Prvýkrát som o tantre počul, keď som mal asi dvanásť rokov a prehrabával som sa v obývačke na rodičovskej polici s knihami. Bola rozdelená na “otcovu stranu” a “maminu stranu”. Otcovu stranu som už celkom poznal, keďže o nich rád rozprával. Mal väčšinou sci-fi a nejaké knihy európskych filozofov, napríklad Nietzscheho a Younga. Rozprávali sme sa o nich pri hraní šachu. Samozrejme, že som nedokázal veľmi pochopiť, o čom tá filozofia je alebo aké závery sa dajú z textu vyvodiť, keďže išlo o témy, ktorým som nerozumel. Spoločenská štruktúra, ekonomická stabilita atď. Aj keby som pochopil, o čom sú, pravdepodobne by ma unudili k smrti.

Nikdy som sa však nedostal k tomu, aby som nahliadol na matkinu stranu poličky s knihami. Mala takmer celú bibliografiu Lobsanga Rampu, ako aj knihy o východnej filozofii, ale hlavne výklady duchovna od mnohých spisovateľov. Prvá, do ktorej som nahliadol, bolo “Tretie oko” od Lobsanga Rampu a musím povedať, že ma fascinovala. Nielenže bola dobre napísaná, ale odkazovala na veci, nad ktorými sme sa všetci raz alebo dvakrát v živote zamysleli. Existuje posmrtný život? Čo sa stane, keď zomrieme? Aké je miesto človeka a ľudstva vo svete a v životnom prostredí? V škole nás učili, že na tieto otázky ešte len nájdeme odpovede, ale jedného dňa sa nám to možno podarí. O niečo neskôr sa mi dostala do rúk kniha o tantre.

Myslím, že som tento pojem už počul, ale nič som o ňom nevedel. Vďakabohu, že kniha mala na začiatku úvodnú kapitolu. “Tantrická filozofia v podstate vníma ľudské telo ako druh nádoby, ktorá putuje svetom, priestorom a časom, zbiera skúsenosti a vedomosti. Zároveň považuje človeka za mikroskopickú projekciu vesmíru, ktorá odráža rovnaké hodnoty a vlastnosti. To, čo sa odohráva vo vesmíre, sa odohráva aj v tele”. Nuž, to bolo prinajmenšom fascinujúce. Inými slovami, biologické a psychologické procesy, ktoré sa odohrávajú v tele, sú odrazom kozmickej aktivity tam vonku, v najvzdialenejších častiach vesmíru. Samozrejme, ja ako pochybujúci skeptický mladý muž, ktorým som bol, som mal pocit, že musím túto predstavu spochybniť. Ale vec sa má tak, že kniha sa vás nesnažila presvedčiť o tom, že má pravdu, jednoducho predstavila myšlienku, ako sa pozerať na svet a vzťah človeka k nemu. Čo ma prinútilo zahĺbiť sa do nej ešte viac.

V druhej kapitole kniha urobila niečo, čo autor nazval “kacírskym krokom, ktorý odpojil tantru od náboženstva”. V podstate to znamenalo, že sme všetci súčasťou toho istého vesmíru a sú nám blízke rôzne náboženstvá, tantra nemôže byť výlučná len pre jedno. Musí to byť filozofia, ktorá zahŕňa všetkých ľudí zo všetkých oblastí života.

Dôvod, prečo je tantra niekedy spájaná s náboženstvom a jeho učením a/alebo praktikami, je ten, že tantrická filozofia má svoje vlastné rituály. Tie zahŕňajú najmä telesné postoje, pohyby a cvičenia so špeciálnymi nástrojmi na dosiahnutie meditácie, astrologické rituály využívajúce pohyby planét, ale aj sexuálne rituály. Všetky sa zameriavajú na zlepšenie energetického spojenia jednotlivca medzi vesmírom a kozmickou podstatou.

Energia, ktorá sa uvoľňuje vo vesmíre, je v podstate elementárna sila, ktorá sa usiluje v každom človeku, vo všetkých živých organizmoch, vo všetkej živej hmote. Teoreticky platí, že čím aktívnejší a vytrvalejší sme v každodenných činnostiach, tým viac energie sa vyprodukuje. Túto energiu potom môžeme využiť pre naše blaho a tantrické rituály nám v tom môžu pomôcť.

Takmer všetko môže pomôcť s reguláciou a využívaním toku vašej energie a vášho vzťahu s vesmírom. Niektoré sekty tantrickej filozofie tvrdia, že niektorí ľudia môžu prekročiť základné úrovne duchovnosti a dokonca dosiahnuť zvláštny vzťah s božstvom. Najčastejšie sa to dosahuje prostredníctvom pre človeka významných božských zjavení, ako je uvedomenie si svojho miesta vo svete alebo nájdenie odpovedí na svoj každodenný život a problémy.

Rozhodne je naozaj fascinujúce zistiť spôsoby, ako sa pretransformovať na novú bytosť, ktorá je čoraz schopnejšia vyrovnať sa so životom a jeho výzvami. Objavovanie seba samého, vzťahov medzi vami a všetkým, ale aj sebarealizácia, ktorú všetci potrebujeme, pretože poznať seba samého je naozaj sila.