Don Wright: Peruánske pískacie nádobky.

Stručná história entheosonického využitia.

(Preklad článku z webovej stránky www.entheosound.com/hist1.htm)

 

Po dobu vyše tisícky rokov boli nádobky súčasťou peruánskeho ľudu, generáciu za generáciou. Okolo roku 1532 n.l. dobyli výrobcov peruánskych pískacích nádobiek Španieli. Približne zhodne s týmto dátumom prestali nádobky existovať. Týmto si môžeme byť relatívne istí, pretože španielski dobyvatelia, ktorí si robili podrobné a početné poznámky o týchto ľuďoch, ktorých dobyli, sa ani raz o nádobkách nezmieňujú. Rovnako záhadným je aj to, že ani samotní Peruánci nikdy nezobrazovali nádobky alebo ich použitie, ani si o tom nerobili zápisy.

Peruánske pískacie nádobky neboli a nie sú číro úžitkovými alebo dekoratívnymi keramickými nástrojmi. Domnievam sa, že boli s veľkou zručnosťou naladené, využívajúc synestéziu okolo primárnej frekvencie tejto kultúry. Táto primárna frekvencia sa vyvíjala a s každou novou kultúrou rástla jej výška. Frekvencie, na ktoré boli naladené, sú v amplitúdovom a frekvenčnom rozsahu, ktorý – podľa iba nedávnych zistení – vyvoláva sluchovú ilúziu, že je o 15% hlasnejší, než skutočná amplitúda.

Keď niekto umrel, jeho pískacia nádobka bola takým intímnym, osobným artefaktom, že sa neodovzdávala rodine, ale namiesto toho sa vkladala do hrobu, aby sprevádzala zosnulého na večnosť. Je pre mňa zaujímavé pozorovať to, že počas súčasných peruánskych ceremónií Peruánci aj naďalej nosia malé prázdne fľaštičky, uviazané na šnúrke okolo krku. Fľaštičky, do ktorých fúkajú, aby vylúdili pískavý zvuk. Nanešťastie, malá fľaštička zo skla neotvorí portál do šamanskej sféry, do ktorej mali prístup starovekí predkovia prostredníctvom peruánskych pískacích nádobiek.

- Dreaming Wolf

 

  Späť

 

Stránka vytvorená: by Dreaming Wolf, december 2001