Don Americo Yabar: Svetelné vlákna

 

„Pre mňa, pred duchom prírody, existuje iba jeden vek. Je ním život. Keď začíname hrať so všetkými kartami vesmíru, všimneme si, že sú tu deti, ktoré majú 3000 rokov a starci, ktorí sú ešte stále deťmi. My všetci sme spojení s inými životmi tisíckami rokov existencie v kozme.

Realita nie je iba jedna. Je množstvo realít. Realita, ktorú žijeme v spoločnosti, je realita, ktorá nám bola opisovaná od nášho útleho detstva. Ale odrazu zistíme, že existuje mnoho a mnoho ďalších skutočností. A navyše, že je ďalšia realita, ktorá je neobyčajnou realitou, spojenou s mystériom existencie. Napríklad noc, čo je to noc? Iba prázdnota? Nie! Jej meno je „Tuta“ a je matkou všetkých hviezd. Všetky semená kozmu sú vo vnútri noci. Alebo Mesiac. Povedali nám, že Mesiac je obežnica. A predsa, volá sa „Quilla“ a je zrkadlom nášho mystéria. Jeho ženská energia pracuje s vôňami noci. Kedy prestaneme vidieť Mesiac ako obežnicu a začneme ho znova vidieť ako svojho starého rodiča?

Viete, kedy máte deštruktívnu energiu. Viete, kedy máte konštruktívnu energiu. Viete, že energia očí je agresívna a viete, že energia uší je pasívna. Keď sa pozeráte, premietate energiu, ktorá je buď deštruktívna, alebo konštruktívna. Keď načúvate, vaše energetické telo otvorí ženskú energiu a stáva sa vnímavým a prijíma. Vidíte, aké je to jednoduché? Musíme sa naučiť byť pasívni a musíme sa naučiť používať aktívnu energiu. Musíme sa naučiť správne rozlišovať svoju deštruktívnu a konštruktívnu energiu.

Jednou formou meditácie je načúvanie tichu. Keď načúvate hlbokému tichu kameňa alebo hlasu stromu, počujete hlas ducha. Keď napokon začujete ticho, zistíte, že vaše srdce je hudobným nástrojom... a ticho noci umožňuje duchovi, aby k vám prišiel a spôsobil, že tento nástroj začne hrať.

V akejkoľvek situácii máte možnosť spojenia sa s energiou, ktorá prúdi kozmom. Tú energiu môžete naozaj transformovať na lásku a priviesť tú lásku do svojho tela. Veľmi sa odlišuje od „osobnej sily“. Dôležité je pracovať so zámerom a začleniť tú kozmickú energiu transformovanú do lásky, aby ju bolo možné vysielať druhým. To je podstatný princíp umenia mágie v Andách.

Ak prijmeme opis vlákien, objavíme, že všetci sme jednoducho iba deťmi. Zistíme, že sedíme v lone veľkej matky, ktorá je Pachamama. Dajme na chvíľu bokom svoju osobnú aroganciu, štíty a mentálne štruktúry a cíťme, že sme malými deťmi, sediacimi v lone Pachamamy. Zabudnime na svoju kultúrnu tvár a skúsme si spomenúť na svoju prvú tvár, ktorú sme mali, keď sme sa narodili. To je naša najlepšia tvár. Spomeňme si na ten prvý raz a prvú tvár a zverme sa do rúk Pachamamy. Cíťme to a dovoľme tej vlne energie bežať naším telom.

Takže, prvá vec, ktorú musíte urobiť, je „nerobiť“ nič. Absolútne nič. Najzaujímavejšou vecou na našej práci je to, že je o „nerobení“ ničoho. Celý čas niečo „robíme“. Ak „nerobíme“ nič, potom máme pocit akoby sme zlyhali, akoby sme márnili čas... Iste, všetci máme niečo, čo treba „urobiť“, ale je čas venovať pozornosť a zvoliť si čas pre “nič nerobenie“. Potom môžete pozorovať. Potom môžete spájať a včleňovať. Potom môžete asimilovať. Potom vyjde slnko, príde vietor a potom sa stane všetko zjavným. Takto my transformujeme energiu...

Preklad textu dona America Yabara, peruánskeho šamana: DreamingWolf.

 

Späť

 

 

Stránka vytvorená: by DreamingWolf, máj 2003.