Dennis Mead-Shikaly

O podstate muža a ženy

 žena/muž-jin/jang

Pozastavme sa pri nasledujúcej teórii: primárnou direktívou mužskej sexuálnej esencie je sloboda, sloboda ako uvoľnenie sa z obmedzenia. Môže byť vyjadrená negatívne ako násilie - výbuch z obmedzenia bezmocnosti, alebo pozitívne ako osvietenie - uvoľnenie sa z obmedzení mysle. Primárna direktíva ženskej sexuálnej esencie je naplnenie prostredníctvom odovzdania sa, poddania sa. Tento nástroj možno vyjadriť negatívne, ako je tomu u porúch príjmu potravy, alebo pozitívne, ako je tomu u osvietenia prostredníctvom odovzdania sa milovanému. Z tohto pohľadu sa môžeme začať pozerať na typicky maskulínne správanie a typicky ženské správanie s oveľa menším odsudzovaním. A aby muži aj ženy mohli pozdvihnúť úroveň vzťahu na skutočné priateľstvo, je esenciálne dôležité, aby sme prestali s odsudzovaním a začali objímať naše rozdiely ako správania, prameniace z nesmierne odlišných esencií.

Pozorujem povahu svojich mužských priateľstiev v porovnaní s povahou môjho priateľstva s mojou manželkou. Pri mužoch sa používa ďaleko menej jazyka na objasnenie si referenčných bodov. Každý z nás intuitívne rozumie našej esenciálnej prirodzenosti, tomu, čo nami hýbe, čo nás vzrušuje, čo nás hnevá, čo nás ohrozuje. V našich rozhovoroch je nesmierne množstvo humoru, niekedy hraničiaceho s adolescentným. Súťažíme, prehovárame sa, pózujeme a milujeme spôsobmi, ktoré umožňujú každému z nás byť v podstate tým, kým sme, bez ospravedlňovania sa. Hoci v súvislosti s nejakou aktivitou môže existovať hierarchia, mení sa tak rýchlo, ako sa objavuje. Učíme sa vyjadrovať svoje najhlbšie pocity v atmosfére podpory, citlivosti a sily. Na jednej strane sme ochotní ukázať lásku a akceptáciu za to, kde sa môže nejaký muž nachádzať, na druhej strane sa tiež navzájom tlačíme k tomu, aby sme prekonávali svoje strachy. Naše vedomie identity sa často odvíja okolo konania. Ak sa teda muž zasekne, často dostane spätnú väzbu, ktorá hovorí: "Tak, čo s tým urobíš?" Stelesňujeme aktívny princíp, pýšime sa svojou schopnosťou budovať, tvoriť, rozhodovať a okamžite konať a hľadáme slobodu od obmedzení.

Takže, keď je mužovi núkaná príležitosť k vzťahu so ženou, objaví sa pod povrchom celá škála pocitov. Ak má vyššie uvedená teória v sebe aspoň zrnko pravdy, potom na nejakej hlbokej úrovni sa muž vzdáva svojho prvotného pudu, zatiaľ čo ženin prvotný pud je naplnený. Možno preto tak často počujeme od žien ich úsudok, že sa nedokážeme zaviazať. Zatiaľ čo zo záväzku získavame nesmierny dar, schopnosť vybrať si vzťah pred slobodou si vyžaduje vedomé odovzdanie sa, čosi, čo u muža nejde tak ľahko. Akonáhle je muž vo vzťahu, pudenie k slobode sa nestráca. Mužova práca ho zvyčajne berie von z domu, kde dokáže využiť túto aktívnu hnaciu energiu. Aj športy poskytujú perfektné miesto pre vyjadrenie. Pudenie vyhrať alebo uspieť je poháňané potrebou nahradiť obmedzenie, aby došlo k uvoľneniu do extatického stavu. Obeh na domácu métu, gól, knokaut -  to všetko poskytuje u muža rovnaký hlboký pocit extázy. Ženy, ktoré majú maskulínnu sexuálnu esenciu, tomu veľmi dobre rozumejú.

Keďže nie som žena, ani nemám ženskú sexuálnu esenciu, neželám si byť tak trúfalý a povýšený, aby som tvrdil, že viem, čo naozaj ženie ženu k tomu, aby robila to, čo robí. Avšak, vo svojom manželstve pozorujem u svojej ženy správanie, konzistentné s vyššie uvedenou teóriou. Ona prejavuje väčšiu potrebu po blízkosti, po zahrnutí, po aktivitách, ktoré zahŕňajú celú rodinu. Jej pocit pohody, ako sa zdá, pramení zo silnej túžby po naplnení, ktoré je zvyčajne vyjadrené v zmysle bytia spolu, súdržnosti. Keď si dohadujeme svoj čas doma a mimo domova, niekedy zápasí s mojou väčšou potrebou ísť von do sveta. Našou úlohou je mať jasno vo svojich hraniciach, keď každý z nás je dnu a keď sme von. Naša ochota skúmať naše podstatné rozdiely nás otvára k tomu, aby sme videli jeden druhého novým spôsobom. Hoci v našom zápase o to, aby boli naplnené naše hlboké potreby, ešte stále dochádza k treniciam, nachádzame reč, ktorou sa môžeme vyjadriť, ktorou môžeme prejaviť to, čo cítime, čo súdime a čo chceme.

Keď som bol mladým mužom, väčšina mojej emočnej podpory pochádzala od žien, pretože som nedôveroval tomu, že by mohli muži poskytnúť bezpečný "kontajner" pre moju zraniteľnosť. Teraz sa, vďakabohu, viac z nás mužov prebudilo voči našim emočným stránkam, našim ženským aspektom a dokážeme si navzájom i ženám vo svojom živote vyjadriť naše pocity. A predsa, od našich žien tiež potrebujeme porozumenie voči našej hlbokej maskulínnej prirodzenosti a jej pudeniu vyjadriť sa vo svete. A podobne, je viac žien, ktoré načierajú do svojich maskulínnych aspektov, ako prechádzajú do sveta s väčšou silou.

Aby boli muž a žena vo vzťahu skutočnými priateľmi, je veľmi dôležité, aby sme pochopili pravú podstatu jeden druhého, aby sme prestali súdiť a prestali sa tak držať v separácii. Musíme sa naučiť tešiť sa zo svojich rozdielov, preukazujúc úctu a rešpekt k hlbokej podstate toho, kto sme. Často si predstavujem most, na ktorom kráčam medzi mojím vnútorným domovom a mojím svetom mimo domova. V mojom manželstve je schopnosť vážiť si prechod a kráčať ním s pôvabom a slušnosťou tým, čo nám umožňuje žiť spolu ako naozajstní priatelia.

Preklad: DreamingWolf.

 

Späť

 

 

Stránka vytvorená: by DreamingWolf, marec 2005.