a dané slovo, veta či obraz k sebe "pasujú". K tomu je treba, aby ste mali opakovane cítený zmysel i slovo. Nechajte, aby sa cítený zmysel zmenil, ak sa mení, a takisto aj slovo alebo obraz, až kým nemáte dojem, že zachytávajú čo najpresnejšie kvalitu cíteného zmyslu.

Kladenie otázok

Teraz sa opýtajte: čo na tomto probléme vytvára túto kvalitu (ktorú ste práve pomenovali alebo si predstavili)? Uistite sa, že tu znovu cítite tú kvalitu, čerstvo, živo, nie len na základe spomienky z minulosti. Keď je tu opäť, dotknite sa jej, buďte s ňou a opýtajte sa: "Čo robí celý problém takým ________ ?" Alebo sa opýtajte, "Čo sa nachádza v tomto zmysle?"

Ak dostanete rýchlu odpoveď bez posunu v cítenom zmysle, nechajte takúto odpoveď ísť. Vráťte sa pozornosťou späť k svojmu telu a odznova nájdite cítený zmysel. Potom sa ho znova opýtajte.

Buďte s cíteným zmyslom, kým nepríde niečo spolu s posunom, ľahký pocit "poddania sa" alebo uvoľnenia.

Prijatie

Príjmite priateľsky čokoľvek, čo príde spolu s posunom. Chvíľu s tým zotrvajte, aj keď je to iba malé, ľahké uvoľnenie. Čokoľvek príde, je to iba jeden posun; budú nasledovať ďalšie. Možno budete po chvíľke pokračovať, no ešte tu pár minút zostaňte.

AK STE POČAS TÝCHTO INŠTRUKCIÍ STRÁVILI CHVÍĽKU PRI CÍTENÍ A DOTÝKANÍ SA NEJASNÉHO HOLISTICKÉHO TELESNÉHO ZMYSLU TOHTO PROBLÉMU, POTOM STE VYKONALI FOCUSING. Nezáleží na tom, či telesný posun nastal, alebo nie. Príde sám odseba. To nekontrolujeme.

Preklad: DreamingWolf

 

 

 

 

 

 

Stránka vytvorená: by DreamingWolf, júl 2004.