Inšpirovaná názvom rozhovoru s Josephom Jastrabom, ktorý vyšiel v máji roku 1994 v časopise M.E.N. Magazine (jeho preložený úplný prepis nájdete ďalej), táto časť stránky DremingWolf Projectu je venovaná témam, ktoré sa dotýkajú najmä mužov - ale, samozrejme nielen ich - a toho, čo je dnes už viac ako dve desaťročia vo svete známe ako Hnutie mužov či Mužské hnutie.

V histórii fenoménu s názvom "men´s movement", teda "mužské hnutie", je jedným z najvýznamnejších bodov vydanie knihy amerického literáta Roberta Blya, "Iron John", v roku 1990 (v r.1999 vyšla napokon aj v českom preklade ako "Železný Jan" vo vydavateľstve Argo). Tento bestseller, ktorý sa v zozname najpredávanejších kníh časopisu The New York Times udržal vyše roka, je Blyovou brilantnou analýzou a ponorom do hlbín mužskej duše, ktorú mapuje za pomoci rozprávky bratov Grimmovcov o divokom mužovi menom Železný Hans (Ján).

Robert Bly, od vydania Železného Jána považovaný za "otca" mužského hnutia, sa však angažoval v konferenciách hnutia uvedomenia sa mužov už od roku 1981 a jeho interview s Keithom Thompsonom, "Čo muži skutočne chcú", pre časopis New Age v roku 1982, ho vynieslo do popredia širšieho záujmu verejnosti, čo sa v roku 1990 zopakovalo na ešte väčšej úrovni televíznym vystúpením v rozhovore s Billom Moyersom o "Zhromaždení mužov".

O čo však v mužskom hnutí ide? Aby sme zodpovedali na túto otázku, je potrebné uviesť, že hnutie mužov sa objavilo ako istý protipól feminizmu v Spojených štátoch, no v kontraste so ženským hnutím 60. a 70. rokov sa mužské hnutie primárne zameriava na duchovné a emocionálne otázky, než na nerovnosť ktorá bola a je hlavnou témou žien a menšín. Spolu s tým začali muži - v reakcii na presadzovanie zrovnoprávnenia žien - skúmať a prehodnocovať svoju tradičnú rolu, najmä vo vzťahu k ženám. Mnohí muži, aktívni v mužskom hnutí, už totiž začali mať "po krk" a boli unavení zo zvyčajných, sterotypných očakávaní, aby boli "silní", "neemocionálni", alebo naopak "citliví" a "jemní".

Popri téme úlohy, akú sú muži očakávaní zastávať, sa však čoskoro objavili aj ďalšie témy, ako napr. nesúťaživé putá medzi mužmi, chýbajúci otec, mýty a archetypy mužskej duše, práca s emóciami - najmä s hlbokým žiaľom, atď..

Mužské hnutie, ktorého ďalšími dôležitými a uznávanými predstaviteľmi sú napr. Michael Mead, James Hillman, Robert Johnson, Robert Moore, Sam Keen, či africký šaman Malidoma Somé  a iní, však nepredstavuje nejakú jednoliatu či jednofarebnú platformu. Existuje v ňom niekoľko rôznych skupín, z ktorých medzi tie najväčšie možno zaradiť mužské podporné skupiny a myto-poetické skupiny. Mužské podporné skupiny sa zameriavajú prevažne na vytváranie nesúťaživých pút a vzťahov a na otvorenejšie vyjadrovanie emócií, kým myto-poetické skupiny kombinujú poéziu, psychológiu a mytológiu k skúmaniu "hlbokej maskulinity, ktorá neutláča ženy, deti či iných mužov". Stretnutia tejto vetvy mužského hnutia sú známe využívaním rituálneho bubnovania, tancovania, skupinových procesov, rozprávania príbehov a potných chyží.

Na záver tohto krátkeho úvodu už len citát, ktorý by mohol byť mottom mužského hnutia: "Som presvedčený, že existuje dôležitá časť môjho liečenia sa a rastu, ako muža, ktorá sa môže udiať iba v prítomnosti ďalších mužov." Robert A. Carlson, vedúci mužskej skupiny Seattle Men´s Wisdom Council. 

- DreamingWolf

P.S.: v dňoch 31.5. - 2.6.1996 sa v Tajove pri Banskej Bystrici uskutočnilo prvé Mužské zhromaždenie – dvaapoldňový pobytový workshop, facilitovaný Stevenom Rudenom zo Seattleu, ktorého sa zúčastnilo 10 mužov. Na jar roku 1997 sa na niekoľko týždňov v Banskej Bystrici stretávala neveľká skupinka mužov, ktorá sa však žiaľ postupne rozpadla. Takisto na jar, roku 1998, sa na chate v oblasti Muránskej planiny konal 7-dňový pôst mužov, ktorého sa pod vedením švajčiarskeho psychoterapeuta slovenského pôvodu, Dr. Ivana Verného, zúčastnilo 12 mužov. V apríli 2002 sa mužský pôst s Ivanom Verným zopakoval, tentoraz za účasti 20 (!) mužov na Hůrce neďaleko Nového Jičína. Trval celkom 9 dní...

ilustračný obr.

 

Obsah

 

 

Stránka vytvorená: by DreamingWolf, máj 2002

 Aktualizované: máj 2003