Kto je DreamingWolf?

Narodený v znamení Raka (1968), DreamingWolf vyštudoval psychológiu na UK v Bratislave. V roku 1998 ukončil ako jeden zo 40 absolventov 3-ročný výcvik v procesovo orientovanej psychológii - psychologickom prístupe, ktorý vytvoril americký psychológ a terapeut, dr. Arnold Mindell.

 

Už skoro po nástupe do psychologickej praxe viedol DreamingWolf po dobu približne jedného roka skupinu záujemcov o osobný rast a rozvoj na Sliači.

 

DreamingWolfov záujem o rozličné terapeutické smery a tiež duchovné systémy ho v r. 1995 viedol k tomu, že – spolu s bratom, švagrinou a sl. Natašou Ďurišovou – založil v Banskej Bystrici občianske združenie Annwin - Centrum na podporu a rozvoj ľudského potenciálu, v rámci ktorého organizovali a viedli školenia a kurzy, zamerané na podporu a rozvoj ľudského potenciálu.

 

Ešte pred založením Annwinu pozval DreamingWolf na Slovensko inštruktora Taoistickej jógy Renata Ravasia zo švajčiarskeho Waldegg Zentrum, aby viedol kurzy tejto starovekej čínskej alchýmie a meditácie.

 

V r. 1995 sa DreamingWolf priamo a aktívne podieľal na prinesení kurzov šamanizmu, ako ich vyučuje The Foundation for Shamanic Studies v USA a vo svojej európskej pobočke vo Viedni -  zorganizovaním kurzu Šamanská púť k sile a liečeniu, ktoré na Slovensko uviedli manželia PaulRoswitha Uccusicovci z FSS vo Viedni.

 

V r. 1995, na pozvanie manželov RonaldaJill Russellovcov, vycestoval spolu s bratom do Škótska, aby sa tam v The Russell Centre, v malebnom škótskom „kráľovskom mestečku“ New Galloway, oboznámili s metódou synchronizácie aktivity mozgových hemisfér, známej všade vo svete pod značkou Hemi-Sync®. Po absolvovaní tréningu vo vedení kurzov metódou Hemi-Sync tak mohli na jeseň v tom istom roku zorganizovať prvý kurz tejto metódy na Slovensku. (Uviedli ho osobne sami manželia Russellovci.) Kurz mal výrazný úspech a odvtedy bratia usporiadali a viedli niekoľko základných kurzov s názvom Hemi-Sync: Prechod bránou, vrátane nadstavbových kurzov. V r. 1997 sa kurz Hemi-Sync konal po prvý raz aj v Českej republike, v Plzni. (V tom istom r. absolvovali obaja bratia pokročilý výcvik v tejto metóde, opäť v The Russell Centre v Škótsku.)

 

Pilotným programom Centra Annwin, ktorého autorom bol DreamingWolf, a spusteným krátko po jeho založení, bol Vnútorný kruh, cyklus zážitkových seminárov, zameraných na osobný rast a rozvoj, s využitím poznatkov a zručností procesovo orientovanej psychológie, ktorý bol určený pre širokú verejnosť. 

 

V r. 1996 pozýva DreamingWolf na Slovensko svojho niekoľkoročného priateľa zo Seattleu, pána Stevena Rudena, menežéra komunitného centra Good Shepherd Center a psychológa, ktorý uviedol program Zhromaždenie mužov, určený mužom, ktorých zaujíma práca na svojom rozvoji a sebapoznaní. 

 

V r. 1997 sa DreamingWolf, spolu s bratom a švagrinou, zúčastnil týždňového pobytu v svetoznámom duchovnom stredisku The Findhorn Foundation v škótskom Findhorne, v rámci úvodného programu The Experience Week.

 

V r. 1998 opúšťa z osobných dôvodov centrum, ktoré spoluzakladal. V r. 2000 spolupracuje na krátky čas s Asociáciou alternatívnej pedagogiky, s ktorou sa podieľa ako jeden z lektorov na programe Rodičovské dary a vedie tiež svoje vlastné programy, ako Cesta rieky, Metóda tisícich myšlienkových lupienkov a iné.

 

V r. 2003 vytvára dva nové programy pre sebapoznávanie: Dotyky dušeSila snívania.

 

V januári 2004 spoluzakladá občianske združenie Siedma brána - centrum pre celostný rozvoj človeka

 

Od r. 2001 vytvára webový projekt pod názvom DreamingWolf Project, ktorého zámerom je prinášať informácie o vybraných oblastiach a témach prekladmi textov, najmä z anglického jazyka pre tých čitateľov, ktorí neovládajú tento jazyk a nemajú tak prístup k uvedeným informáciám. Od augusta 2004 je administrátorom diskusného fóra Kokopelli. Je tiež autorom, resp. spoluautorom webových stránok Narrative Life, Taojoga, Projekt Indriel, ElfkaV roku 2008 spustil internetový portál Siedma brána. Zároveň bloguje na svojom blogu Vlkov kútik...

 

 

 

Späť

 

 

 

:-)