Thomas Moore: Moc duše.

 

Nenásilie je zbraňou statočných.

 

 

 

obr.Mier nie je absencia konfliktu či agresie. Je transformáciou hrubej sily na silu mysle a srdca. Mier je humánne sústredenie hnevu a ambície na potreby sveta a na kreatívne príspevky životu a kultúre. Mier je aktívna vec, silná a priama.

 

Násilie sa objavuje len vtedy, keď ste silu stratili a neostalo vám nič iné, len konať s fetišmi – pištoľmi a inými zbraňami – ktoré zrádzajú vašu slabosť. Násilie je zablokovaná životná sila. Je kreativitou, ktorú chytil amok a potlačenou individualitou. Preto najhoršou vecou, akú môžete urobiť, keď sa zapodievate násilím, je byť slabí.

 

Násilie si vyžaduje dávku skutočnej sily a moci. Hoci násilie vyzerá mocne, je tou najslabšou vecou. Zdanie klame. Človek s revolverom či národ s mocnou vojenskou silou sa môžu javiť ako silní, no v skutočnosti sú buď nevedomí alebo zúfalí, alebo oboje. Zbraň môže vziať život, ale človek, ktorý ju má v ruke, nemá moc ducha a duše.

 

Zoči-voči vojne môže byť pokušením zaujať postoj pasivity, pokoja ako neagresie. Ale rozlišujme medzi násilím a agresiou. Násilie je vonkajším prejavom uzavretého a skameneného srdca, no agresia, definovaná ako moc duše, je nevyhnutnosťou v každom momente života. Byť kreatívnym, milovať a prispievať spoločenstvu – na to všetko treba byť agresívnym. Svojimi radikálnymi myšlienkami a svojím originálnym ja budete druhých ľudí rušiť. Môžete ich uraziť myšlienkami, ktoré sú v rozpore s tým, čo je im tak drahé. Iba preto, že budete žiť svoj život aktívne a vnímavo, budete silou, s ktorou je treba rátať a s ktorou je treba sa vysporiadať. Ktovie, či toto mal Ježiš na mysli, keď povedal, že prišiel, aby priniesol meč?

 

Slová samy hovoria príbeh. Anglické slovo pre násilie, „violence“, siaha k dôležitému latinskému slovku vis, ktoré značí životnú silu alebo dokonca dušu. Zvlášť poukazuje na silu rastu v semene rastliny. Agresia znamená jednoducho vykročenie vpred, podobne ako transgresia značí prekročenie. Aby ste prežili a aby ste mohli tvoriť, musíte byť agresívni. Presadzujete sa. Ste prítomní. Násilie, na druhej strane, je to, čo sa deje, keď sa zelená sila života nemôže z takej či onakej príčiny prejaviť. Je to frustrácia sily.

 

V odozve na konflikt sa často pokúšame obmedziť svojich protivníkov, namiesto toho, aby sme im pomohli nájsť svoju moc a silu. Zamieňame si hrubú silu so semenom vitality, ktorú potrebuje každý z nás. Zintenzívňujeme svoju moc a to veci iba zhoršuje. Prvým krokom k mieru by mohlo byť to, že si starostlivo všímame, kde sa násilníci cítia bezmocne. V oboch smeroch máte problém moci a jeden extrém sa až tak nelíši od druhého. Ukazovať svoju moc a silu je ukazovaním toho, že po nej dychtíte. Konať zverstvá a byť násilníckymi znamená odhaľovať hlboký zmätok mysle a srdca, nepríčetnosť, ktorá ukazuje to, ako vzdialené od seba sú moc a slabosť.

 

Aby ste teda podporovali mier, musíte byť silní. Značí to vyhnúť sa preukazovaniu svojej moci a používaniu prázdnych, chvastúnskych a siláckych slov. Keď ste silného srdca, nemáte potrebu takýchto prejavov. Naším prvým cieľom dnes by mohlo byť to, že zaistíme, aby všetky národy mali ekonomickú, politickú a sociálnu moc, ktorú potrebujú. Druhým krokom pre tých, čo majú vojenskú moc, je to, že preskúmajú, čo treba na to, aby mohla byť transmutovaná táto výzbroj na moc duše. Ak má národ zásobáreň zbraní a zlé školy, je to známkou toho, že otázka moci vážne nefunguje. Moc duše vytvára mier, a tam, kde je mier, tam je toľko toho na práci, že neostáva zvyšný čas alebo energia na armádu. Ľudia, ktorí sú úplne pohltení svojou prácou a rodinou, si nevedia predstaviť, že by išli do vojny. Nedáva to zmysel.

 

Tí z nás, ktorí pracujeme proti vojne, to musíme robiť s plnou silou svojej inteligencie a imaginácie. Pointou nie je raz a navždy skoncovať s vojnou, ale transformovať ju do morálnych zápasov, ktoré vedieme v sebe a s ľuďmi vôkol nás. No taký zápas sa odohráva - vnútorne či navonok – v aréne duše. Keď je boj bojovaný doslova na zemi a vo vzduchu, duša zostáva nepovšimnutá. Každá bomba a guľka spôsobuje, že je ťažké vytvoriť humánnu ľudskú komunitu. Tú moc potrebujeme inde.

 

Dokonca aj lídri, o ktorích veríme, že sú zodpovední za vojnové štváčstvo, nebudú mať skutočný prospech z toho z našich pokusov odstrániť im „tesáky“. Potrebujú silnejšiu predstavivosť a duchovnú víziu, ktoré by im pomohli vidieť ich situáciu hlbšie. Potrebujú idey a alternatívy. Moralizovať proti tým, ktorí štvú za vojnu, robí málo dobra. Moralizovanie plodí moralizovanie. Boli by sme efektívnejší, keby sme vstúpili do konfliktov s jemnosťou a vyhli sa generalizáciám.

 

Ľudia majú sklon lídrov démonizovať a kánonizovať. Robíme z nich celebrity a vyvrheľov. Medzinárodné konflikty sa odohrávajú na úrovni mýtu, a jazyk je zveličený a nafúknutý. Mohli by sme medzi použiť nejakú priateľskejšiu, osobnejšiu a obyčajnejšiu konverzáciu medzi lídrami. Priviesť to všetko dolu k zemi a do ľudských rozmerov. Pri udalostiach vždy pracuje aj mytológia, no prehrávať ju navonok vo veľkom štýle môže byť devastujúce.

 

Vojnoví lídri automaticky zaujímajú paranoidný a podozrievavý postoj. Medzinárodní politici páchnu šikanovaním. Len veľmi málo z nich je ochotných podstúpiť prvý krok k rozumnému a mierovému vyjednávaniu. Jedna strana sa obáva, že tá druhá získa výhodu. Znie to všetko ako decká na ihrisku, čo majú medzi sebou problémy. No dostávame vodcov, ktorí odzrkadľujú našu inteligenciu a morálnu kapacitu. Nemôžme viniť len ich samotných: potrebujeme sa pozrieť hlbšie do seba samých.

 

Azda ak by sme my, občania, posilnení oduševnelou predstavivosťou, prevzali iniciatívu ponúknuť mierové alternatívy, mohli by nás naši vodcovia nasledovať. Samozrejme, musíme mať dostatočne početné hlasy, aby nás bolo počuť, a jazyk, ktorý je presvedčivý a nemožno mu uniknúť. Dnes sa mnoho ľudí vzdáva, pretože veria, že sú nikým v porovnaní s tými, čo majú moc. Ale mýlia sa. Milióny ľudí možno zmeniť v krátkom čase, ak budú jazyk a vášeň a srdce v súlade, požadujúc alternatívu k násiliu vo všetkých formách.

 

 

Preklad článku Thomasa Moorea "Soul Power" z časopisu Resurgence No. 218, May/June 2003: DreamingWolf.

Preklad publikovaný s láskavým povolením redakcie Resurgence. © Resurgence, 2003.

 

 

 

Späť

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stránka vytvorená: by DreamingWolf, jún 2003.