Citáty

 

 

„Keď zistíme, že myseľ je kontrolovaná a ovládaná Sudcom a Obeťou a to skutočné, čo sme „my" sa krčí niekde v kútiku, máme len dve možnosti. Jednou z nich je žiť naďalej ako dosiaľ v sne planéty. Druhou možnosťou je robiť to, čo robíme ako deti, keď sa nás rodičia snažia skrotiť. Môžeme sa vzbúriť a kričať: „Nie!" Môžeme vyhlásiť Parazitovi vojnu, vojnu Sudcovi a Obeti, vojnu za svoju nezávislosť, vojnu za právo používať vlastnú myseľ a vlastný mozog. Preto sa ľudia vo všetkých šamanských tradíciách Ameriky, od Kanady k Argentíne, nazývajú bojovníci - pretože sú vo vojne proti parazitovi v mysli. To je skutočný význam bojovníka. Bojovník je ten, kto sa vzbúril proti invázii parazita a vyhlásil mu vojnu."

Miguel A. Ruiz, Čtyři dohody

 

"Ten istý majster, guru či vodca, ktorý motivuje duchovné pozdvihnutie tých, ktorí ho nasledujú, môže mať rolls-royce, ženy, peniaze, slávu či obdiv a moc. Paradoxne - a pochopiť toto ma stálo veľa úsilia - to neznehodnocuje kvalitu a hodnotu jeho práce."

Victor Sanchez, v interview pre časopis GNOSIS

 

„Akákoľvek situácia v živote je neutrálna. Pozitívnou alebo negatívnou ju robíme my, podľa zmyslu, aký jej udelíme. Zmysel však nemení obsah situácie, preto zmysel slúži iba na to, aby upokojil rozum."

Nagal Théun Mares, Return of the Warriors

 

„Je zvlášť dôležité uznať svoju temnú stránku, ako aj svoje takzvané zlyhania či nedostatky. Pripúšťam, že toto nie je ľahká úloha. V dôsledku nášho sociálneho podmieňovania normálne trpíme pocitmi viny a zlyhania, kedykoľvek sme privedení k tomu, postaviť sa zoči-voči svojim nedostatkom. Mali by sme si však vždy pamätať, že naše nedostatky sú len naším nerealizovaným potenciálom - potenciálom, ktorý ešte nebol privedený do svetla plnej kontroly."

Nagal Théun Mares, Return of the Warriors

 

„Toltékovia učia, že účelom ženy je ísť do neznáma a priniesť svoje pozorovania späť k mužovi, ktorý ich potom roztriedi a ukotví na fyzickej rovine. Týmto je povedané to, že žena funguje horizontálne, kdežto muž funguje vertikálne. 

 

Žena sa nestará o racionálne dôsledky a preto môže pokryť obrovskú šírku neznáma, ale povrchne. Žena preto funguje horizontálne. Muž, na druhej strane, nevyhnutne musí zmerať hĺbku dôsledkov všetkého, s čím sa stretne, a následkom toho sa pohybuje pomalšie než žena, ale do o to väčšej hĺbky. Preto muž funguje vertikálne. Avšak pri mapovaní neznáma je požadovaná šírka i hĺbka, a kvôli tomuto potrebujú muž i žena špecializované schopnosti toho druhého. Táto vzájomná potreba je základom inteligentnej spolupráce."

Nagal Théun Mares, Cry of the Eagle

 

„Vraveli vám, že by ste sa mali hambiť za svoje túžby a vášne a lásku ku všetkému - či už k tancu, zmrzline alebo druhým ľuďom. Najviac zo všetkého by ste sa mali hambiť za svoju lásku k svojmu vlastnému ja. Ako ale môžete milovať druhého, keď nesmiete milovať toho, ktorý má milovať? Presne taký problém máte vo vzťahu k Bohu. Ako ma môžete milovať, keď nesmiete milovať podstatu toho, čím ste? A ako môžete oslavovať mňa, keď nesmiete oslavovať seba?"

Neale Donald Walsch, Přátelství s Bohem

 

„Sloboda je základným pojmom života, lebo je podstatou Boha. Všetky systémy, ktoré obmedzujú slobodu, obmedzujú samotný život. Sloboda je samotnou podstatou duše, nie jej cieľom. Duša je od prírody slobodná. Nedostatok slobody je teda zneuctením jej prirodzenosti..."

Neale Donald Walsch, Přátelství s Bohem

 

skalky"Vďaka svojmu telu a duši som sa naučil, že som musel hrešiť, že ma musela ovládnuť žiadostivosť, že som musel túžiť po majetku, zažiť hnus a hĺbku zúfalstva, aby som sa naučil im nevzdorovať, aby som mohol svet milovať a neporovnávať ho s akýmsi vytúženým, imaginárnym svetom, imaginárnou víziou dokonalosti a namiesto toho svet ponechať takým, akým je, milovať ho a tešiť sa z toho, že som jeho súčasťou. Tento kameň je kameňom, no zároveň je aj zvieraťom, Bohom i Buddhom. Nepociťujem k nemu úctu a lásku preto, lebo niečím bol a premení sa na niečo iné, ale preto, že už dávno bol a vždy aj bude všetkým. Milujem ho, pretože je kameňom, pretože dnes a teraz sa mi javí ako kameň."

Hermann Hesse, Siddhárta

 

"Dogmy - náboženské, politické, vedecké - vznikajú z mylného názoru, že myslenie môže obsiahnuť realitu či pravdu..." Eckhart Tolle, Ticho promlouvá

 

„Pravda je iba zriedkavo rýdza a nikdy nie je jednoduchá." Oscar Wilde

 

„Človek, ktorý načúva rozumu, je stratený: rozum zotročuje všetkých tých, ktorých myseľ nie je dosť silná, aby mu vládla."

Bernard Shaw

 

„Srdce má svoje dôvody, o ktorých rozum nevie nič." Blaise Pascal

 

„Všetci sme v bahne, no niektorí z nás hľadia na hviezdy." Oscar Wilde

 

„Nikdy neodolávam pokušeniu, pretože som zistil, že to, čo je pre mňa zlé, ma nepokúša." Bernard Shaw

 

"Keď sa stanete dutou trubičkou a dovolíte, aby vami prešiel duchovný zážitok, predstava nesprávnych nôt a správnych nôt, či všeobecnejšie, dobra a zla, sa rozplynie. Ako vám môže povedať každý oddaný poslucháč hudby, keď počúvate ako niekto hrá všetky správne noty bez srdca a duše, je to nesprávna hudba. Na druhej strane, ak zahráte nesprávnu notu so srdcom a dušou, znie to správne a dobre..."

Bradford Keeney, Shaking Out the Spirits

 

"Individuácia je cesta vnútorného poznania. Obrátiť sa dovnútra a prestať horúčkovito hľadať mimo seba je veľmi náročné a nepohodlné. Omnoho ľahšie je podľahnúť fascinácii nejakého "vyššieho vedenia", ktoré sa dá intelektuálne pochopiť a zapamätať, aby sme sa tým mohli opájať, aby sme to mohli niekomu opakovať, aby sme mohli hovoriť iným, čo sú a akí by mali byť. Takéto vedenie dáva pocit moci nad druhými a to nám robí veľmi dobre. Túžime po tajomných okultných vedách, ezoterike, mágii, neobyčajných schopnostiach, ktoré nám umožnia vyniknúť nad ostatnými, dozvedieť sa najhlbšie tajomstvá, dosiahnuť niečoho neobyčajného, zázračného, mať moc - keď už nie nad sebou, tak aspoň nad svetom, nad myšlienkami druhých, nad hviezdami, alebo aspoň nad manželkou, a keď ani to nie, tak si aspoň kúpime psa a kričíme naňho, bijeme ho a trestáme za každú neposlušnosť. Veríme v duchov, škriatkov a elementálov, moc hviezd, slnečné erupcie, diagramy dobrých a zlých dní, minulé životy a neviem, čo ešte, len aby sme nemuseli prácne a trápne poznávať sami seba. Jednostranné intelektuálne poznanie však iba posilňuje omyly a despotickú vládu ega. Nechávame sa unášať detinskými túžbami po večnom zdraví, mladosti a nesmrteľnosti, ako ľudia v starom Egypte. Hovoríme o duchovnom živote, duchovných hodnotách, ale z deväťdesiatich percent je to len kult nášho ľudského intelektu, ktorý má úžasnú schopnosť vymýšľať zložité a detailné teórie založené takmer na ničom. Vzrušujú nás cudzokrajné náboženstvá. So zatajeným dychom načúvame prednášajúcim o astrálnych telách, energiách vesmírnych, slnečných a duchovných, uzdravujúcich kameňoch. S nadšením počúvame o sile ľudskej vôle, sile myšlienky: telo je podriadené myšlienke! Svet je podriadený myšlienke! Mojej myšlienke! Duch vládne nad hmotou! Rozkážeme vetru, dažďu! To všetko sú prejavy mýtickej inflácie. Nepochopili sme lekciu Egypta: nie ovládnutie, ale mýtické podriadenie. Prejsť dobre obyčajným životom so všetkými jeho úlohami a rolami, neutekať pred minulosťou, nevyhýbať sa budúcnosti, žiť intenzívne, prijať radosť i bolesť, nevyhýbať sa kontroverziám, byť si vedomí a konať..." 

Jana Heffernanová, Tajemství dvou partnerů

 

"Náš najhlbší strach nie je z toho, že sme neschopní. Náš najhlbší strach je z toho, že sme nesmierne silní. Je to naše svetlo, nie temnota, čo desí väčšinu z nás. Nie je nič osvieteného na tom, že sa krčíme iba preto, aby pri nás druhí necítili neistotu. Narodili sme sa preto, aby sme ukázali krásu vnútri nás, krásu, ktorá je vo vnútri každého. Tak, ako nechávame naše vlastné svetlo žiariť, dávame ľuďom okolo nás dovolenie robiť to isté. Ak sme oslobodení od našich strachov, naša prítomnosť spontánne oslobodzuje ostatných."

Marianne Williamson

 

„Ako začínate naberať rýchlosť na svojej duchovnej ceste, buďte k sebe láskaví. Jednou z foriem pocitu viny je cítiť sa previnilo za to, že ste menej než rýdzo čistí a dokonalí... Vina sa môže objaviť, ak sa cítite frustrovaní za to, že nedokážete okamžite pozerať na každého očami bezpodmienečnej lásky. To príde, len to nechajte prísť svojím vlastným tempom, vo svojom vlastnom čase, bez pocitov previnenia a neadekvátnosti. Milujte seba, buďte k sebe láskaví a potom budete pripravení milovať druhých a byť k nim láskaví. Odpusťte si, keď upadnete pod ideály, ktoré hľadáte a zistíte, že viete odpustiť druhým, keď konajú spôsobom, ktorý sa vám nepáči. Odpustenie druhým môže prísť iba po tom, keď odpustíte sebe samým."

David Icke, Heal the World

 

„Prijať zodpovednosť značí prijať za svoje všetko, čo hovoríte, cítite, počujete, píšete, vidíte a komunikujete. Prijatie svojich nehôd a lží je akt súcitu. Prijatie zodpovednosti znamená, že keď ochoriete, musíte pochopiť, že vám telo ponúka sen, ktorý ešte nepoznáte... Prijať zodpovednosť znamená sústrediť svoju pozornosť nielen na tie deje, s ktorými sa stotožňujete, ale aj na tie, ktorých sa zriekate."

Arnold Mindell, The Shaman's Body

 

„Je ľahké vidieť šťastie nováčika, ktorý našiel svojho učiteľa, ale je tiež nutné mať na zreteli šťastie učiteľa, ktorého trápi tvrdohlavý začiatočník. Ak je dobrý učiteľ ponechaný napospas sebe samému, nikdy nenájde energiu k odhaleniu rozhodujúcich detailov svojich objavov, nadhľad a súcit, potrebný pre ostatných."

Arnold Mindell, The Shaman's Body

 

„Ľudské bytosti túžia po spojení a náš pocit užitočnosti pramení z tohto pocitu spojenia. Keď sme spojení - so svojím vlastným účelom, s komunitou okolo seba a s našou duchovnou múdrosťou - dokážeme žiť a konať s autentickou účinnosťou."

Malidoma Patrice Somé, The Healing Wisdom of Africa

 

„Sme naprogramovaní reagovať zmŕtvením na dva najdôležitejšie okamihy vo svojich životoch - okamihy konfliktu a okamihy extázy."

Danaan Parry, Warriors of the Heart

 

„Majstri aikido vravia, že oponovanie negatívnej sile vašou „pozitívnou" energiou negatívnu silu iba sýti. Inak povedané, „zlu" by sme nemali oponovať, ale ho transformovať."

Danaan Parry, Warriors of the Heart

 

M. Ueshiba"Umenie mieru, ak má uspieť, sa nespolieha na zbrane či hrubú silu. Namiesto toho sa nalaďujeme na Vesmír a zjednocujeme sa s ním, uchovávame pokoj vo svojich vlastných sférach, podporujeme a živíme život a bránime smrti a deštrukcii. Skutočný význam slova "samurai" je "ten, kto slúži sile lásky a pridŕža sa jej."

Morihei Ueshiba, The Art of Peace

 

„Ľudia vravia, že to, čo všetci hľadáme, je zmysel života. Ja si nemyslím, že je to naozaj to, čo hľadáme. Myslím si, že to, čo hľadáme, je zážitok bytia nažive."

Joseph Campbell, v interview s Billom Moyersom

 

„Ak chcete skutočne pomôcť tomuto svetu, budete musieť učiť tomu, ako v ňom žiť."

Joseph Campbell, v interview s Billom Moyersom

 

„Nirvána je radikálna transformácia pocitu bytia nažive: je to pocit, akoby všetko bolo mnou, alebo akoby sa všetko - vrátane „mojich" myšlienok a činov - dialo samo odseba. Je tu ešte stále úsilie, voľby a rozhodnutia, ale nie v zmysle, že ich „robím ja": vychádzajú samé od seba vo vzťahu k okolnostiam."

Alan Watts, Psychotherapy East and West

 

„Práca, tak ako ju poznáme, je kontaminovaná strachom zo smrti, pretože práca je čosi, čo musíme vykonávať, aby sme prežili, a prežiť, pokračovať, je základná a nezmenšiteľná nevyhnutnosť. Prečo nie je zjavné, že učiniť prežitie potrebným znamená spraviť z neho bremeno? Život je predovšetkým spontánny proces a prikazovať spontaneite, hovoriť, že človek musí žiť, je základným protichodným predpokladom, ktorý na nás všetkých uvaľuje dvojitú väzbu."

Alan Watts, Psychotherapy East and West

 

„Cesty vyslobodenia veľmi jasne ukazujú, že život nikam nejde, pretože už tam je. Inými slovami, je to hranie sa a tí, ktorí sa nehrajú spolu so životom jednoducho nepochopili pointu."

Alan Watts, Psychotherapy East and West

 

„Život je nádherný kozmický žart. Nie je na ňom nič vážne - len berte život vážne a budete sa s ním míňať. Životu môžete porozumieť iba prostredníctvom smiechu."

Osho (Bhagawan Srí Rajneesh)

 

"Láska je naliehavé nutkanie byť zajedno s celkom, hlboké nutkanie rozpustiť seba i teba a dosiahnuť tak jednoty. Láska je takáto preto, lebo sme odtrhnutí od svojho vlastného zdroja, a z tohoto oddelenia vzniká túžba vrátiť sa naspäť k celku, byť s ním zajedno. Keď vytrhnete zo zeme strom aj s koreňami, bude túžiť po tom, aby mohol zase zakoreniť, pretože to bol jeho skutočný život. Teraz ale umiera. Oddelený od zeme, nemôže strom existovať. Strom musí existovať v zemi, so zemou a skrz zem. A taká je aj láska..."

Osho, Život, láska, smích

 

mních„Pripútanosť ku vláde mysle je indikáciou slepoty, ešte stále sa kdesi ukrývajúcej. Zoberme si napríklad veľmi rozšírenú, univerzálnu poveru, prevládajúcu všade vo svete, že asketicizmus a spiritualita sú jedno a to isté. Ak opíšete niekoho ako duchovného muža či ženu, ľudia si naraz predstavia človeka, ktorý neje, alebo sedí celý deň bez pohnutia, človeka, čo žije v chatrči vo veľkej chudobe, človeka, ktorý rozdal všetko, čo mal a nemá už nič pre seba. Toto je obraz, ktorý ihneď vyvstane v mysli deväťdesiatich deviatich ľudí zo sto, keď hovoríte o duchovnom človeku. Dôkazom duchovnosti je pre nich chudoba a abstinencia od všetkého, čo je príjemné alebo pohodlné. To je však mentálny konštrukt, ktorý treba zavrhnúť, ak máte byť slobodní k tomu, aby ste videli a nasledovali duchovnú pravdu..."

Matka (Mira Alfassa), Conversations, 1929, 1930-31

 

„Dušu je potrebné kŕmiť, nie ju odbavovať. Niektoré veci sú pre ňu výživné, zatiaľ čo iné sú bez chuti a akéhokoľvek prospechu. Medzi dobré pokrmy pre dušu patrí predovšetkým všetko s nádychom intimity: prechádzka v prírode, rozhovor s priateľom neskoro večer, rodinná večera, práca, ktorá nás napĺňa hlbokým uspokojením, návšteva cintorína. Dobrú výživu duši poskytuje tiež krása, osamelosť a hlboká rozkoš."

Thomas Moore

 

„Duša má absolútnu, nepopierateľnú potrebu pravidelných výletov do ríše očarenia. Vyžaduje ich rovnako, ako naše telo potrebuje jedlo a myseľ veci k premýšľaniu... Očarený život je plný takých okamihov, kedy je srdce premožené krásou a predstavivosť akoby bola elektrizovaná akousi nepochopiteľnou vlastnosťou sveta vôkol nás, alebo duchmi či hlasom, prehovárajúcim k nám z hĺbky veci, miesta alebo človeka. Očarenie je stavom vytrženia a extázy, v ktorom do popredia vystupuje duša sama a všetky obavy o prežitie a každodenné starosti aspoň na chvíľu odplávajú nabok."

Thomas Moore

 

„Všetky karmy vášho súčasného života sú utvorené počas prvých siedmych rokov vašej ľudskej skúsenosti. Sú to veci, na ktorých musíte potom vo svojom živote pracovať. Keď ste deťmi, nemáte ešte vedomú myseľ, do veku šiestich či siedmich rokov. Ste otvorení, rovnako ako vaše podvedomie. Ste bližšie k svojej božskosti, no ste otvorení a tak do vás vráža celá realita. Potom po zvyšok svojho života na tom pracujete. Preto sa psychológia vracia späť k tým raným rokom.Vaše deti by nemali ísť do školy, kým nemajú sedem rokov. Nie je potrebné začínať s logikou a intelektom u detí, nech sa radšej hrajú a fantazírujú. Nechajte ich tak. Myseľ je úžasná vec. Mentálne telo je úžasné. Vie sa učiť a ak ste dosť otvorení, môžete sa naučiť všetkému novému, teraz, práve tak, ako sa učí dieťa. Deti „nasávajú" a učia sa mnohému práve preto, lebo všetko ide rovno do ich podvedomia. Cítite sa pyšní na to, ak vaše dieťa vie čítať v troch rokoch. Nuž, ak čítajú už ako trojročné, oberajú sa príliš o čas, ktorý by mohli stráviť vo svojej imaginácii a fantáziách. Nevnucujte im intelekt. On sa sám čoskoro utvorí. Nechajte ich hrať sa."

Svetelná rada

 

„Väčšina ľudí šťastie predstiera, pretože sa od nich akosi očakáva: je to všeobecne predpokladaný stav existencie. Hlboká spokojnosť je však veľmi vzácny jav..."

Gabrielle Roth, Mapy extáze

 

„Fyzické telo je nástrojom duše. Je nositeľom odtlačku duše a za jeho podiel na našom raste by sme si ho mali vážiť."

Chris Griscomová

 

Boh a ja, sami vo vesmíre...
a nik iný nadohľad...
"A kde všetci ľudia sú,
ó, Pane" riekla som,
"zem podo mnou
a nebo nad hlavou
a mŕtvi, ktorých kedysi znala som?"
"Bol to sen," usmial sa Boh
a povedal: "Sen, čo zdal sa byť
pravdivým; nebolo ľudí
skutočných či mŕtvych; nebolo zeme
ni nebo nad hlavou,
len ja som v tebe bol."
"Prečo necítim strach?" spýtala som sa,
"stretnúc sa s tebou, takto, tu?
Pretože zhrešila som, viem to dobre,
a je nebo a je peklo
a je vari toto Súdny deň?"
"Nie, to boli sny len"
riekol Veľký Boh, "sny, ktoré sa skončili.
Niet veci takej, ako strach a hriech,
ani ty nie si... nikdy si nebola.
Niet ničoho vôbec, okrem mňa."
Ellen Wheeler Wilcox, Conversation

 

žena"Žena vytvára vesmír,

je i telom tohto vesmíru.

Žena je oporou troch svetov,

je podstatou našeho tela.

Neexistuje iné blaho

než spôsobené ženou.

Niet druhej cesty - 

jedine Žena nás môže otvoriť.

Nikdy, ani včera, ani dnes, ani zajtra

neexistovalo a nebude existovať

iné šťastie než Žena, ani kráľovstvo,

ani pútnické miesto, ani jóga, ani modlitba,

ani mantra, ani askéza,

ani naplnenie

iné než štedro rozdávané Ženou."

Šaktisangamatantra II.52, in: André Van Lysebeth: Tantra

 

„To, čo sa uchováva, bude stratené.

To, čo je stratené, sa uchová.

Majte jeden druhého tak, akoby nemohlo byť uchovania."

Ray Grigg, The Tao of Relationships

 

„Keď sa kvapka vody uvoľní a veľká rieka tečie, je tam Tao.

Keď sa jarný púčik otvára a jesenný list padá, je tam Tao.

Keď je Tao medzi mužom a ženou, je to ako ranné slnce, vychádzajúce samo odseba."

Ray Grigg, The Tao of Relationships

 

„Niet nájdenia, kým niet straty.

Muž, stratiaci sa v žene... nachádza.

Žena, stratiaca sa v mužovi... nachádza.

Niet straty, kým niet nájdenia.

Muž, nájduci sa v žene... stráca.

Žena, nájduca sa v mužovi... stráca.

Je to nachádzanie, čo stráca a strácanie, čo nachádza.

Preto nájdi a strať, strať a nájdi."

Ray Grigg, The Tao of Relationships

 

Tantrický pár„Pri milovaní, povoľte jeden druhému plný rozsah.

Ak ho nemožno dostať vzájomne od toho druhého, kde ho možno dostať?

Každé telo je rozkošou toho druhého.

Ako hostiteľ... ponúkaj splna.

Ako hosť... ber s rešpektom."

Ray Grigg, The Tao of Relationships

 

„Telá rozumejú Tao.

Jednota nie je iba vonkajšie, vstupujúce do vnútorného, a vnútorné prijímajúce vonkajšie.

Je to akt muža a ženy, ktorí uvádzajú do súladu jeden druhého sebou samými.

Telá rozumejú Tao. Spájajú svoje jednotlivé, rozpúšťajú protiklady.

Dve telá ako jedno sú ako jedno telo Tao."

Ray Grigg, The Tao of Relationships

 

„Paradox pustenia.

Keď nechám ísť to, čo som,

stanem sa tým, čo by som mohol byť.

Keď nechám ísť, čo mám,

príjmem to, čo potrebujem.

 

Toto sú ženské, alebo jin, paradoxy:

John Heider, The Tao of Leadership

 

„Voda je tekutá, mäkká a ústupčivá.

No voda odnesie skalu, ktorá je rigidná a nemôže ustúpiť.

Je pravidlom, že čokoľvek, čo je fluidné, mäkké a ústupčivé, prekoná čokoľvek, čo je rigidné a tvrdé.

Múdry vodca vie, že ústupčivosť prekonáva odpor a jemnosť rozpúšťa rigidné obrany.

Vodca nebojuje so silou energie skupiny, ale tečie a ustupuje a absorbuje a necháva ísť.

Vodca musí vydržať riadne veľa ublíženia. Ak by vodca nebol ako voda, zlomil by sa.

Schopnosť byť mäkkým robí vodcu vodcom.

Toto je ďalší paradox: čo je mäkké, je silné."

John Heider, The Tao of Leadership

 

príroda„Prvý pokoj a mier, 

ktorý je najdôležitejší, je ten, 

čo pochádza z vnútra duší ľudí, 

keď si uvedomia svoj vzťah, 

svoju jednotu s vesmírom a všetkými jeho silami 

a keď si uvedomia, 

že v strede vesmíru sídli Wakan-Tanka 

a že tento stred je skutočne všade, 

je vo vnútri každého z nás. 

Druhý mier a pokoj je ten, 

čo vládne medzi dvomi jednotlivcami 

a tretí je ten, čo vládne medzi dvomi národmi. 

No nadovšetko by ste mali pochopiť, 

že nemôže byť nikdy mier a pokoj medzi národmi, 

pokým nie je najprv známy ten skutočný pokoj a mier, ktorý... je vo vnútri duší ľudí."

Náčelník Čierny los

 

 

„Veríš, že skala alebo zem má pocity?"

„Ak všetko, čo bolo stvorené, je pre život a rovnováhu a harmóniu podstatné, potom majú.

To záleží od toho, ako zmýšľaš a ako definuješ život. Ak veríš, že čosi má život, tak to má život. Wakan-Tanka nás naučil myslieť o stvorení takto a keď tak myslíme, život, ktorý majú všetky veci v sebe, sa stáva pre nás očividným a podľa toho s nimi zaobchádzame. Nezneužívame ani nenadužívame ich. Jedna vec je stúpiť na niečo, o čom si myslíš, že nemá život a city, a druhá vec je stúpiť na to, keď si myslíš, že má. Keď sa každý deň modlím, modlím sa za zdravie a liečenie celého stvorenia, nie iba za ľudí. A žiadam Wakan-Tanku a Pomocníkov, aby mi pomáhali kráčať po Starej Matke Zemi so súcitom a porozumením pre všetko, čo existuje."

Náčelník tetonských Siouxov a svätý muž Frank Fools Crow, v rozhovore s Thomasom E. Mailsom, v biografickej knihe Fools Crow: Wisdom and Power

 

„Iba ľudské bytosti majú moc vyviesť zem z rovnováhy a keď zem vyvádzajú z rovnováhy, vyvádzajú z rovnováhy sami seba...

Wakan-Tanka stvoril zem tak, že ona robí všetko, aby sa o seba postarala.Všetko napĺňa svoju úlohu - mravce, červíky, supy, vlci, oblázky, piesok... keď poškodíme čokoľvek z tohto, alebo samotnú zem, poškodzujeme seba. Nemôžeme to využívať a ničiť bez toho, aby sme za to nezaplatili strašnú cenu. Ale ľudia to robia a vracia sa to na nás všetkých. Stará Matka Zem nad tým plače. Trasie krajinou (zemetrasenia) viac a viac, aby nám povedala, ako sa cíti a aby získala našu pozornosť. Wakan-Tanka mi povedal že Bytosť Hromu bude zosielať veľké záplavy, aby nám ukázala veľkú očistu, ktorá potrebuje prebehnúť u ľudí. Naše deti budú za toto plakať viac než my a počas našich návštev mi Wakan-Tanka povedal, že ich plač bude dlhý a veľmi hlasný."

Náčelník Frank Fools Crow

 

mladí Indiáni„Mier... vchádza do duše ľudí, keď si uvedomia svoju jednotu s vesmírom a všetkými jeho silami a keď pochopia, že v samotnom strede vesmíru sídli Wakan-Tanka a že tento stred je naozaj všade, v každom z nás..."

Čierny Los, Oglala Sioux

 

„Poznanie má liečivú moc. Ak niekomu pomôžeš k lepšiemu poznaniu tak, že potom vie lepšie žiť, vlastne ho liečiš."

Náčelník Sun Bear, Chipewa

 

„Mal by si sa riadiť príkladom shunktokecha (vlka). Aj vtedy, keď ho prekvapia a musí bežať, aby si zachránil život, zastaví sa, aby sa na teba ešte raz pozrel, kým sa dá na posledný ústup. Aj ty sa na všetko, čo vidíš, pozri ešte raz..."

Uncheedah, Santee Sioux

 

„Ženy a dievčatá majú zvláštne čaro a posvätnosť. Sú pre ľudí nositeľkami života a učiteľkami malých detí."

Sweet Medicine, Cheyenne

 

„Pre starých, bývajúcich spolu s mladými, existovalo pevné pravidlo: váž si svoje miesto. Od nevyžiadanej rady sa začne z ohňa dymiť."

Heyokova vdova, Siouxka

 

„Pretože máme rozum, máme právo ho používať, keď sa rozhodujeme o tom, čo je dobré a čo zlé, mali by sme kráčať po ceste, ktorú považujeme za správnu - vo viere, že všetko, čo je, je správne..."

Black Falcon, Sauk

 

„Keď k nám prišli Čierne Sutany, rozprávali o diablovi, my sme ho však vo veciach, ktoré sme poznali, nevedeli nájsť. Myslíme si, že všetko je dobré i zlé zároveň, a že nikto nie je len dobrý alebo len zlý."

Two Stockings, Crow

 

„Nie sme rozdelení na samostatné úhľadné rodinky - ocko, mamička, detičky, a do čerta so všetkými ostatnými. Celý kmeň je jedna veľká rodina, to je naša skutočnosť."

John Fire Lame Deer, Lakota Sioux

 

„My, ktorých z hliny uhnietol Pán Hrnčiar, vychádzame z pece Tvorenia v mnohých odtieňoch. Ako môžu ľudia tvrdiť, že je niektorá pokožka farebná, keď vlastne každá má svoje sfarbenie. Vari na tom záleží, že jedna miska je tmavá a druhá svetlá, keď každá z nich má dobrý tvar a dobre slúži svojmu účelu?"

Polingaysi Qoyawayma, Hopi

 

Indián„Plač za víziou, to je počiatok všetkého náboženstva. Smäd po sne zhora, bez toho ste ničím. Tomuto ja verím. Je to ako proroci vo vašej biblii, ako Ježiš, pôstiaci sa v púšti, dostávajúci svoje vízie. Je to ako naše siouxské hľadanie vízie, hanblečeja.

 

Bieli ľudia na toto zabudli. Boh k nim už viac nehovorí z horiaceho kríka. Keby hovoril, neverili by tomu a nazvali by to vedeckou fantastikou. Vaši starí proroci odišli do púšte, plačúc za snom, a púšť im ho dala. No bieli ľudia dneška urobili púšť zo svojho náboženstva a púšť v sebe. Púšť Bieleho muža je miesto bez snov či bez života. Nič tam nerastie. Ale duchovná voda je tam dolu vždy, aby púšť opäť zazelenila."

Chromý Jeleň, v knihe Richarda Erdoesa Crying for a Dream

 

"Indiáni veria, že všetko, čo ľudia prežívajú, má cenu a inštruuje nás o nejakom aspekte života. Fundamentálnou premisou je, že nič nemôžeme "prežiť zle, nesprávne", môžeme len "nesprávne interpretovať" to, čo zažijeme. Preto môžeme v niektorých prípadoch zažiť čosi úplne nové a tak musíme byť ostražití a nepokúšať sa veci príliš rýchlo klasifikovať. Svet sa neprestajne tvorí, pretože všetko je živé a činí voľby, ktoré určujú budúcnosť. V takomto rámci nemôže existovať taká vec ako anomália: niektoré veci sú akceptované, pretože v samotnom mystériu, ktoré reprezentujú, je hodnota."

Vine Deloria jr.

 

 

toltécko-mayská čarodejka„Ženy - všetky ženy - boli, popri Živote a našej krásnej Zemi, každým organizovaným náboženstvom učinené nepriateľkami. Hlboké mentálne a duchovné škody, aké takéto presvedčenie vnieslo do našich životov a negatívny spôsob, akým ovplyvnilo naše mysle, sú hlboké."

Estcheemah, Náčelníčka Nuly

 

„Pokus ignorovať našu Stvoriteľku Bohyňu Matku je najničivejším úderom, aký kedy ľudstvo utrpelo. Skutočná a absolútna rovnováha našej Stvoriteľky Matky a našeho Stvoriteľa Otca, je najsvätejším a najmocnejším symbolom a realitou, aké ľudstvo môže poznať."

Estcheemah, Náčelníčka Nuly

 

„Všetci zrodení Duchovia, tak alebo onak, hľadajú posvätné Ja. Objaviť svoje Ja a poznať ho je kľúčom ku celej existencii."

Estcheemah, Náčelníčka Nuly

 

„Učenie sa je živá výzva. Je to najväčšia a najsvätejšia zo všetkých ľudských skúseností. Objavenie ľudského Ja je najvyššie poznanie zo všetkých."

Estcheemah, Náčelníčka Nuly

 

„Uvedom si, raz a navždy, že na tom, čo si druhí ľudia myslia o tebe, nezáleží. Záleží na tom, čo si o sebe myslíš ty. Všetky tieto iné starosti o to, ako sa javíš druhým ľuďom, nemajú význam. Pamätaj si, že väčšinu ľudí môžeš ľahko presvedčiť a lichotením priviesť k tomu, aby verili čomukoľvek."

Estcheemah, Náčelníčka Nuly

 

„Ľudia súdia seba príliš rýchlo. Naša kultúra učí ľudí súdiť. Kultúra, v ktorej žijeme, nechce ľudí učiť tomu, aby boli úprimní k Sebe. To preto, lebo ľudia, ktorí sú úprimní voči Sebe, nebudú slepo nasledovať pravidlá, riadiť sa nimi a pretvarovať sa, ako ich tomu učí naša kultúra."

Estcheemah, Náčelníčka Nuly

 

„Prvým a najväčším nepriateľom ľudstva je ignorácia Seba. Druhým veľkým nepriateľom je presvedčenie. Tretím veľkým nepriateľom je pretvárka. A štvrtým veľkým nepriateľom je lenivosť."

Učenie Kvetinových vojakov

 

Lightningboltov štít „Kruhom Učiteľov sú: Hlad a Práca, Krása a Nepríťažlivosť, Bohatstvo a Chudoba, Poznanie a Nepoznanie, Mať a Nemať, Sila a Slabosť, Kontrola a byť Bez kontroly, Bytie a Bytie bez, Byť otrokom a Byť slobodným, Byť vyzývaným a nikdy Nepoznať výzvu."

Učenie Včelých bojovníčok

 

„Zmena sa začína v tebe. Nikdy nečakaj na zmenu mimo seba. Budeš utvárať svet len tým, že zmeníš to, čo existuje v tebe. Ghetá neutvárajú ľudí. Ľudia utvárajú ghetá."

Estcheemah, Náčelníčka Nuly

 

„Nemôžeš sa vyhnúť sebe a tomu, čo si. Život ťa núti pozrieť sa Sebe samej do očí, stáť zoči-voči svojim rozhodnutiam, svojim podmienkam a okolnostiam a svojej Smrti. Nevyhýbaj sa svojmu Životu pri pokuse vyhnúť sa svojej Smrti. Si konzervatívna vo všetkom, čo robíš, kvôli svojmu strachu zo zlyhania a zo Seba."

Estcheemah, Náčelníčka Nuly

 

„Stvorenie je život a má absolútne Poznanie. Stvoreniu je známe všetko, čo sa robí na Zemi a Stvorenie priamo a intímne pozná každú ľudskú bytosť či tvora. Stvoriteľka a Stvoriteľ ľudí nesúdia, pretože Stvorenie vie, že ľudia sa učia, čo to značí byť bytosťami zodpovednými za Seba."

Estcheemah, Náčelníčka Nuly

 

„Pre tých z vás, ktorí sa zaujímate o štúdium ľudí, tu je to, čo naši Náčelníci Nuly objavili o dvadsiatich Veľkých učiteľoch Života. Títo Učitelia sú Učiteľmi skúsenosti:

 

VŠETKY DETI SA RODIA SLOBODNÉ.

 

1. Hnev je Prvým učiteľom ľudí.

2. Starostlivosť je Druhým učiteľom ľudí.

3. Bolesť je Tretím učiteľom človeka.

4. Telesnosť je Štvrtým učiteľom človeka.

5. City sú Piatym učiteľom ľudí.

6. Sex je Šiestym učiteľom človeka.

7. Úprimnosť (Statočnosť, Čestnosť) je Siedmym učiteľom človeka.

8. Testovanie, Preverovanie je ôsmym učiteľom človeka.

9. Víťazstvo je Deviatym učiteľom.

10. Konfrontácia je Desiatym učiteľom človeka.

11. Hrubá sila je Jedenástym učiteľom človeka.

12. Duch je Dvanástym učiteľom človeka.

13. Smrť je Trinástym učiteľom ľudí.

14. Strach je Štrnástym učiteľom ľudí.

15. Porážka je Pätnástym učiteľom ľudí.

16. Osamelosť je Šesnástym učiteľom ľudí.

17. Potreba je Sedemnástym učiteľom človeka.

18. Hľadanie je Osemnástym učiteľom človeka.

19. Láska je Devätnástym učiteľom človeka.

20. Dvadsiatym učiteľom človeka je Trpezlivosť."

 

„Predstavujem si, že ženy a muži sú si rovní.

Predstavujem si, že Život je výzva a dávanie - inakšie by som nezažívala prítomnosť Života a Jeho rovnováhu.

Predstavujem si, že sex je prirodzený - a môže byť krásny.

Predstavujem si, že všetci ľudia sa rodia do Života, aby sa Učili a Rástli.

Predstavujem si, že možno žiť svoj Život a klásť si otázky o mojom vlastnom zážitku a mojej Existencii.

Predstavujem si, že môžem pomôcť zmeniť podmienky môjho sveta a mojich osobných okolností.

Predstavujem si, že môžem načúvať Stvoreniu priamo a že nepotrebujem na to žiadneho tlmočníka.

Predstavujem si, že môžem byť sama Sebou, dokonca i vtedy, keď mi druhí spôsobujú bolesť.

Predstavujem si, že som svojou vlastnou autoritou a svojím vlastným Učiteľom.

Predstavujem si, že musím preverovať všetky informácie.

Predstavujem si, že môžem byť pre Seba láskavou Učiteľkou.

Predstavujem si, že som človek, zodpovedný za Seba, ktorý bude učiť druhých, aby sa starali o našu svätú Matku Zem."

Estcheemah, Náčelníčka Nuly

 

(Uvedené citáty pochádzajú z autobiografickej knihy Hyomeyohstsa Storma Lightningbolt.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Späť do Kútika

 

 

 

 

 

 

Stránka vytvorená: DreamingWolf, apríl 2003. 

 

Naposledy doplnené: január, 2006