Dvanásť brán k osobnému rastu

Interview Michaela Petera Langevina s Danom Millmanom

Uverejnené v Magical Blend Magazine č. 62, oktróber 1998

Dan Millman

Bez ohľadu na naše individuálne cesty, všetci sme napokon vedení k oblasti duchovného rastu a objavov. I keď sa na duchovný rast možno dívať z perspektívy abstraktnej filozofie, môže byť tak jednoduchý ako učenie sa žiť harmonicky s potrebami bežného života. A istotne je to náš bežný život, kde sa cesta pre nás všetkých začína.

Prvý záujem Dana Millmana ako učiteľa vždy bolo zavedenie duchovných princípov do bežného denného života. Jeho knihy a semináre ponúkajú múdre rady pre život, podávané s porozumením, že život sa odohráva v skutočnom svete. Od jeho už klasickej Cesty mierumilovného bojovníka po jeho detské knižky, Millman berie to obyčajné a odhaľuje v ňom neobyčajné. Pripomína nám, že to, čo vytvára rozdiel, nie je svet tam vonku, ale vedomie, s ktorým ho vnímame.

V jeho poslednej knihe, Každodenné osvietenie (Warner Books, New York) Dan Millman uvádza dvanásť brán pre osobný a duchovný rast, ktorými každý pútnik musí prejsť, aby zmenil každodenný život na cestu uvedomenia, hojnosti a osvietenia.


Naposledy, keď ste sa objavili na stránkach v Magical Blend (č. 50), ste hovorili o tejto dobe ako o dekáde duchovného práva. V Každodennom osvietení akoby ste učili ľudí o spôsoboch, ktorými napomôžu rozvinúť vek služby tejto planéte. Bol to váš zámer?

Dan Millman: V súčasnosti je k dispozícii veľa odlišných učení, ale len pár učiteľov na východe, či západe prinieslo osvietenie dole na zem alebo vyzdvihlo týchto dvanásť arén každodenného života ako foriem duchovných cvičení. Možno s mojou prácou prišiel čas na nové predstavy o účele bežného života.

Najvyšším cieľom konceptu dvanástich brán v Každodennom osvietení je oslobodenie našej pozornosti. Ako hovorí príslovie "kde je boh, tam nie je pozornosť".

Nanešťastie, väčšina z nás nemá slobodnú pozornosť. Môžeme ašpirovať k duchovnejšiemu, šťastnejšiemu, alebo expanzívnejšiemu životu. Potom nás však bolia kríže, alebo sa necítime veľmi dobre, alebo si robíme starosti, ako zaplatíme opravu auta alebo zlepšíme náš vzťah. Naša pozornosť je chytená do nevyriešených záležitostí nášho tela, mysle a života. Na týchto záležitostiach nie je nič zlé - každý z nás sa s nimi musí vysporadúvať, ale pokiaľ neporozumieme a nevyriešime naše bloky v týchto dvanástich arénach, prisvojujú si našu pozornosť tak, že nie sme schopní vnímať krásy života okolo nás.

V úvode vyhlasujete, že to, čo je obsiahnuté v Dvanástich bránach, nie je v konflikte so žiadnymi náboženskými presvedčeniami, no niektoré z týchto ideí pôsobia mierne radikálne.

Dan Millman: Vo väčšine častí prezentujem realistické myšlienky vyplývajúceho zo zdravého rozumu, o žití pozitívneho, uvedomelého života orientovaného na úžitok. Ale spomínam i určité veci, ktoré môžu vyvolať konflikt s presvedčeniami niektorých ľudí. Mojim zámerom nie je presvedčiť kohokoľvek, ale jasne stanoviť princípy. Radím neodmietať celých Dvanásť brán jednoducho preto, že niekto prichádza s myšlienkou odlišnou od toho, čo boli doteraz učení. Odporúčam ľuďom vziať si to, čo je užitočné a funguje im, čo väčšina knihy bude. Ak sa niekomu konkrétna myšlienka nezdá byť správnou, potom by ju mal vynechať. Často začínam semináre tým, že ľuďom oznámim, že minimálne desať percent toho, čo poviem, bude pre nich neprijateľné. Tak môžu počúvať a čítať so zdravým skepticizmom a pozitívne kriticky vnímať, ako sa to vzťahuje k ich životom. Každý z nás je odborníkom na svoj vlastný život. Ja som tu na to, aby som sa podelil s tým, čomu som porozumel a zhrnul do jedného celku.

Prečo dvanásť brán?

Dan Millman: Nemal som zámer vytvoriť ich dvanásť, tak to jednoducho vyšlo. A napokon, číslo dvanásť vyzerá zastrešujúco. Máme dvanásť mesiacov v roku, dvanásť palcov v stope v anglickom systéme, dvanásť znamení zverokruhu, dvanásť porotcov v anglo-americkom súdnictve, dvanásť stupňové programy, dvanásť brán do Jeruzalema a dvanásť učeníkov Ježiša, čo predstavuje dvanásť pokání života.

V knihe síce hovoríte o konečnom kroku k službe svetu, pričom žiaden krok či brána nie je dôležitejšia ako iná, napriek tomu ste sa museli rozhodnúť o ich zoradení v poradí od jedna do dvanásť. Ako k tomu prišlo?

Dan Millman: Žiadna brána, či je to "Objímte svoju sexualitu", "Prebuďte svoje srdce", "Slúžte svojmu svetu", či "Postavte sa zoči-voči svojim strachom", nie je dôležitejšia než ktorákoľvek iná, v zmysle že v priebehu nášho života budeme a musíme čeliť všetkým dvanástim.

V jednom momente budeme stáť zoči-voči emocionálnym záležitostiam, a v ďalšej fáze budú našimi prioritami hospodárenie s peniazmi, ovládanie mysle, či spoliehanie sa intuíciu.

Ako prvú som postavil bránu "Objavte svoju hodnotu" - nie preto, že je dôležitejšia, ale preto, že problémy so sebahodnotením (a výsledná sabotáž samého seba) by mali byť riešené skôr ako si dovolíme dostať sa cez ostatné brány. Inak môžeme čítať knihy a navštevovať semináre či hocičo iné, stále podrývame vlastné úsilie. Nedovoľujeme si mať prospech z nášho úsilia, pretože neveríme, že si ho zaslúžime. Ako raz povedal Ramakrišna, "Oceán blaha môže padať z nebies, pokiaľ držíme len náprstok, je to všetko, čo dostaneme".

Povedzte čosi o vašich tvorivých metódach. Ako vy sami vnímate svoje písanie?

Dan Millman: Mohol by som sa držať metafyziky a vykladať si tú otázku rôznymi spôsobmi, avšak odpoviem týmto: Viac, ako spisovateľa či rečníka vnímam seba ako učiteľa. Som učiteľom, pretože milujem zdieľať to, z čoho mám radosť a z čoho som mal prospech podobným spôsobom, ako sa niekto chce s priateľom podeliť o dojmy z filmu či knihy.

Čo som sa naučil, zdieľam. Naučil som sa umeniu písať a rozprávať, pretože to bolo potrebné. Mojou technikou je najskôr otvoriť srdce a až potom ústa, či pustiť sa do pustiť sa do písania. Nesedím so založenými rukami, aby som vygeneroval nejaký druh sentimentálnych pocitov lásky, ale záväzok zdieľať, milovať, slúžiť je tu.

Chcem zdôrazniť pozitívny rozdiel. Nepíšem iba preto, aby som vyjadril samého seba. To môžem urobiť v časopise, alebo písať listy, či poéziu. Píšem, aby som sa dostal k ľuďom a podľa možnosti im ponúkol použiteľné, praktické, realistické pripomienky.

Nemôžem písať tak, aby sa to páčilo každému. Ako raz povedal Ramana Maharshi, báječný mudrc z Indie, "dávam ľuďom to, čo chcú, takže napokon budú chcieť to, čo ja im chcem dať". To je to, čo robím. Pokúšam sa podať ľuďom informácie v chutnej, ľahko stráviteľnej podobe, takže môžu byť v ich živote prakticky uplatňované.

Zdá sa, že emócie ovládajú životy ľudí, a títo zasa akoby si za to nevedeli odpustiť. Nuž a vo vašom Každodennom osvietení hovoríte o emóciách takmer ako o spojencoch.

Dan Millman: Emócie nie sú ani priatelia ani protivníci, pokiaľ ich nimi neurobíme. Sú také prirodzené ako počasie, ktoré sa nám odohráva nad hlavou. Niekedy sa nám počasie páči, inokedy nie. Pocity, tak ako počasie, sa menia počas dňa, z momentu na moment. Zdá sa dôležitým všimnúť si rozdiel medzi tým, čo si myslíme a čo cítime, a ako to nemusí ovplyvniť naše správanie, ani podmieniť naše skutky.

Čitateľ si kúpi časopis Magical Blend a prečíta si interview s Danom Millmanom. Cíti sa zdrvený životom - nemá dostatok času, energie alebo peňazí na kúpu vašej knihy a prečítanie si prvej kapitoly, kašľúc na zmenu spôsobu, akým funguje. Akú radu by ste mali pre niekoho takého?

Dan Millman: Niektorí ľudia sú zdrvení, pretože sa pozerajú na vrchol hory, pričom túžia byť hore presne v tej istej chvíli. Život je ale postupný proces, krok po kroku. Máme urobiť iba nasledujúci krok. Kráčame predtým, než sa rozbehneme. Bežíme, než vzlietneme. Skúšam sa stretávať s ľuďmi v ich domáckom prostredí. Cesta osobného rastu sa začína tam, kde stojíme. Či si niekto Každodenné osvietenie prečíta, či nie, stále má svoj každodenný život, božiu triedu, so skúšaním a výučbou. Ponúkam pripomienky na rozjasnenie cesty, ale každý z nás musí takisto cestovať s pomocou vlastného vnútorného svetla a robiť vlastné rozhodnutia.

Jeden muž mi raz povedal "chcem robiť viac duchovných cvičení, mám však rodinu, ktorú musím podporovať a prácu na plný úväzok". Neskôr si uvedomil, že jeho žena, jeho deti a jeho práca boli jeho duchovným cvičením.

Či sme, alebo nie sme si toho plne vedomí v každom okamihu, všetci sme zapojení do duchovného cvičenia. Každodenný život je duchovný úvodný tábor, škola. Všetci sme tu kvôli posilneniu našich duší.

Prečo zahrňujete hospodárenie s peniazmi do duchovných cvičení?

Dan Millman: Ako si dávame dokopy pohľad na peniaze a učíme sa lepšie fungovať v živote, oslobodzujeme našu pozornosť na nájdenie Ducha v každodennom živote. Hospodárenie s peniazmi, ktoré začína skúmaním našich podvedomých presvedčení o bohatstve a chudobe v spojení so spiritualitou, môže viesť k osvietenejšiemu životu.

Viacerí spisovatelia sa už venovali témam strachu a odvrátenej strany našich osobností. V oboch kapitolách, "Postavte sa zoči-voči svojim strachom" a "Osvetlenie svojho tieňa", hovoríte o zachytení svojho tieňa v podobenstvách aj príkladoch z každodenného života, takže tieň sa stáva viac ako jungovským psychologickým nástrojom, stáva sa niečím reálnym, čo každý z nás prežíva denno-denne.

Dan Millman: Keď hovorím o osvetlení svojho tieňa, nehovorím čisto v jungovskej terminológii, ani nevyhnutne o snovej práci či hlbokých psychologických procesoch. Tento výraz znamená pozrieť sa na seba úplne, kompletne a realisticky, so súcitom a čestnosťou.

Niektorí ľudia reagujú "nechcem osvetľovať svoje tiene, chcem vidieť svoje svetlo". Samozrejme radšej by sme videli kladné stránky našich osobností, avšak osvietenie našich tieňov je jedným zo základných brán vedúcich k oslobodeniu našej pozornosti a energie, ktorú inak míňame na obranu čiastočne či vo väčšej miere falošného obrazu samého seba.

Jedným zo nevyhnutných krokov v duchovnom živote je rozoznanie podstaty našej skutočnej povahy. Niekto, kto vyrastal v kvakerskej domácnosti či v domácnosti pacifistov, môže popierať tú časť z neho, ktorá si chce uplatňovať svoje, či dokonca je občas agresívna a násilná. Môže myslieť "Som len mierumilovný. Som len dobrý." Toto je však nerealistické. Nikto nie je len taký. Jung povedal "V každom z nás žije kúsok z nás všetkých."

Jedným z dôvodov, prečo sú malé deti také očarujúce, je, že sú reálne. Vidíme ich svetlo a ich tmu. Ak si myslíte, že malé deti nemajú žiadne zlé stránky, opýtajte sa mačiatka, ktoré sa dostane príliš blízko. Tak "Osvetlenie svojho tieňa" je o videní a poznaní odlišných stránok a vlastností, ktoré máme.

Pred pár rokmi som navštívil jungovského psychológa, pretože ako učiteľ som cítil, že potrebujem lepšie poznať svoje vlastné tiene. Každý učiteľ potrebuje byť pokorený videním tých svojich stránok, ktoré by sme radšej nevideli, ako - zobral som viac, ako som dal, okradol som ľudí o čas a pozornosť, klamal som sám sebe a druhým.

V okamihu, keď začneme vidieť a akceptovať sami seba takých, akí sme v skutočnosti, nadobudneme väčšiu kontrolu nad tými "inými stránkami samého seba", ktoré sa inak môžu prejavovať deštrukčným spôsobom. Oslobodzujeme nesmiernu energiu a rozvíjame si tým súcit a pokoru. Všetci sme to už zažili, napríklad keď sme mali problémy vo vzťahu a videli sme naše stránky, ktoré nie sú také anjelské. Nie príjemná skúsenosť, ale objasňujúca.

Zahrnutie sexuality ako brány bol dosť trúfalý krok z vašej strany.

Dan Millman: V kapitole "Objatie svojej sexuality" sa zaoberám našimi sexuálnymi tieňmi - ak by sa naše predstavy dozvedeli iní, uviedlo by nás to do rozpakov. Viacerí z nás sa pokladáme za sexuálne skazených, ale ako kultúra takými skutočne nie sme. Máme vo zvyku vnímať sexualitu ako niečo mimo nás, s výnimkou osobných momentov. Pri objatí svojej sexuality nejde o to, aby sme ju využili a stali sa sexuálnejšími, ani aby sme ju potláčali a stali sa menej sexuálnymi. Ide v nej o správne využitie sexuálnej energie. Naša sexualita pre väčšinu z nás zostáva časťou nášho tieňa. Objať svoju sexualitu znamená otvoriť sa potešeniu v našich životoch - nie o tom, aby sme boli puritánskejší či hedonistickejší. Je o naučení sa ako byť zdravým puritánom alebo zdravým hedonistom. Ďalej, je to proces, ktorý nás posúva bližšie k sebaprijatiu, ku skutočnosti, ku každodennému osvieteniu.

Prichádzate k veľkolepému finále v "Slúžte svojmu svetu" a hovoríte, že rozhodujúcim vodítkom k osvieteniu je skutok a služba. Zároveň však tiež hovoríte "Miluj a konaj podľa svojej vôle", čím povoľujete ignoráciu služby.

Dan Millman: Výrok "Miluj a čiň podľa svojej vôle" môže niekto vnímať ako licenciu na vlastnú bezuzdnosť, ale kľučovým je milovať - nie pokúšaním sa o vytváranie nejakých dobrých pocitov, ale činmi naplnenými láskavou dobrotou, bez ohľadu na to, či sa v tom momente tak cítime, alebo nie. To je dôvod, pre ktorý potrebujeme zapojiť svoju vôľu, druhú bránu, predtým ako sa môžeme naučiť milovať, pretože činy bez láskavej dobroty, pokiaľ sa tak necítime, potrebujú prejav vôle.

Jeden učiteľ na druhom stupni prišiel raz ku mne a povedal "Dan, mám skutočne problém, pretože nemilujem všetkých svojich študentov rovnako". Na to som mu povedal "Nemusíš ich všetkých milovať rovnako. To, čo musíš, je venovať sa im rovnako."

Posledná brána "Slúžte svojmu svetu" kruh uzatvára tým, že nám ukazuje našu vlastnú cenu a hodnotu v našej schopnosti zlepšiť životy iných, hoci v malom meradle. Môžeme si vybrať dobrovoľnú službu v škole nášho dieťaťa, alebo v nemocnici či jedálni. Ale i samotný úsmev či vľúdne slová znamenajú hlboký prejav podpory. Veľa dobrých kníh bolo napísaných na tému podpory, napríklad "Ako môžem pomôcť" od Ram Dassa, ale len keď sme oslobodili našu pozornosť, oslobodili naše telá a znova zapojil našu vôľu, môžeme pomáhať svetu najefektívnejšie.

Toto ráno, na prechádzke, moja žena Joy si všimla dačo, čo sám som si nevšimol. Slimák sa uvelebil v strede cesty na mieste, kde ho ľahko mohol niekto prejsť. Vrátila sa a presunula ho mimo cesty. Nevšimol som si ani slimáka, ani ako mu pomohla, pretože moja pozornosť nebola v tom momente uvoľnená. Jej bola. Je veľa možností, ktorými môžeme pomáhať svojmu svetu, všimnúť si boha, keď sme pozorní.


Dvanásť brán k osobnému rastu.

1. Objav svoju hodnotu
Je to tá zábavná vec na živote: ak odmietate prijať čokoľvek iné, okrem toho najlepšieho, veľmi často to dostanete. - W. Somerset Maugham

2. Reclaim Your Will
Keď bežíte hore kopcom, je v poriadku vzdať sa toľkokrát, koľkokrát si želáte - pokiaľ sa vaše nohy stále hýbu. - Shoma Morita, M.D.

3. Energizujte svoje telo
Vaše telo je základom a metaforou vášho života, vyjadrením vašej existencie. Je vašou Bibliou, vašou encyklopédiou, je príbehom vášho života. Všetko, čo sa vám stane, je uložené vo vašom tele a odráža sa v ňom. Pri sobáši tela a ducha je rozvod nemožný. - Gabrielle Roth

4. Hospodárte so svojimi peniazmi
Je jeden budhistický pokoj, ktorý pochádza z toho, že máte... peniaze v banke. - Tom Robbins

5. Skroťte svoju myseľ
Sme to, čo myslíme. Všetko, čo sme, pochádza z našich myšlienok. Svojimi myšlienkami vytvárame svet. - Buddha

6. Dôverujte svojej intuícii
Veľké rozhodnutia ľudského života majú zvyčajne ďaleko menej čo dočinenia s inštinktami a inými tajuplnými nevedomými faktormi, než s vedomou vôľou a dobre mienenou rozumnosťou. Topánka, ktorá sadne jednému človeku, omína druhého, na život nie je univerzálny predpis. Každý z nás si v sebe nesie svoju vlastnú životnú formu - iracionálnu formu, ktorú nik iný nemôže prekonať. - Carl Jung

7. Prijmite svoje emócie
Kľúčom je neodporovať či nerebelovať voči emóciám, alebo sa snažiť ich obísť tým, že vyviniete všakovaké triky, ale prijať ich priamo, také aké sú. - Takahisa Kora, M.D.

8. Postavte sa zoči-voči svojim strachom
Mnohé z našich strachov sú papierovo tenké a jeden jediný odvážny krok by nás preniesol cez ne. - Brendan Francis

9. Osvetlite svoj tieň
Odišiel som do lesov, lebo som si želal žiť rozvážne, čeliť iba podstatným faktom života a uvidieť, či by som sa nemohol naučiť to, čomu bolo možné sa naučiť, a nie to, aby som na konci svojho života zistil, že som nežil. - Henry David Thoreau

10. Objímte svoju sexualitu
Všetky zvieratá, s výnimkou človeka, vedia, že tým hlavným v živote je tešiť sa z neho a užívať si ho. - Samuel Butler

11. Prebuďte svoje srdce
Láska tu len tak nesedí, ako taký kameň - je potrebné ju utvárať, podobne ako chlieb, celý čas pretvárať, obnovovať ju. - Ursula K. LeGuin

12. Slúžte svojmu svetu
Účelom života nie je byť šťastným, ale to, aby na ňom záležalo, aby bol produktívny, aby bol užitočný, aby to, že ste ho vôbec žili, činilo nejaký rozdiel. - Leo Rosten

Preklad: Enikah. Originál interview publikovaný na www.magicalblend.com. © Magical Blend Magazine, 1998.

 

 

 

 

Stránka vytvorená: by DreamingWolf, máj 2004.