Obsah stránky:

Stránka DreamingWolf Project obsahuje zväčša preklady z anglického jazyka, zatriedené do nasledujúcich tém:

  Toltékovia: na ceste k slobode - stránka o toltéckej Ceste slobody a poznania, ako ju pre svet znovuobjavil Carlos Castaneda, žiak mexického Indiána-čarodeja, dona Juana Matusa... 

  Cesta rieky - stránka o proces-orientovanej psychológii - nevšednom psychologickom prístupe dr. Arnolda Mindella... 

  Posvätná sexualita - stránka, venovaná téme posvätnej (spirituálnej) sexuality... 

  Mužské srdce - stránka, ktorá je venovaná článkom o mužoch a pre mužov a témam, ktoré sa ich týkajú, tak, ako o nich píšu poprední autori a hlavní predstavitelia "hnutia mužov" (men's movement)...

  Hemi-Sync: brána do vnútorného vesmíru - stránka o audio-neurotechnológii, umožňujúcej zažívať a spoznávať zmenené stavy vedomia a iné nefyzické reality, ktorú vytvoril Robert Monroe a tím odborníkov v Monroeovom inštitúte

  Kútik Resurgencemiesto, kde nájdete preklady niektorých vybraných článkov z britského ekologického a spirituálneho časopisu Resurgence... 

  Vlkov kútik - miesto pre ďalšie, nezatriedené články a materiály... 

  Prepojeniarozsiahly zoznam prepojení (linkov, resp. odkazov) na webové stránky v anglickom, českom a slovenskom jazyku. Priebežne dopĺňané...

   

deliaca čiara

Stránka vytvorená: by DreamingWolf, apríl 2001.

Naposledy aktualizované: 22. júna 2008  

 

web tracker