Hemi-Sync | Popis Ohnísk | Frekvencie | Programy | DEC | HPlus | Bádatelia | Monroe | Príbehy | Iné | Literatúra

 

Hemi-Sync: Popis Ohnísk

 

Symbol

 

„Ohnisko“ (angl. „Focus“) je termín, ktorý používa Monroeov inštitút k označeniu stavov, resp. úrovní (alebo, ak chcete, hladín) vedomia. Dôležité je vedieť, že na vedomie možno nahliadať ako na určité pomyselné kontinuum, na ktorého jednom konci možno nájsť stav, ktorý bežne poznáme ako koncentrovanú bdelosť a na druhej strane stavy, ktoré sú bežne ponímané ako stavy „hlbokého bezvedomia“ – ponímané z hľadiska bdelého vedomia každodennej skutočnosti – ako napr. spánok, alebo kóma. 

 

Často sa pre lepšie pochopenie škály či kontinua vedomia používa príklad rádia alebo televízneho prijímača: daný stav vedomia, napr. rozhranie spánku a bdelosti, je ako stanica (TV kanál), ktorú máme práve naladenú a počúvame (pozeráme). Ako sa mozog čoraz viac nalaďuje do odpočinkového režimu nočného spánku (ďalšia stanica, resp. TV kanál), dochádza k posúvaniu ohniska našej pozornosti čoraz viac preč od podnetov a vplyvov z vonkajšieho prostredia smerom „dovnútra“, do psychickej/nefyzickej reality.  

Zameranie ohniska našej pozornosti v priebehu dňa neustále kolíše, hoci si týchto, častokrát veľmi drobných posunov, vôbec nie sme vedomí. A tak, napriek tomu, že máme dojem, že sme počas denných aktivít neustále 100% bdelí a „duchom prítomní“, odbieha naša pozornosť skoro každú chvíľku niekam „inam“.

 

Tu je teda prehľad Ohnísk, ako ich identifikovali a prebádali v Monroeovom inštitúte:

 

Ohnisko 10 („bdelá myseľ/spiace telo“) je – ako napovedá už jeho názov – stavom vedomia, kedy vaše telo je úplne uvoľnené, akoby zaspávalo, a myseľ zostáva fyzicky bdelá. Ako hovoria v Monroeovom inštitúte, „prvý krok v oddeľovaní vedomia/mysle od reality fyzickej hmoty“, alebo tiež „zóna šera“. Vnímanie podnetov z fyzickej reality je utlmené, objavuje sa spontánna imaginácia (tento stav poznáte, ak patríte medzi tých, čo nezaspia okamžite „ako drevo“, ale prechádzajú procesom postupného zaspávania. Vtedy môžete zažiť fázu vnímania obrazov, vynárajúcich sa v mysli, ktoré môžu byť veľmi „živé“). V tomto stave vedomia je možné mať schopnosti ako „jasnovidenie“ a „jasnopočutie“.

 

Ohnisko 12 („rozšírené vedomie“) je ďalším stupňom procesu oddeľovania vedomia/mysle od reality fyzickej hmoty, kedy vnímate ešte menej podnetov z vonkajšieho sveta a ešte viac je vaša pozornosť nasmerovaná do reality „vnútorného vesmíru“. Niekedy si telo uvedomujete slabšie, akoby kdesi „na pozadí“ vedomia.

Bežne sa v tomto stave vedomia nachádzate, keď spíte. V prípade Ohniska 12 spočíva rozdiel v tom, že zvukové signály technológie Hemi-Sync vám pomáhajú udržať svoju myseľ bdelú a aktívnu. V počiatkoch oboznamovania sa s týmto stavom vedomia sa môžu v mysli vynárať statické alebo aj pohyblivé mentálne obrazy, geometrické tvary a farby. Veľké množstvo cvičení na kurzoch „Hemi-Sync: Prechod bránou“ sa vykonáva práve v Ohnisku 12.

Toto Ohnisko sa tiež vyznačuje zvýšenou intuíciou a zábleskmi intuitívneho poznania. Niekedy je zase možné mať zážitok „synestézie“, napr. keď sa s vami nejaká farba rozpráva.

 

Ohnisko 15 („bez času“) možno už považovať za „pokročilejšiu“ hladinu vedomia: vnímanie podnetov z fyzickej reality je ešte viac zredukované a pozornosť je ešte hlbšie vnorená do nefyzickej reality. Ako napovedá názov tohto Ohniska, stráca sa poňatie (alebo ilúzia) o čase. Zážitky, ktoré sa odohrajú v tomto stave vedomia, sa môžu javiť ako dlhotrvajúce – z hľadiska subjektívneho trvania času – no z pohľadu fyzickej reality môžu trvať iba niekoľko desiatok sekúnd až pár minút. Čas teda nie je mierou zážitku. 

 

Ďalšou charakteristikou tohto Ohniska je všadeprítomný pocit žiarivého pokoja a bezpodmienečnej lásky. Prevažuje zážitok rýdzeho bytia.

 

Ohnisko 21 („hranica Tu/Teraz“) je stav ekvivalentný hlbokému spánku (tzv. delta frekvencia), avšak na rozdiel od spánku je myseľ plne bdelá a čulá a vedomie je plne oddelené od fyzického tela (tzv. mimotelový zážitok).

 

Ohnisko 22 je úroveň, kde žijúci ľudia majú za normálnych okolností iba čiastočne zachované vedomie. V ňom sa nachádzajú napr. tí, ktorí sú v delíriu, závislí na chemických látkach, alkoholici alebo ľudia trpiaci na demenciu. V tomto stave vedomia sa tiež nachádzajú pacienti v narkóze, ľudia v kóme, ale aj napríklad autisti či schizofrenici.

 

Ohnisko 23 je už úroveň alebo oblasť, obývaná tými, ktorí nedávno opustili fyzickú existenciu, avšak ktorí si to ešte neuvedomili a neprijali tento fakt. Tzv. „duchovia“ mŕtvych, ktorí sa zjavujú pozostalým, sú často vlastne ľudské bytosti po zážitku smrti, ktoré sú pripútané k fyzickej realite kvôli nejakej nedokončenej záležitosti.

 

Ohniská 24 – 26 sú tzv. Teritóriá systémov presvedčení, ktoré obývajú ľudské bytosti - po opustení fyzickej existencie – z rôznych období a oblastí svojho predošlého fyzického života, ktoré prijali rozličné premisy a predstavy o svete. Medzi ne patria aj náboženské a filozofické presvedčenia a vierovyznania, ktoré predpokladajú nejakú formu posmrtnej existencie.

 

Ohnisko 27 („Park“ alebo „záhrada“) je miesto, ktoré v Monroeovom inštitúte nazývajú aj „Prijímacie centrum/recepcia“. Slúži ako prechodné miesto pre tých, čo opustili fyzickú existenciu – tu sa spamätávajú zo šoku a traumy z tohto prechodu. Táto veľká oblasť bola vytvorená ľudskou mysľou a podľa najnovších zistení tých, čo ju mapovali (asi 300 ľudí – účastníkov kurzu Bádanie v Ohnisku 27) pozostáva asi z 5 častí:

 

Park – sa naozaj javí ako park, dokonca s lavičkami, na ktorých môže novoprišelec nájsť iných posedávať a diskutovať. Sem sú privádzaní tí, čo práve opustili fyzickú existenciu, aby sa spamätali.

 

Vzdelávacia oblasť – miesto pre pokračujúce vzdelávanie s neobmedzenými výukovými možnosťami a príležitosťami.

 

Oblasť liečenia a regenerácie – „obyvatelia“ Ohniska 27 tu podstupujú liečbu a spracúvajú svoje zážitky z fyzickej existencie a obnovujú svoje duchovné energie.

 

Plánovacie centrum – miesto zámerov pre celé stvorenie: jednotlivcov, planétu, vesmír, galaxiu atď. Tu sa tiež nachádza Sieň záznamov, obsahujúca popis života jedincov, ktorí zažili život na Zemi. Odtiaľto pochádzajú nové myšlienky, nápady, umelecké vyjadrenia či technologické procesy.

 

Oblasť koordinujúcich inteligencií – miesto bytostí, zodpovedných za „údržbu a prevádzku“ Ohniska 27, ale aj planéty Zem či vesmíru. 

 

Ohnisko 28 sa nachádza nielen za hranicami časo-priestoru, ale aj ľudskej mysle. Zotrvávanie na tomto mieste limituje návrat späť do ľudského fyzického tela.

 

 

Medzi posledné prebádané úrovne na kontinuu vedomia patria Ohniská 34/35 a najnovšie aj Ohnisko 49. 

 

(Charakteristika jednotlivých Ohnísk vedomia je spracovaná podľa materiálov, uverejnených na webovej stránke Patricie Levaovej Q Central.)

 

DreamingWolf 

 

 

 

Nahor

 

 

 

Hemi-Sync | Popis Ohnísk | Frekvencie | Programy | DEC | HPlus | Bádatelia | Monroe | Príbehy | Iné | Literatúra

 

 

 

Internetový obchod Hemi-sync.cz - Meditační a relaxační hudba na CD

 

 

 

Stránka vytvorená: by DreamingWolf, apríl 2001

Naposledy aktualizované: apríl 2003