Jo Dunning: Aplikovaná posvätná geometria.

 

Jo DunningMnohí z nás máme vo svojom živote oblasti, kde sa cítime neuspokojení či frustrovaní. Niektorí z nás sú nešťastní zo svojho tela a cítia sa priveľmi tuční, priveľmi chudí, alebo nám chýba energia či zdravie k tomu, aby sme mohli žiť život s hojnosťou. U mnohých iných sú to emočné aspekty ich osobnosti, čo vytvára pravidelný pocit nepohodlia, keď zápasia s hnevom, depresiou, strachmi, úzkosťou a stresom.

Niektorí z nás zisťujú, že osobné vzťahy neposkytujú tú úroveň podpory, starostlivosti a intimity, po akej túžime. Možno zisťujeme, že náš vzťah k práci nás nenapĺňa, alebo sa cítime neuspokojení naším vzťahom k financiám. Väčšina z nás zápasí so vzťahom k Bohu a k nášmu duchovnému rastu. Mnohé požiadavky našich vzťahov prepínajú našu integritu, hranice, dôveru a lásku.

Mnohí z nás sa rozhodnú vyhľadať pomoc profesionálov, aby nám pomohli s týmito problémami a zažívame rôzny stupeň úspešnosti. Niekedy dokážeme objaviť príčinu v pozadí svojich problémov a vieme vykonať zmeny potrebné k tomu, aby sme si mohli vybudovať život, aký chceme. No častejšie zisťujeme, že bez ohľadu na to, čo je problémom, existuje široké spektrum možných príčin a navrhovaných riešení. Možno máme pocit, že naše problémy boli zapríčinené neadekvátnou rodičovskou starostlivosťou, nízkym sebavedomím, metabolickou nerovnováhou, karmou, dedičnosťou, zraneniami, nevedomosťou, nesprávnou funkciou žliaz, zážitkami v minulých životoch a nekonečným zoznamom ďalších možností a možných spôsobov liečenia.

Všetky naše starosti sú veľmi reálne a majú veľmi reálne účinky v našom živote, v tele, emóciách, vzťahoch, financiách a pocite radosti a pohody. Každá jedna z našich starostí má veľmi reálnu príčinu (či kombináciu príčin), ktoré rozhodne prispievajú k problému, alebo ho utvárajú. Každá príčina má široké spektrum spôsobov nápravy alebo liečenia.

Kvôli tomuto širokému spektru možností trávia mnohí z nás veľa energie, času a peňazí pokúšaním sa pochopiť a vykonať zmeny, ktoré chceme. A predsa, za hranicami všetkého zvyčajného chápania akceptovaných príčin a liečenia je ďalší faktor, hodný zváženia, faktor, nad ktorým mnohí profesionáli nikdy ani neuvažovali. Aby sme objavili tento chýbajúci kúsok, musíme začať myslieť mimo očividných a samozrejmých odpovedí a položiť si zopár otázok, ktoré nám rozšíria vedomie.

Je potrebné, aby sme začali pozerať za akceptované príčiny problému a objavili príčinu príčiny! Čo utvára metabolickú nerovnováhu alebo dedičný vzorec na prvom mieste? Čo udržiava staré emočné témy aktívne a vytvára dnešný problém s váhou či nedostatok intimity? Čo udržiava naše presvedčenia a názory na mieste, ktoré vytvára naše finančné zážitky?

Dokonca aj mimo týchto otázok, akonáhle vieme, čo je potrebné k tomu, aby sme vykonali zmenu, ktorú chceme, čo je to, čo sa nám mieša a pletie do našej energie, motivácie alebo vôle začať žiť svoj život inakšie? Odpoveď na tieto otázky dnes nenájdeme u tradičnej psychoterapie či medicíny, ani u „alternatívnych“ metód. Stáva sa veľmi zriedka, že ktorýkoľvek zo zvyčajných (či nezvyčajných) prístupov k riešeniu našich problémov so vzťahmi, váhou, financiami, liečením či emočným zdravím vôbec hľadá príčinu, ktorá leží za zjavnou príčinou.

Väčšina prístupov nemá žiadne nástroje alebo uvedomenie k tomu, aby urobili ďalší krok za to, čo je známe a prešli do nového teritória nezámeho. Dnes však existuje jedna veľmi vzrušujúca nová oblasť bádania. Táto práca dnes vstupuje do oblastí, ktoré sa nikdy predtým nezdali byť dostupné. Táto práca je taká nová, že ešte ani nemá názov. Leží niekde za sférou kvantovej fyziky a v pokročilom využití energie v oblasti aplikovanej posvätnej geometrie. Objavy, učinené v tejto oblasti, sú absolútne revolučné a menia život. 

PentagramTáto metóda pracuje so vzorcami energie, ktoré utvárajú a udržiavajú zážitky v našom živote – s „príčinou príčiny“! Táto energia nadobúda takmer nekonečné množstvo rozličných, veľmi zložitých tvarov, ktoré keď sú skombinované, vytvárajú celý systém, cez ktorý môžeme prežívať celý život. Tieto vzorce sa spájajú s každým presvedčením, názorom, úsudkom, svetonázorom a predstavou, rovnako ako aj so všetkými časťami tela a funkciami, všetkými úrovňami vedomia a všetkými skúsenosťami.

Zdá sa, že tento systém komplikovaných vzorcov v skutočnosti vytvára celú sieť, prostredníctvom ktorej sa všetko naše uvedomenie si života v tejto realite odvíja. Tieto vzorce sú umiestnené za hranicami našej aury, v okruhu s priemerom asi 1,5 metra okolo nášho tela. Táto oblasť je naše pole a obsahuje každý náš aspekt, z každého života, od samotného počiatku až do tejto chvíle. Obsahuje záznam každého vzroca osobnosti, zážitku, túžby, presvedčenia, myšlienky, udalosti – všetkého!

V našom poli sú simultánne uložené milióny vzorcov. V každom živote čerpáme z týchto vzorcov, aby sme si vytvorili život, ktorý máme. U niektorých z nás to vyvoláva logickú otázku: „Ako sa všetky tieto vzorce zmestia do tak malého priestoru, a vrážajú moje vzorce do vzorcov niekoho druhého, keď kráčam po ulici?“ Táto logika malého priestoru je aplikovateľná iba na náš trojdimenzionálny fyzický svet, v ktorom nemôžu dva predmety zaberať jeden priestor naraz, v tej istej chvíli. No keď sa zapodievame energiou, nachádzame sa v dimenziách mimo tretej a už nepracujeme s časom a priestorom. Presunuli sme sa do sféry nekonečna, kde všetko môže existovať naraz v tom istom bode a v tom istom okamihu.

V ktoromkoľvek živote je využívaných iba porovnateľne malé množstvo z nekonečného počtu vzorcov, ktoré sú v poli, čo nás obklopuje. Vzorce, ktoré využívame, sa neustále posúvajú, menia a kombinujú a tak vytvárajú našu realitu. Ako v danom živote rastieme a vyvíjame sa, tak sa menia a vyvíjajú aj mnohé spletité línie patričného vzorca. Ako sa tieto vzorce posúvajú, začíname prežívať svoj život inakšie. Oslobodzujeme sa od emočných blokov, nadobúdame zdravie, prispôsobujeme svoje úrovne uvedomovania, nadobúdame či strácame telesnú váhu, vyvažujeme metabolizmus, meníme svoj sebacit, prestávame súdiť, vyvažujeme si financie, zbavujeme sa traumy zo zneužitia v detstve, budujeme si intimitu a mnohé iné ďalšie veci.

Táto nová oblasť osobného rastu, využívajúca aplikovanú posvätnú geometriu, pracuje priamo s energetickými vzorcami, ktoré utvárajú našu realitu. Pri tejto veľmi vyspelej úrovni práce s energiami je identifikovaný špecifický vzorec, ktorý vytvára problém, ktorý chcete zmeniť. Tento vzorec je potom uvoľnený a rozvinutý do rozšírenejšieho vzorca, ktorý vás osolobodí od ťažkostí, ktoré prežívate.

Metatronova kockaU mnohých jedincov, ktorí zažili tieto posuny geometrických vzorcov, prebehne zmena takmer okamžite alebo v priebehu pár dní. U iných ľudí, ktorí si vybrali vzorec, poprepletaný s mnohými ďalšími vzorcami, je zmena postupnejšia a prebieha niekoľko mesiacov.

Výsledky aplikovanej posvätnej geometrie sú pozoruhodné a väčšina ľudí zbadá zmenu prebiehať veľmi rýchlo. Mnohí z tých, ktorí zažijú posun vzorcov, zistia, že dlhodobé problémy, ktoré odolávali mnohoročnej terapii, sa zmenia ľahko a rýchlo, s malým alebo takmer žiadnym úsilím.

Priekopnícka práca používania posunov vzorcov k vytvoreniu želaných zmien bola pôvodne vykonávaná na individuálnej báze. Ako sa však táto práca vyvíjala, začalo byť možné vytvárať posuny naraz počas práce s veľkými skupinami ľudí. Každý človek v skupine si môže vybrať akýkoľvek zo vzorcov, ktorý chce posunúť a tak zostáva práca ešte stále úplne individualizovaná.

Úžasnou vecou na posunoch vzorcov je to, že o vzorci, ktorý ste si vybrali, nie je potrebné diskutovať. Práca je úplne dôverná, aj v skupinovom formáte. Presunutie jedného vzorca zaberie iba pár minút, takže v krátkom čase je možné presunúť dostatok vzorcov na to, aby vznikla signifikantná zmena.

Dve tetryTáto nová oblasť spirituality, využívajúca energiu posvätnej geometrie je veľmi vzrušujúca a má ďalekosiahle možnosti využitia. Spočiatku sa posuny vzorcov používali na vyčistenie starých emočných tém a problémov, ale rýchlo a prirodezene sa to vyvinulo aj do aplikácie v oblasti problémov fyzického tela, vzťahov, kontroly hmotnosti, finančných záležitostí, sebadôvery a množstva ďalších. Avšak súčasné využitie je zďaleka najvzrušujúcejšie a má najďalej siahajúce dôsledky. V tejto pokročilej úrovni aplikovanej posvätnej geometrie teraz skúmame hranice ľudského vedomia a objavujeme možnosti využitia pre rozširovanie vedomia a urýchľovanie duchovného prebudenia.

Spolu s tým, ako duchovne rastieme a rozširujeme svoje chápanie a vedomie, každý z nás sa bude ďalej spájať s väčšími a väčšími prejavmi božskosti a univerzálnej múdrosti. Z týchto rozšírených bodov vedomia budeme pokračovať v ďalšom objavovaní fungovania veľkolepého vesmíru, v ktorom žijeme, a tiež veľký boží plán stvorenia. Každý z nás máme úžasné privilégium toho, že žijeme teraz, v tejto dobe, kedy máme schopnosti, dary a vhľady k pomáhaniu si navzájom i sebe samým pri vykonaní kvantového skoku vo vedomí.

Čoskoro budeme rozšírení do takej miery, že aplikovaná posvätná geometria bude bežnou vecou a my všetci sa budeme učiť o nejakom ďalšom fenomenálnom aspekte Boha a vesmíru!

·                         

Jo Dunningová je duchovná učiteľka, žijúca v Tucsone. Ponúka kurzy pokročilej práce s energiou, liečenia, intenzívne semináre, školy mystérií a iniciácie.

Preklad článku z časopisu The New Times, February 1998: DreamingWolf. © The New Times, 1998.

 

 

 

Stránka vytvorená: by DreamingWolf, jún 2003.