Kútik Resurgence

 

ilustráciaNa tomto mieste budú umiestňované odkazy na občasné preklady článkov z britského časopisu Resurgence (časopis má podtitul "Medzinárodné fórum pre ekologické a duchovné myslenie", prináša články s vysokou obsahovou úrovňou, jeho šéfredaktorom je Satish Kumar a vychádza od r. 1966 6x ročne).

-- DreamingWolf

 

 

 

  Kážu mier, vedú vojnu - článok Swami Agnivesha a reverenda Valsona Thampu o pokrytectve súčasných náboženských predstaviteľov...

  Umenie lásky - pohľad Chaturvediho Badrinatha na knihu Kámasútra a indické ponímanie sexuality (tento text nájdete aj v časti Posvätná sexualita)

  Duchovná ekológia - článok psychológa a teológa Thomasa Moorea o potrebe záujmu o otázky ekológie zo strany svetových náboženských systémov

  Nehrajme sa na Boha - článok Jeremyho Rifkina o génovom inžinierstve a etických otázkach s ním spojených

  Pestovanie vzťahov - reakcia Thomasa Moorea na septembrové udalosti roku 2001

  Moc duše - vytváranie mieru a čelenie násiliu si vyžaduje srdce, naplnené odvahou, a oduševnelú predstavivosť

  Iný svet - článok Jaya Walljaspera o význame úsilia anti-globalistického hnutia...

  Ekológia života - pohľad na ekológiu „s dušou“...

  Znovuobjavovanie astrológie - Thomas Moore uvažuje o mieste astrológie v živote súčasného človeka...

  Utváratelia osudu - Článok Deepaka Chopru o zodpovednosti vodcov a o charaktere a základných princípoch skutočného vodcovstva... 

Boh je láska - zamyslenie Thomasa Moorea nad skutočnou podobou Boha a náboženstva... 

Ľúbostné listy - Súcitná komunikácia robí zázraky...

Tyrania hračiek - Moderné hračky obmedzujú predstavivosť, živia agresiu a menia deti na zažiadaných konzumentov...

Znovuzrodenie duše - Duchovný svetonázor je vďaka kvantovej fyzike, najväčšiemu intelektuálnemu triumfu 20. storočia, uveriteľnejší. 

Kúpeľňové rituály - Thomas Moore pojednáva o mieste, kde naša duša nachádza zvláštne potešenie... 

Život robotov - V ére okamžitého spojenia možno strácame spojenie so sebou samými...

 

 

 

 

Stránka vytvorená: by DreamingWolf, november 2002.

Naposledy aktualizované: marec, 2007 .