Prelomenie zvukovej bariéry.

 

Predstavujeme vám Bio-akustiku (doslova „zvuky života“), dielo Sharry Edwardsovej z Albany. Zahŕňa využitie zvukových frekvencií pri pomáhaní telu vyliečiť sa. Sharryin príbeh je prekvapivý a výsledky jej práce ukazujú na zmenu v povahe samotnej medicíny. Elaine Thompsonová je v súčasnosti jedinou plne vyškolenou praktikantkou Bio-akustiky v Spojenom kráľovstve. Tejto reportáži Richarda Beaumonta predchádzala návšteva práve u nej.

ilustr. obr.Omračujúce ticho. Vzápätí stojace ovácie od poslucháčov, vrátane lekárov, vychovávateľov, psychológov, terapeutov a inžinierov (chemických, strojníckych a elektroinžinierov) uzavreli prednášku Sharry Edwardsovej. Bola to jedna z vrcholných udalostí jej života. Jej plánované 55-minútové rozprávanie sa zmenilo na sedemhodinovú prezentáciu, keď si ďalší prezentátori sadli a povzbudzovali ju, aby pokračovala vo vysvetľovaní svojich objavov. Počúvali v úžase, kým ona ukazovala röntgenové zábery, tabuľky, grafy, klinickú dokumentáciu a filmové svedectvá toho, čo sa ukazuje byť prísľubom novej paradigmy jemnej energetickej medicíny.

Sharryin príbeh sa začal pred 20 rokmi, keď písala vysokoškolskú esej o tinnituse (zvonenie v ušiach). Robiac si starosti z toho, že vysokofrekvenčné zvuky, ktoré vždy počula, by mohli byť symptómami tejto choroby, zašla k doktorovi, ktorý ju poslal na ušné vyšetrenia. Počas vyšetrenia človek, ktorý robil analýzu, vošiel do zvukotesnej miestnosti, kde Sharry sedela, a opýtal sa jej, čo počuje. Nemala počuť nič, keďže zvuky, prehrávané v miestnosti, boli mimo rozsahu počutia ľudských uší. Urobila zvuk, ktorý počula: bol to rýdzi tón (sínusová vlna) a u ľudského hlasu je veľmi nezvyčajné, aby dokázal napodobniť tento zvuk. Muž, ktorý jej vyšetroval sluch a ktorý trpel na vysoký krvný tlak, padol na kolená a cítil, ako mu krvný tlak dramaticky poklesol. Povedal jej, že ako študent bojových umení vie, že takéto zvuky sú pripisované samurajom, ktorí ich vydajú než zaútočia, aby znížili protivníkovi jeho krvný tlak.

Ďalšie testovanie odhalilo, že Sharry má extrémne presné počutie, ďaleko za hranicou normálneho ľudského rozpätia 20 – 20 000 cyklov za minútu (Herzov) a že tiež vlastní výnimočné hlasové schopnosti a môže kopírovať rýdze tóny s nesmiernou presnosťou.

Keďže Sharry potrebovala výskumný projekt, aby mohla absolvovať školu, rozhodla sa preskúmať svoje schopnosti a účinok, aký by mohla mať na krvný tlak ľudí prostredníctvom zvuku. Výsledky jej projektu potvrdili mimo pochybnosti, že za laboratórnych podmienok môže opakovane meniť krvný tlak ľudí až do 32 bodov, len púhym použitím svojho hlasu.

Bola to jej nenasýtiteľná zvedavosť, čo Sharry viedlo k ďalšiemu skúmaniu. Požiadala o pomoc psychológov, zdravotné sestry a ďalších odborníkov. Vedela dokázať myšlienku, že každá ľudská bytosť vyžaruje neverbálny zvuk, ktorý ona počuje. Tieto zvuky nazvala ich podpisovým zvukom. Zistilo sa, že tento zvuk, jedinečný pre každého človeka, indikuje psychologický a fyziologický stav danej osoby.

V r. 1982 Sharry objavila, že zvuky, ktoré počuje a duplikuje, by mohli byť príbuzné hudobným notám, ktoré boli v „strese“, čo značí, že chýbali, boli zdvojené, zlomené, alebo neladili s hlasom hovoriaceho človeka. Objavila, že je možné vrátiť nestresované rýdze tóny či tón naspäť človeku, použijúc frekvencie mozgových vĺn. Za použitia tejto techniky telo absorbuje tóny späť do fyzického systému. Ak sú podané dva tóny, v zmesi, mozog si vytvorí tretí, a niekedy aj štvrtý, tón. Napríklad, ak tón, potrebný na zníženie tlaku krvi daného človeka je 10 Hz, čo je pod prahom počutia, potom prehratím 30 Hz do pravého ucha a 40 Hz do ľavého si mozog vytvorí zvuk s 10 Hz, aby tieto dva zvuky vyvážil (pozn. prekl.: toto je princíp tzv. synchronizácie aktivity mozgových hemisfér, využívaný technológiou Hemi-Sync).

Štúdium Sharry podstatne pokročilo, keď zareagovala na prosbu o pomoc od ženy, ktorej manžel Frank trpel na kritický emfyzém, smrteľnú chorobu. Spolu s elektroinžinierom, a použijúc syntezátor, obnovila podpisový zvuk tohto muža, tón, ktorý mal vo svojom hovoriacom hlase stresovaný a dala mu ho na kazete. Jeho symptómy veľmi rýchlo zoslabli. Bolo rozhodnuté pokúsiť sa znížiť Frankovu potrebu po liekoch. Aby to bolo možné urobiť čo najefektívnejšie, bol vytvorený vynález, zvaný SMAD - Self Management Auditory Device (teda voľne preložené, sluchové zariadenie pre svojpomoc), aby umožňoval Frankovi podávať si požadovaný nízkofrekvenčný zvuk. Tento prístroj vytváral zvuk a zistilo sa, že je dvakrát efektívnejší než jednoduchá audionahrávka podpisového zvuku človeka. Po mesiacoch pravidelného počúvania začali symptómy emfyzému minúť, až sa napokon úplne stratili. Toto bol revolučný prípad. Sharry bolo povedané, že podľa lekárskych učebníc je takýto zvrat nemožný!

Ako pribúdali ďalšie a ďalšie prípadové štúdie, začalo byť jasné, že podávanie tónov, ktoré boli poznačené stresom v hlase ľudí, menilo vzorce ich mozgových vĺn a, čo je ešte úžasnejšie, ukázalo sa, že celé oktávy zvuku sa zhodovali so zhlukmi mozgových vĺn. Dôležitosť hemisférovej dominancie (ľavá hemisféra, pravá hemisféra či celý mozog) pri výbere frekvencie či frekvencií pre facilitáciu zmeny v zdravotnom stave človeka, sa tiež ukázala ako prispievajúci faktor. Našli sa tiež korelácie medzi tónmi a emočnými stavmi a farbami.

V bode, v ktorom Sharryina práca s podpisovým zvukom (v angl. Signature Sound®) bola preukázateľne prospešná u problémov vo vzťahu ku krvnému tlaku, emfyzému, cukrovke a očným problémom, objavil sa ďalší prelomový prípad, tentoraz u jej 20-ročného syna. Počas horolezeckej nehody si zlomil píšťalu a úplne rozdrvil ľavé koleno v takom rozsahu, že zvyšky kolenného jabĺčka mu museli byť chirurgicky odstránené. Sharry mu hrala v nemocnici jeho podpisový zvuk, aby mu pomohla zmenšiť bolesť a podarilo sa jej významne znížiť dávku morfínu, ktorý potreboval.

V tom čase sa Sharry vydala na cestu smerom k fyzickej vede, pokúšajúc sa ponoriť hlbšie do účinkov týchto zvukov na ľudské telo. Zatiaľ čo sedela pri synovi v nemocnici, študovala si tabuľku atómových hmotností a vtedy si všimla, že jeho podpisový zvuk bol veľmi blízko presného rozdielu medzi atómovou hmotnosťou vápnika a magnézia. Rozhodla sa dať mu atómovú hmotnosť každého z týchto prvkov v herzoch, každý prvok do každého ucha zvlášť. Náhle sa začal triasť na celom tele. Zdesila sa, mysliac si, že umiera, no napriek jej strachu syn nástojil, že sa cíti dobre. Bolesť sa povážlivo zmenšila. Za dva mesiace neprestajného pravidelného počúvania svojmu zvuku, opäť začal chodiť a nemal žiadnu jazvu v mieste, kde bola kosť úplne skosená. Na jeho ľavej nohe sa objavili tiež známky toho, že sa mu formuje nové kolenné jabĺčko. Za deväť mesiacov jabĺčko úplne dorástlo na svoju pôvodnú veľkosť. Hoci existujú záznamy, podľa ktorých veľmi malým deťom dorastajú nové kolenné jabĺčka, Sharry sa dozvedela, že u 20-ročného muža je niečo také úplne neznámou vecou.

Sharry Edwardsová často hovorí, že robí „vedu naopak“. Vidiac, že tóny jej hlasu (alebo elektronicky vygenerované) môžu ovplyvniť zdravie ľudí, neustále sa pokúšala tento fenomén vysvetliť. Každý nový objav poskytol ďalší kúsok do skladačky. Korelácia atómových hmotností je fascinujúca a poskytla cenné kľúče. Atómová hmotnosť prvkov v našich telách tesne koreluje s tónmi na hudobnej stupnici. Napríklad, ľudia s očnými problémami majú často tón „A“ v strese, a krvné testy ukázali, že majú vysoký obsah železa v tele. Atómová hmotnosť železa je približne 55 a na hudobnej stupnici 55 Hz je tón „A“, na oveľa nižšej oktáve. Atómová hmotnosť sa vypočítava z počtu elektrónov a protónov v atóme, a takto sa vzťahuje k atómovým pohybom na orbite. Táto korelácia bola fenomenálnym objavom: (diatonická) hudobná škála používa pomery šiestich viditeľných planét v ich najväčšej vzdialenosti od Slnka. Hudobná stupnica skonštruovaná z atómových hmotností prvkov v ľudskom tele sa tesne zhoduje s diatonickou hudobnou stupnicou. Keď sa zredukuje na frekvencie nižšie, než je rozsah ľudského sluchu, hudobná stupnica napodobňuje zhluky mozgových vĺn. Naše telá sú stvorené z atómov, ktoré napodobňujú pohyby planét, ktoré napodobňujú vzorec našich mozgových vĺn! Prichádza na um stará mystická pravda: ako hore, tak aj dolu.

Sharry dychtí po uplatnení princípov vedeckého výskumu na svoju prácu, aby ju etablovala mimo dosahu skeptikov, ktorí komentujú výsledky, ktoré sú v sfére paradigmy šamanského liečenia. Hovorí, že hlavným cieľom je „nájsť zjednocujúcu teóriu, ktorá premostí priepasť medzi etablovanými lekárskymi praktikami a ideami energetickej medicíny.“ Takže namiesto pýtania sa, či to existuje, by sme mali vysvetlenie, ako to funguje. Už sa ukázalo, že niektoré z fenoménov v rámci New Age majú nejakú vedeckú bázu, keď sa vnímajú optikou frekvencie, ako napríklad:

* Astrológia: Stresované zvuky v hlase sa zmerali na diatonickej hudobnej stupnici, ktorej vzor je odvodený od pohybov planét. Pri frekvenciách pod prahom počuteľnosti napodobňuje diatonická mäkká stupnica mozgové vlny, ktoré samotné poukazujú na psychologický stav.

* Prútikárstvo: Každý prvok má špecifickú frekvenciu. Niektorí ľudia sú možno citlivejší na tieto frekvencie. Ľudí, miesta a veci možno lokalizovať preto, lebo prútikár rozpozná ich extrémne nízke frekvencie. (Extrémne nízke frekvencie nestrácajú rýchlosť kmitania časom, priestorom, ani zakrivením či vzdialenosťou.)

* Psychometria: Možno senzibilovia čítajú frekvenčnú históriu predmetov. Možno existuje spôsob, ako získať prístup k frekvenčným vrstvám, čo poskytne údaje o histórii predmetu, podobne ako uhlíková metóda umožňuje zistiť časovú lokalizáciu.

* Aury: Keďže zvuk možno previesť na farbu, je to len malý krok k tomu, aby sme uvideli, že telo vyžaruje frekvenciu, ktorá produkuje aurické farebné pole, ktoré ukazuje fyziologický a psychologický stav jedinca. Toto dodáva tiež kredit terapii farbami.

* ESP (mimozmyslové vnímanie): Telepatia: Bolo dokázané, že existuje korelácia medzi tým, čo si myslíme a vlnovými vzorcami mozgu. Možno senzibilovia zachytávajú tieto frekvencie mozgových vĺn a dokážu ich preložiť do mentálnych obrazov vo svojej mysli, odkrývajúc veci, normálne sa nachádzajúce v podvedomí.

* Psychokinetika: Zvukové vlny môžu pohybovať fyzickými predmetmi. Možno tí, čo dokážu pohybovať fyzickými predmetmi bez fyzického kontaktu s nimi, majú telá, ktoré vydávajú nepočuteľné zvuky, ktoré sú schopné toto dosiahnuť.

Sľubné je, že s pokračujúcim výskumom podpisových zvukov, techniky Bio-akustiky možno napokon dokážu odhaliť štrukturálny, genetický, environmentálny, biochemický, psycho-fyziologický, neurofyziologický a nutričný stres v ľudskom tele. Sharry hovorí, že jej práca, hoci má jasne medicínske využitie, nemá byť považovaná za medicínsku procedúru, pretože jej techniky nezahŕňajú ani diagnostické, ani predpisujúce metódy.

Sharry teraz trávi takmer všetok svoj čas výskumom a prijíma iba najchronickejších pacientov. Ja som navštívil Elaine Thompson, prvú plne vyškolenú praktikantku Podpisových zvukov v Spojenom kráľovstve. Urobila na mňa dojem základmi dvadsaťročných výskumov v pozadí svojej práce, ktorých komplexnosť na tomto mieste nemôžeme rozoberať. Počas môjho zážitku tejto techniky bolo tiež zarážajúco evidentné to, ako úžasne sa rôznili účinky rozličných tónov na moju myseľ a telo. Začalo dávať perfektný zmysel to, ako používali staroveké civilizácie a náboženské kultúry zvuk na dosiahnutie rovnováhy vo vnútri: napríklad používanie zvončekov a spevu u Tibeťanov. Silu nízkofrekvenčných zvukov možno opísať iba ako úžasnú.

Môj hlas bol analyzovaný (vtedy použitím ladičky klavíra) nahraním tónov, keď som rozprával. To dalo Elaine hrubé parametre zvukov, ktoré by boli prospešné, tým, že uvidela, ktoré tóny chýbali alebo boli stresované. Potom to bola kombinácia mojich subjektívnych reakcií na zvuky, jej skúseností a tlakomeru na mojom prste, čo určilo prioritu potrebného podpisového zvuku.

Hovorili sme spolu o budúcnosti Bio-akustiky a rýchlo sme prešli do oblasti vedeckej fantastiky: možno bude raz existovať prístroj veľkosti náramkových hodiniek, ktorý bude monitorovať zvuky vo vašom tele (už existuje kožný senzor, ktorý monitoruje chemikále v tele) a automaticky vám podá zvuky, ktoré počas dňa budete potrebovať,  a to cez kosti, namiesto cez uši. Možno bude existovať prístroj pri dverách, ktorý vás, pri vašom návrate domov, automaticky odmeria a potom vám doma vytvorí dokonalé zvukové prostredie.

Elaine ukončila kurz s názvom Od pevných látok ku zvukom a bolo jej ukázané, ako používať frekvencie liekov, rastlín, ako aj vitamínov, minerálov a aminokyselín na to, aby sa nahradilo to, čo v tele človeka chýba, priamo prostredníctvom frekvencie. Naučila sa tiež ako zvrátiť proces a vypudiť prvky z tela von (viď text v rámiku nižšie).

Od pevných látok ku zvukom

Nasledujúca prípadová štúdia pojednáva o mužovi, ktorý patrí medzi pár ľudí, známych tým, že prežili ťažkú otravu zinkom. Sharry bola privolaná do nemocnice, v ktorej ležal tento muž v kritickom stave po piatich mŕtviciach a niekoľkých upchatiach ciev v jeho mozgu. Jeho hlavné telesné systémy skolabovali, hlavné orgány nefungovali a doktori mu nedávali nádej na prežitie. Tvrdili, že aj keby prežil, nebol by schopný normálneho života. Počas prvých 15 minút vystavenia zvukovej frekvencii sa jeho vitálne známky stabilizovali a za menej ako 12 hodín bol v stabilizovanom stave. Doktori, pochybujúc o tom, že zvuk môže zvrátiť symptómy, zvuk vypli a pacientov stav sa v priebehu pár minút stal opäť kritickým. Okamžite bolo umožnené opätovné podávanie zvukových frekvencií. Napokon sa zinok z mužovho tela vytratil. Doktori boli zmätení z toho, kam sa mohol zinok usadiť. Neskôr objavili stratený zinok, keď mužovi sčerveneli vlasy a nadobudli drôtovitú kvalitu. Predpokladá sa, že zinok bol z jeho tela vyplavený do vlasov! O rok neskôr sa vrátil späť do normálneho života a mohol zas pracovať.

Elaine sa so mnou podelila o výsledky svojich kazuistík, po jej relatívne krátkej praxi. Obsahovali prípady chronickej astmy a angíny, kde pacient po iba pár týždňoch už nepotreboval inhalanty ani iné lieky. Alebo muž, ktorý za ňou prišiel s tromi pomliaždenými stavcami na spodine chrbtice. Po trojtýždňovej zvukovej terapii mohol chodiť, takmer bez bolestí, a po šiestich týždňoch bol späť v práci a zdravý. Alebo pacient s roztrúsenou sklerózou, ktorý je naďalej úplne paralyzovaný, no zlepšil sa mu hlas po krátkom vystavení svojmu podpisovému zvuku – pred liečbou mu hlas takmer úplne odišiel.

Nemám v mysli žiadne pochybnosti o tom, že Bio-akustika je hlavným novým vývojom na poli komplementárnej medicíny. Potrvá možno desaťročia, kým bude dostupná vo veľkých nemocniciach a na klinikách. Zo strany medicínskych profesionálov existuje obligátny silný odpor voči čomukoľvek novému – nová technológia musí byť rozvinutá, musí byť zozbieraných viac údajov a vykonaných viac výskumov. Ale s ohlásením skutočnosti Podpisových zvukov by sme teraz možno mohli zobrať vážne jednu starú čínsku predpoveď, že jedného dňa „človeka nebudete poznať po mene, ale po jeho osobnej melódii.“

* 

Preklad článku Breaking The Sound Barrierz časopisu Kindred Spirit Vol. 3, No. 5, Winter 1994-95: DreamingWolf.

© Kindred Spirit 1994.

späť

 

 

Stránka vytvorená: by DreamingWolf, jún 2003.