PREPOJENIA NA SPRIAZNENÉ STRÁNKY. obr.

 

Nasledujúce webové odkazy (prepojenia) sú určené najmä pre tých, ktorí ovládajú anglický jazyk. Slovenské a české odkazy sú uvedené nižšie. nadol  

Novopridané odkazy sú označené new. Po kliknutí na ľubovoľný odkaz sa vám požadovaná stránka otvorí v novom okne... (Za zmeny a funkčnosť, týkajúcu sa uvedených adries, neručíme.)

- DreamingWolf

 

Stránky v anglickom jazyku:

Stránky, súvisiace s výskumami vedomia a mimoriadnych fenoménov:

www.monroeinstitute.org - domovská stránka The Monroe Institute, neziskovej vzdelávacej organizácie, založenej Robertom Monroeom, ktorá sa už niekoľko desaťročí zaoberá výskumami vedomia. TMI je známy aj svojou audioneurotechnológiou synchronizácie mozgových hemisfér, známou vo svete pod značkou Hemi-Sync...

www.synchronicity.org - stránka Brother Charlesa o jeho metóde hemisférovej synchronizácie, príbuznej metóde Hemi-Sync...

www.brainwave-entrainment.com - stránka spoločnosti Brainwave Mind Voyages

www.centerpointe.com - stránka Centerpointe Research Institute, venovaná ich vlastnej metóde hemisférovej synchronizácie Holosync...

neuroacoustic.com - Center for Neuroacoustic Research...

www.iipc.org - domovská stránka International Institute of Projectology and Conscientology. Mimovládna, nezisková vzdelávacia organizácia, zaoberajúca sa výskumami vedomia. V rámci Programu rozvoja vedomia (Consciousness Development Programme) ponúka výuku v oblasti mimotelových zážitkov...

www.lucidity.com - domovská stránka The Lucidity Institute, organizácie založenej Stephenom LaBergeom, ktorá skúma tzv. "lucídne snívanie"...

www.mceagle.com - toto je homepage Josepha McMoneaglea, jedného z najväčších žijúcich expertov vo fenoméne tzv. "prezerania na diaľku" (angl. "remote viewing")...

www.dreamviews.com/induction.html

www.dnalor.tmfweb.nl/link3.htm

www.sawka.com/spiritwatch/howto.htm

dreamgate.com

www.oberf.org/ - stránka Out of Body Experience Research Foundation, teda Nadácie pre výskum mimotelových zážitkov (ale aj zážitkov prahu smrti, lucidných snov, UFO atď.)...

 

Stránky, súvisiace s Toltékmi, toltéckou náukou a stránky jednotlivých novodobých Toltékov:

www.toltec.org

www.toltecas.com - stránka "antiantropológa" Victora Sancheza a jeho spolupracovníkov...

www.toltec-foundation.org - stránka juhoafrickej Toltec Foundation. Prináša o.i. článočky a zoznam všetkých kníh Théuna Maresa...

www.warriorskeep.com - toto je oficiálna stránka juhoafrického Nagala, Théuna Maresa. Théun Mares je Tolték, ktorý zasvätene a podrobne približuje všetky zákutia a detaily toltéckej Cesty slobody...

www.toltec-legacy.com - Toltec Legacy - stránka nagala Théuna Maresa s nádhernou grafikou...... new

www.renascentlegacy.com - Renascent Legacy - web nagala Théuna Maresa...

www.relationship-resolution.com - Relationship Resolution - web nagala Théuna Maresa, venovaný partnerským vzťahom. Théun Mares poskytuje na tejto aj stránke poradenstvo... new

www.the-temple-of-peace.com - stránka nagala Théuna Maresa...new

www.miguelruiz.com - veľmi pekne spracovaná domovská stránka už aj u nás známeho mexického Toltéka, dona Miguela Angela Ruiza, Naguala toltéckej línie Rytierov Orla (Eagle Knights)...

www.toltecheartwisdom.com - stránka dona Luisa Molinara, žiaka dona Miguela...

www.toltecnagual.com - stránka ďalšieho zo žiakov dona Miguela, Krisa Raphaela.

www.toltecmysteryschool.com - ešte jedna stránka Krisa Raphaela

www.sustainedaction.org - stránka, obsahujúca veľké množstvo informácií o C. Castanedovi a jeho kolegyniach, Florinde Donner, Taishi Abelar a Carol Tiggs, 5 čísiel on-line časopisu Nagualist Newsletter (ktorý neskôr prestal vychádzať), archív s fotografiami, diskusnú skupinu atď. Tvorcovia stránky si dali riadnu námahu a prácu pri stopovaní skutočnej identity CC, FD, TA a CT, za čo si vyslúžili aj veľkú kritiku nielen zo strany samotných čarodejov, ale aj ich oddaných fanúšikov...

www.mindfulnessclasses.com/doncptI.htm - istý John Bilby, počas svojich početných hľadaní na nete a e-mailových korešpondencií s učiteľmi kresťanstva, budhizmu a geštaltovej terapie, naďabil "náhodou" na muža, ktorého sa rozhodol neskôr nazývať don Coyotl a ktorý s ním viedol dlhé rozhovory prostredníctvom e-mailov, plné poučení v štýle legendárneho dona Juana Matusa. Na uvedenej stránke nájdete Bilbyho prepis týchto zaujímavých dialógov...

www.nagual.net - rozcestník na stránky, venované toltéckej náuke... 

www.nagualism.com - najnovšia stránka, prinášajúca texty všetkých interview, ktoré poskytli Carlos Castaneda, Taisha Abelar a Florinda Donner + diskusné fórum a zoznam ďalších hyperlinkov...

 

Stránky o šamanizme a so šamanizmom súvisiace:

www.wolfmoondance.com - Wolf Moon Dance - krásna stránka s učeniami Kolesa medicíny pôvodných obyvateľov Severnej Ameriky, prispôsobené pre dnešné časy...

www.shamanism.org - stránka Foundation for Shamanic Studies, Nadácie pre šamanské štúdie, ktorú založil profesor antropológie, Dr. Michael Harner. Dr. Harner a jeho nadácia sú poprednými predstaviteľmi novodobého šamanizmu - FSS usporadúva kurzy tzv. "core shamanism" po celom svete a angažuje sa za záchranu dedičstva pôvodných šamanských kultúr celého sveta...

www.fss.at - homepage Foundation for Shamanic Studies Austria so sídlom vo Viedni, ktorú vedie Paul Uccusic spolu so svojou manželkou. Paul Uccusic priniesol šamanskú prácu aj na Slovensko, v r. 1995...

www.shamanism.com - táto stránka patrí nadácii Dance of the Deer Foundation (Nadácia Jelení tanec), ktorej zakladateľom je Brant Secunda, učeň a následník veľkého huicholského šamana, dona José Matsuwu...

www.thefourwinds.com - The Four Winds Society založil ďalší antropológ, Dr. Alberto Villoldo, učeň šamanov, ktorí sú priamymi potomkami Inkov...

www.shamanicdimensions.com - informácie o šamanizme v tradičných šamanských kultúrach...

www.foxfireinstitute.com - stránka Fox Fire Institute, venovaná šamanizmu...

www.faeryshaman.org - stránka Society for Celtic Shamans, venovaná keltskému šamanizmu...

www.shamanka.com - Shamanka je stránka určená špeciálne šamankám...

www.shamanicvisions.com/ingerman.html - stránka poprednej šamanky a expertky na "vyhľadávanie stratených častí duše" (angl. "soul retrieval"), Sandry Ingerman... 

basementshaman.com - Basement Shaman...

 

 

Stránky, venované procesovo orientovanej psychológii:

www.aamindell.net - homepage Arnolda a Amy Mindellovcov, tvorcov procesovo orientovanej psychológie...

www.processwork.org - hlavná stránka Process Work Center of Portland, venovaná POP...

www.processwork-audergon.com - stránka manželov Jean-Claudea a Arlene Audergonovcov, učiteľov POP a vynikajúcich terapeutov...

www.maxfacilitation.net - stránka Maxa Schüpbacha, vynikajúceho švajčiarskeho terapeuta a učiteľa POP, ktorý je tiež spoluzakladateľom Lava Rock Dreambody Clinic, špeciálnych seminárov pre prácu so somatickými ochoreniami a extrémnymi stavmi vedomia...

www.rspopuk.com - stránka Research Society for Process Oriented Psychology, skupiny POP terapeutov z Veľkej Británie...

www.prozessarbeit.ch - stránka švajčiarskeho POP-centra...

www.processworkaustralia.org.au - stránka austrálskeho POP-centra...

 

Niektoré iné formy terapie a liečebné metódy:

www.focusing.org - stránka The Focusing Institute, venovaná metóde Focusing, ktorej autorom je Dr. Eugene Gendlin.

www.focusingresources.com - Focusing Resources - ďalšia stránka, venovaná metóde Focusing...

www.emdr.com - táto stránka prináša info o EMDR (Eye Movement Desensitizytion and Reprocessing), zaujímavej terapeutickej metóde, ktorá využíva pohyby očí na spracúvanie stresu. Metóda, ktorá vyvolala svojho času kontroverziu, je dnes čoraz viac akceptovaná, najmä vďaka svojim pozoruhodným výsledkom s liečbou traumatických stavov...

www.soulwork.net - medzinárodná stránka, venovaná metóde zvanej Soul Work (odkaz na českú stránku o Soul Work nájdete medzi Prepojeniami na slovenské a české stránky)...

www.kenpage-mch.com - stránka Kena Pagea, autora liečebnej metódy Multi-dimensional Cellular Healing

www.heartmath.com - stránka o metóde HeartMath, zameranej na podporu osobného rastu a liečenia meditáciami na srdcovú čakru...

www.geocities.com/fascin8or/tenchi_introduction.html - The Healing Art of Tenchi Seiki Te-Ate (Terapia životnou vitálnou silou Nebies a Zeme) je pôvodná japonská liečebná metóda, doposiaľ prakticky vo svete stále neznáma...

www.jinshinjyutsu.net

www.jsjinc.net - táto i predošlá stránka sú venované ďalšej účinnej a jednoduchej japonskej metóde, Jin Shin Jyutsu...

www.aetw.org - All Energy-Therapies Web - ak vás zaujímajú energetické terapie a spôsoby liečenia, toto je jeden z najväčších zoznamov odkazov na stránky o týchto terapiách (nájdete aj veľa takých, o akých ste ani netušili, že existujú!)...

www.sumikiri.org - všetko o energii ki a jej liečebnom použití...

www.sunindo.com - Sunin Do - 6000 rokov staré kórejské liečebné umenie...

upledger.com - domovská stránka The Upledger Institute, ktorá prináša info o liečebnej metóde pracujúcej s telom (bodywork) s názvom CranioSacral Therapy...

www.homeoint.org - stránka, venovaná homeopatii...

www.neurosemantics.com/index.php - NeuroSemantics, metóda vychádzajúca z NLP a nadväzujúca naň...

 

 

Stránky zaujímavých osobností:

www.medicine-eagle.com - domovská stránka poprednej šamanky a duchovnej učiteľky, Brooke Medicine Eagle...

www.leary.com - stránka Timothy Learyho...

www.goldenhummingbird.com - domovská stránka Fostera Perryho, chlapíka, ktorý prežil zásah bleskom a následnú klinickú smrť, následkom čoho sa mu otvoril prístup do iných dimenzií. Dnes vedie spirituálne semináre, pracuje s kmeňom peruánskych Indiánov a šamanov a usporadúva zaujímavé prednášky po celom svete. (Vo Vlkovom kútiku nájdete preklad rozhovoru s Fosterom Perrym pre časopis Kindred Spirit, "Kolibríkova šamanská iniciácia"...)

users.lycaeum.org/~sputnik - dr. John C. Lilly, slávny výskumník vedomia a tvorca tzv. "floating nádrží"...

www.deoxy.org/deoxy.html - a znova John C. Lilly...

www.levity.com/eschaton/index.html - ak sú naokolo také výskumnícke esá, ako T. Leary či J. C. Lilly, nesmie tam chýbať ani Terence McKenna: McKenna's Hyperborea...

www.chrisgriscom.com - stránka známej duchovnej učiteľky, Chris Griscomovej...

www.lightinstitute.com - a stránka The Light Institute of Galisteo, inštitútu, ktorý Chris Griscom založila...

www.fritjofcapra.net - osobná stránka svetoznámeho kvantového fyzika, Fritjofa Capru, známeho aj u nás svojím pohľadom na prepojenia fyziky a spirituality...

www.patriciasun.com - ďalšia známa duchovná učiteľka, Patricia Sun...

www.robertbly.com - domovská stránka amerického básnika, prekladateľa a čelného predstaviteľa "mýto-poetickej" vetvy mužského hnutia vo svete, Roberta Blya...

www.mscottpeck.com - domovská stránka známeho amerického psychiatra a autora kníh Nevyšlapanou cestou, Ďalej nevyšlapanou cestou, Ľudia lži a mnohých ďalších, dr. M. Scotta Pecka...

www.hyemeyohstsstorm.com - homepage šamana - dediča mayskej tradície učení Náčelníkov Nuly, Hyemeyohstsa Storma...

www.lynnandrews.com - známa americká šamanka a autorka vyše desiatky kníh o svojich zasväteniach a učňovstve u mnohých šamaniek sveta, Lynn Andrews. Stránka je krásne graficky spracovaná...

www.peterussell.com - originálne poňatá stránka Petra Russella (jeho webstránka je ukážkový príklad techniky tzv. "mind mapping")...

www.careofthesoul.net - domovská stránka amerického psychoterapeuta, dr. Thomasa Moorea, s ktorého článkami sa môžete stretnúť aj v rubrike "Kútik resurgence")...

www.robertmoore-phd.com - domovská stránka amerického psychoterapeuta, Roberta L. Moorea, spoluautora knihy King, Warrior, Magician, Lover (vyšla aj v českom preklade pod názvom Král, válečník, kouzelník, milovník) o archetypoch mužskej duše...

www.samkeen.com - stránka popredného predstaviteľa "mužského hnutia", Sama Keena...

www.shaktigawain.com - stránka aj u nás dobre známej duchovnej učiteľky, Shakti Gawain...

www.barbarabrennan.com - domovská stránka známej liečiteľky, Barbary Brennan...

www.marythunder.com - stránka ďalšej šamanky, Mary Elizabeth Thunder...

www.angelesarrien.com - domovská stránka svetoznámej antropologičky, Angeles Arrien... 

 

On-line časopisy s duchovným zameraním:

www.innerself.com - Inner Self

www.kindredspirit.co.uk - Kindred Spirit

www.newtimes.org - The New Times

www.lightworks.com - Monthly Aspectarian

www.positivehealth.com - Positive Health

www.newagejournal.com - New Age Journal

www.awarenessmag.com - The Awareness Magazine

www.spirit-works.net - Spirit Works

www.livingnow.com.au - Living Now

www.ru.org

www.spirits.com - The Spirits

www.resurgence.org - Resurgence

www.saskworld.com/bodymindspirit/ - Body, Mind, Spirit Magazine

www.magicalblend.com - Magical Blend

www.sacredhoop.demon.co.uk - Sacred Hoop - šamanský on-line časopis

 

 

Posvätná sexualita:

www.spiritualsexuality.com - Spiritual Sexuality, stránka o posvätnej sexualite indiánskej tradície chuluaqui quodoushka...

www.tantra.org

www.tantra.com

www.schooloftantra.com - The School of Tantra - krásna stránka o tantrickej sexualite

www.tantramagic.com - Tantra Magic  

www.tantraworks.com - TantraWorks  

members.aol.com/Feliceanna/tantra.htm

www.schoolofawakening.com - stránka Sarity a Geha, tantrických učiteľov z Veľkej Británie... 

 

Stránky o posvätnej geometrii:

www.intent.com/sg/ - domovská stránka o Sacred Geometry...

www.theosopher.com - hierogeometria: popis a výklad obrazcov posvätnej geometrie vo vzťahu ku kabalistickému Stromu života...

www.floweroflife.com - Flower of Life - stránka o obrazci "Kvet života" a duchovných seminároch Drunvalla Melchizedeka...

www.earthmeasure.com - stránka o posvätnej geometrii u pôvodných obyvateľov Ameriky...

www.geometry.wholesomebalance.com - posvätná geometria "pre zábavu a osobný rast"...

 

Nezatriedené:

www.theartofbeing.com - The Art of Being 

www.earthascending.com - Earth Ascending ("vzostupujúca Zem") - stránka José a Lloydine Argüellesovcov, ktorí sú považovaní za expertov na duchovný odkaz Mayov a mayský kalendár...

www.drumcircle.com - stránka Arthura Hulla, ktorý facilituje komunity a skupiny ľudí prostredníctvom bubnovania...

www.coloringtherapy.com

www.fromthestars.com - rozsiahla a zaujímavo spracovaná stránka o pôvode ľudských bytostí a témach, ako "duševné dvojičky", karma, reinkarnácia a pod....

www.everyman.org - stránka kanadského časopisu Everyman o mužoch a mužskej duši...

www.menweb.org - stránka Men Web, odkiaľ pochádzajú aj niektoré preklady článkov v rubrike Mužské srdce ...

www.evolve.org - Foundation for Conscious Evolution - stránka nadácie, založenej Nealom Donaldom Walshom, autorom dnes už slávnej série kníh o rozhovoroch s Bohom...

iands.org - stránka organizácie, zaoberajúcej sa výskumami zážitkov na prahu smrti (near death experience)...

www.noetic.org - stránka Foundation of Noetic Sciences - svetoznámej Nadácie noetických vied...

www.entheosound.com - homepage Dona Wrighta, jediného súčasného výrobcu tzv. peruánskych pískacích nádobiek (Peruvian Whistling Vessels) na svete. Peruánske pískacie nádobky sú tajomstvom opradený mystický nástroj pre navodzovanie zmenených stavov vedomia. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac, navštívte rozhodne túto stránku...

www.damanhur.info/en/ - homepage talianskej duchovnej komunity Damanhur, ktorá sa stala známou vo svete svojími úspešnými experimentami s cestovaním v čase...

www.humandesignsystem.com - stránka o Human Design System - metóde sebapoznávania, ktorá kombinuje astrológiu, I-Ťing, genetiku, Kabbalu a pod. do nového, uceleného a originálneho systému...

www.jovianarchive.com - sesterská stránka o Human Design System...

www.annegeddes.com - aj vy určite poznáte roztomilé fotografie detí od svetoznámej novozélandskej fotografky, Anne Geddes...

www.wmce.de - World Music Chart Europe - európsky rebríček world music...

www.findhorn.org - stránka jedného z najznámejších centier duchovného rozvoja, škótskej The Findhorn Foundation...

www.intuition.org - Intuitive Network - stránka, prepojená na americkú televíznu reláciu Thinking Allowed, ktorá prináša zaujímavé rozhovory s poprednými predstaviteľmi novodobej psychológie, filozofie, spirituality, medicíny a pod., ako John C. Lilly, Ralph Metzger, Patricia Sun, Charlene Spretnak, George Leonard, Hazel Henderson a ďalšími. V archíve stránky Intuitive Network možno nájsť prepisy týchto televíznych rozhovorov...

www.innerfamilyarchetypes.com - archetypy "vnútornej rodiny"...

www.torote.org - The Open Repository Of Transpersonal Experiences... 

www.utne.com - Utne Reader - on-line verzia časopisu, ktorý získal mnoho prestížnych ocenení... 

www.modestypanel.com/SorSE - Sex or Something Else?

www.worldmusiccentral.org - vynikajúci portál venovaný etnickej hudbe a hudobným nástrojom celého sveta... 

www.assemblagepointshift.com - stránka šamanky Cheyenne Maloney a jej kolegov, venovaná pojednaniam o zlučovacom bode ("assemblage point"), termíne známom najmä z prác toltéckych autorov... 

www.inspiredliving.com

www.thehopiway.com - odkaz a proroctvá indiánov kmeňa Hopi... 

www.artofgregmartin.com - krásne tapety na pozadie vášho PC, s vesmírnou tematikou...

noahgrey.com - stránka fotografa s veľkým množstvom zaujímavých a krásnych fotografií prírody, ľudí, miest...

www.saunalahti.fi/jawap/colour/colortest.html - ak viete dobre anglicky, kliknite si túto stránku: je to on-line verzia známeho Lüscherovho testu farieb. Prečítajte si pozorne inštrukcie a potom klikajte. Získate informáciu o svojom momentálnom psychickom prežívaní...

www.djembelfaq.drums.org/index.htm - veľmi dobrá stránka pre záujemcov o hru na perkusie...

www.drumlink.com - stránka amerického časopisu Drum! Magazine...

www.9ways.org

www.primasounds.com - PrimaSounds - nový typ vnútornej hudby, založenej na hudobnej škále, vyladenej na ľudský energetický systém (čakry). Hudobnú škálu, ktorú PrimaSounds využíva, objavil rakúsky Profesor Arnold Keyserling z Akadémie aplikovaného umenia vo Viedni. Počúvanie PrimaSounds môže, podľa Prof. Keyserlinga, urýchliť realizáciu plného potenciálu 4 dôležitými spôsobmi. Viac info na stránke... 

www.schoolofwisdom.com - School of Wisdom - táto stránka nadväzuje na stránku o PrimaSounds

www.earthrhythms.com

www.medicinedrummer.com

www.opencircleplayers.com

www.nativeweb.org/resources - ak vás zaujímajú Americkí Indiáni a všetko, čo s nimi súvisí, táto stránka je výborným zdrojom odkazov na veľké množstvo webstránok Severoamerických Indiánov... 

www.grand-illusions.com - stránka o ilúziách... 

www.lhup.edu/~dsimanek/3d/3dpage.htm - stránka o 3-dimenzionálnych optických ilúziách. Zaujímavé...

www.stomponline.com - už aj u nás známe zoskupenie umelcov, vystupujúcich pod názvom Stomp, má svoju webovú stránku, kde si okrem iného môžete pozrieť aj krátke videozáznamy ich originálnych perkusionistických vystúpení...

www.brianmoss.com - domovská stránka fotografa Briana Mossa...

www.thewatchingmachine.com/biel.htm - kliknite si, len ak máte rýchle pripojenie na Internet...

nostalgiacentral.com/audio.htm - na tejto stránke Nostalgia Central som našiel množstvo nahrávok titulných melódií seriálov, ktoré som kedysi sledoval, ako napr. Profesionáli, Kojak, M.A.S.H., To je vražda, napísala a iné...

nostalgiacentral.com/features/20moviethings.htm - v ďalšej časti vyššie uvedeného webu nájdete zoznam 40 klišé, ktoré možno uvidieť v amerických filmoch...

www.timelessmyths.com/ - Timeless Myths - ako napovedá už názov, stránka je venovaná mýtom mnohých kultúr...

www.whalesounds.com/home/index.html - ak máte radi veľryby a/alebo si chcete vypočuť ich "piesne", potom kliknite na túto stránku. Nápoveda: aby ste si mohli vypočuť rôzne veľrybie zvuky, klikajte na okrúhle tlačítka, usporiadané v kruhu na obrázku stránky...

  www.stevepavlina.com/blog/ - "Personal development for smart people"...

 

 

Slovenské a české spriaznené stránky:

www.jitrnizeme.cz - Jitřní Země...

skydancing.mysteria.cz - stránka o sexuálnej tantre podľa Margo Anand, SkyDancing Tantra.cz

www.osud.cz/atires - Atiresova stránka Aquarius...

www.studnica.szm.sk - Studnica - výňatky z kníh C. Castanedu, A. Mindella a i. autorov, diskusné fórum + pomerne rozsiahly rozcestník...

www.volny.cz/imusil - stránka Cesty: duchovní cesta, šamanizmus a ezoterika Ivo Musila, nadšenca pre šamanizmus...

www.ezoterika.sk - stránka venovaná ezoterike + diskusné fórum...

kyberia.sk - techno/rave/acid/lucid/trip-články s diskusiou...

www.dusecz.com - portál Duše.cz o duchovnom rozvoji a raste...

www.osud.cz - ďalší info-portál venovaný spiritualite a osobnému rozvoju, Osud.cz

www.spirala.cz - portál Spirala s podobným zameraním, ako predošlé, takisto obsahuje aj diskusné fórum...

www.psychologia.sk - stránka venovaná slovenskej psychológii

www.putnici.sk - Košický duchovne orientovaný portál Pútnici + diskusné fórum...

www.alter-med.cz - český server, venovaný alternatívnej medicíne...

www.drumbla.sk - ak si chcete zadovážiť akýkoľvek etnický hudobný nástroj, navštívte rozhodne túto stránku slovenského dovozcu etno-hudobných inštrumentov...

www.annwin.sk/spiritual - Annwin - centrum pre podporu a rozvoj ľudského potenciálu. Nájdete tu info o ich kurzch a školeniach...

www.carovna.sk - Čarovňa je jedna perfektná čajovňa v Banskej Bystrici... Nápoveda: po natiahnutí úvodnej stránky prechádzajte myšou po bielom obrazci...

vencaweb.kvalitne.cz - osobná stránka talentovaného mladého webmastera...

www.mishka.cz - ďalšia veľmi vydarená osobná stránka mladej nadanej webmasterky "Mishky"...

www.konstelace.info - stránka Jana Bílého o metóde práce s rodinnými systémami podľa Berta Hellingera. Hellingerova práca (v českom preklade vyšla kniha "Skrytá symetrie lásky", kde si môžete prečítať viac o tejto metóde) si získava čoraz väčšiu popularitu nielen v Čechách, ale aj na Slovensku, o čom svedčí narastajúci počet záujemcov o účasť na seminároch harmonizácie rodinných a pracovných systémov. Na Slovensku ich, napr.,  pod názvom Chaos a poriadok vo vzťahoch, každoročne vedie dr. Ivan Verný... 

www.processwork.sk - slovenská stránka, venovaná procesovo orientovanej psychológii... 

www.ritual.cz - Ritual.cz - Specializovaný portál pro esoteriku, magii, alternativní postoje a zdraví...

www.centrumkruh.cz - Centrum Kruh  

www.biocentrum.sk - Biocentrum Ninurta - Zdravie, duchovný a osobný rozvoj... 

www.zorafresova.sk - stránka Zory Frešovej, slovenskej šamanky... 

 www.nataraj.cz - stránka českého tantrického centra Nataraj... 

www.taojoga.sk - stránka Liečivej Tao alchýmie, venovaná taoistickej vnútornej alchýmii (taojoge) a kurzom taojogy na Slovensku...

www.greenfrog.cz/astral - stránka o astrálnom cestovaní (mimotelových zážitkoch) s dôrazom na zážitky z kurzov Prechod bránou + diskusné fóra...

www.3oko.sk - diskusné fórum 3. oko o astrálnom cestovaní (AC + OOBE), lucid dreaming (lucídne snívanie), mágii a šamanizme a ďalších ezoterických témach... 

www.vedomie.sk - stránka, venovaná spirituálnym témam + diskusné fórum  

www.doceo.cz - stránka Drahoslava A. Červenku...

www.masazedodomu.sk

www.stehlik.sk - stránka Tomáša Stehlíka, venovaná témam ako Meher Baba, Lyricus a iné...

fraternitas-coyotii.moonfruit.com - stránka, venovaná slávnej postave Indiánskych príbehov, šibalovi, výmyselníkovi, potmehúdovi - jednoducho, Kojotovi...

www.zverokruh.sk - Zverokruh...

kartarka-lecitel.mysteria.cz - webová stránka kartárky Maye a liečiteľa Jonáša... 

www.kristalovykabinet.unas.cz - Křišťálový kabinet - stránka Romana Ravina, ponúka nádherné krištály a výrobky z nich, veľký výber tibetských mís a mnoho iného... 

www.skridla.info - "Amonit ve Skřidlech - otevřené a neformální společenství přátel s podobnými zájmy: bubnování, šamanské techniky, Kum Nye, tanec, masáže, šiacu, meditace, joga, taichi, bojová umění a Tensegrita..."

metatron.bloguje.cz - Metatron - Metatronov blog...

 www.meherbaba.sk - stránka venovaná duchovnému učiteľovi Meher Babovi... 

www.sugama.cz/ - tantrická stránka

tantra-joga.cz/ - stránka venovaná tantrickej jóge...

www.mylovat.sk/ - mylovať - "humorno-reklamno-duchovné médium"...

 zivotni-energie.cz/Životní energie - energie, meditace, techniky, zdraví, astrologie... 

www.panna.cz/ - Panna - "informační server - ezoterika, duchovno"... 

 www.hemi-sync.cz/ - český online obchod s nahrávkami Hemi-Sync... 

www.samani.cz/ - Šaman - "stránky pro současný šamanismus v České republice" (autor: Ivo Musil) ... 

www.akodalej.sk/ - Ako ďalej... - osobná stránka mladého psychoterapeuta Borisa Sopka...

popislovakia.blogspot.com/ - POPI Slovakia - blog o slovenskej komunite Procesovo orientovanej psychológie (POP)...

 www.alchymista.net/ - Prehľad kurzov a školení v oblasti osobného rozvoja (psychológia, komunikácia, vzťahy, ezoterika, rozvoj zručnosti, psychoterapia) konaných nielen na Slovensku, ale aj v Čechách..

 http://utrochslnc.sk/ - U troch sĺnc - "Na tejto stránke nájdete príspevky o masážach a rôznych terapiách, masážnych pomôckach, kameňoch, olejoch i bylinkách. Môžete si tu všeličo z toho objednať"....

 www.aja-ivan.com/index.html - Aja-Ivan - reiki, regresná terapia, meditácie, art-gallery... osobná stránka Andrei Stünkel-Ivan

 Lucida Intervalla

www.cestasrdce.cz/ - Cesta srdce... 

gnosis9.net - "Gnosis9 - internetový magazín pro ty, kdo hledají poznání"...


helar.wordpress.com/ - Minigrimi - ezoterika, mágia, kúzla, čakry, kamene, kadidlo...

 http://www.freebsd.nfo.sk/ezoterika/ - Ezoterica - "Tieto stránky sú o tajomstvách prirodzenosti a o mystérii žitia i existencii sveta..."

kriza.vsieti.sk - Vhľad do sveta krízy | nachádzanie súvislostí | prepájanie informácií...

www.skolacloveka.sk - "škola, ktorá dušu volá". Masáže, pohybové a sebapoznávacie terapie, školenia, kurzy, poradenstvo. Stránka Mareka Bohunického. new


Viete o zaujímavej webovej stránke, alebo ste dokonca autorom takej stránky? Pošlite jej adresu DreamingWolfovi, možno ju zaradí do tohto zoznamu!

   Stránka vytvorená: by DreamingWolf, apríl 2001. Naposledy aktualizované: apríl 2013