Čo je to Focusing?

 

Focusing je na telo zameraná technika, ktorá umožňuje nadviazať kontakt či spojenie s "cíteným zmyslom" čohosi, čo je mimo známych slov a pocitov. Namiesto zvyčajného vnútorného tárania začnete uvoľneným a priateľským spôsobom načúvať tým častiam seba, ktorým bežne nevenujete pozornosť. Z tohto hlbšieho, telesného načúvania sa môžu vynoriť tvorivé a transformatívne príležitosti, ktoré vám inak unikajú.

Odkiaľ Focusing pochádza?

Focusing, teda sústreďovanie sa (zameriavanie pozornosti), je prirodzená ľudská schopnosť. Pôvodne ju identifikoval dr. Eugene Gendlin z University of Chicago, keď skúmal sebareflexívny spôsob rozprávania klientov, ktorí mali úžitok z psychoterapie. Anglický jazyk nemá pre túto cennú zručnosť žiadny výraz a tak ju Gendlin nazval "Focusing".

Čo je to "cítený zmysel"?

Tak, ako emócie, známe pocity a fyzické vnemy, existuje aj menej intenzívna úroveň "cítenia" v tele. Je nejasná, nezreteľná a tak máme sklon ju ignorovať. A predsa, ak u tohto cítenia trpezlivo vydržíme, objavia sa prekvapujúce nové myšlienky a pocity. Cítený zmysel je inteligentný - obsahuje múdrosť nášho tela, je evolučný - usmerňuje nás smerom k ceste vpred v našom živote a je etický - vyvažuje protichodné, vzájomne si konkurujúce vnútorné a vonkajšie požiadavky v nás. Načúvanie cítenému zmyslu je ako vpustenie sviežeho, čerstvého vzduchu do preľudnenej miestnosti.

Čo je to zážitkové načúvanie?

Toto je zručnosť pomáhať druhej osobe sústrediť sa, "focusovať". Cieľom tu je odrážať - zrkadliť - nielen to, čo človek hovorí, ale aj spôsob, akým prežíva cítený zmysel, z ktorého slová vychádzajú. Tento štýl načúvania je priateľský a blízky a napriek tomu hlboko rešpektujúci.

Na čo je možné Focusing využiť?

- na vyjadrenie toho, čo cítime, ale čo neviemevyjadriť slovami

- na myslenie srdcom

- na prácu na obtiažnych pocitoch

- na prežitie malých i veľkých rizík života

- na plánovanie a rozhodovanie sa

- na premenu vágnych tušení na dobré nápady

- na nasledovanie tvorivého impulzu k jeho zavŕšeniu

- na pomoc sebe samému, na terapiu, na prácu so snami i na meditáciu, atď.

 

Preklad: DreamingWolf. Použitý text pochádza z informačného letáčiku Petra Afforda.

 

Pozri aj: Focusing: šesť krokov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stránka vytvorená: by DreamingWolf, júl 2004.