Thomas MOORE:

Ekológia života.

Ste buď ekológom, alebo stratenou dušou.

Čo sa mi páči na časopise Resurgence najviac, je jeho široká predstava ekológie. Vedci, ekonómovia a farmári majú čo povedať, ale časopis dáva miesto aj duchovnu, skryto v strede vecí. Svoju mantru od E. F. Schumachera, „malé je krásne“ berie vážne a zdôrazňuje krásne rovnako, ako to malé.

Slovo „ekológia“ je, podľa môjho názoru, elegantnejšie, než „environmentalizmus“. „Ekológia“ pochádza z dvoch tajomných slov starovekej gréčtiny: oikos a logos. To druhé je v mystickom prehlásení, ktoré sa nachádza na začiatku Jánovho evanjelia: „Na počiatku bolo logos.“ Logos môže znamenať „príbeh“, „význam“ alebo „mystérium“. Toto je logos, ktoré chápem ako spojené s oikos, čo značí dom a domov, ale odkazuje aj na chrám boha či bohyne a astrologickú doménu planetárneho ducha. Je hodné povšimnutia to, že staroveké slová, ktoré tvoria „ekológiu“, sú posvätné slová. Kombinované korene „ekológie“ by bolo možné preložiť ako „mystérium byť v tomto živote doma“. Keď žijete ekologicky, ste súčasťou života, členom rodiny a nie ste od nej oddelení.

Ekológia nie je to isté, čo environmentalizmus. Nie je to žiadny „izmus“ či ideológia. Má dočinenie s dohliadaním na mystérium toho, čo znamená mať domov: cítiť sa ako doma na tejto Zemi, cítiť sa ako doma vo svojom svete a so svojím ja. To, čo čítate, na čo sa pozeráte, čo jete a o čom hovoríte, je všetko súčasťou vašej ekológie, kultivácie života. Je to mystérium toho, čo to pre vás značí cítiť sa ako doma, uistiť sa, že vaši susedia sú v pohodlí doma, či snáď urobiť domov pre vášho Boha alebo sprievodného ducha. Ekológia je v zásade teologické úsilie a špeciálna, najväčšia starostlivosť a opatera. Ekológia je utváranie vášho sveta a dohliadanie naň. To nemusí byť narcistická myšlienka, pretože každý z nás žije vo svojom svete, svete, o ktorý sa delíme s veľkým počtom bytostí. Nicolas z Cusy, výnimočný mystický a matematický teológ raného 15. storočia, povedal, že život sa vždy odvíja a skracuje. Mužovi, menom Giuliano, vraví: „Všetko sa v tebe Giulianizuje.“ Ja si hovorím pre seba: Žijem vo veľkom, zložitom svete, plnom nespočetných bytostí, viditeľných aj neviditeľných, a predsa sa všetko vo mne „Tomášuje“. Dovoľovať, aby sa tento hemžiaci sa svet vo mne stláčal do seba, je mojou ekológiou: to, čo ja nazývam „starostlivosť o dušu“.

Aristoteles nám dal predstavu megala psyché, veľkej psyché. Predstavujem si, že prácou ekológie je vytvárať v sebe a vo svete veľkú dušu. Musíte byť veľkým človekom, aby ste Tomášovali či Giulianizovali celok. Toto je veľkosť, ktorá je potrebná a ktorá je kreatívnym proťajškom k malému, ktoré je krásne. Raz ma pozvali, aby som na konferencii hovoril o téme „Malé je krásne“ a ja som si, typicky podvratným štýlom, vybral, že budem vychvaľovať veľkosť. Myslím si, že môžeme mať krásnu malosť iba vtedy, ak vieme oceniť krásne veľké. Milujem pohľad na obrovskú sekvoju a na pasúceho sa slona, na obrovskú fresku a na nadmerne veľkú knihu. Je prácou ekológie, priviesť veľké a malé k tomu, aby sa navzájom dopĺňali. To je miesto, kde sa stretávajú človek a spoločnosť, kde sa stretávajú veda a psychológia, kde príroda a jednotlivec zdieľajú rovnaký život.

Ekológia je utváranie života a dozeranie naň. Je to intelektuálna, emocionálna a fyzická aktivita, ktorá zahŕňa svadbu, rodičovstvo, záhradkárčenie, prácu za mier vo svete, čítanie beletrie, hranie hudby, modlenie sa a kontemplovanie. Šport, umenie, cvičenie a služba, to všetko prispieva k ekológii života. Keď takto starostlivo kultivujete život, je ochrana prírody automaticky súčasťou tohto procesu. Ekológia je v zásade formou lásky a iba z lásky k životu môžete nájsť dobrý dôvod pre ochranu svojho životného prostredia. Cítiť sa radikálne doma je neobyčajné mystérium. Môžete to náhle pocítiť na okraji mora alebo v priateľovej obývačke. Uchváti vás to - emócia, fantázia, uvedomenie. Nemožno to si to vymyslieť ani to obmedzovať. Ekológia je posvätné umenie, ktorému rozumie iba teológia. Je prvoradou prácou pre nás všetkých, bez ohľadu na to, čo robíme. Je to prvoradá vec, jediná. Buď ste ekológ, alebo ste stratená duša.

 

Preklad: DreamingWolf. Preložené z časopisu Resurgence, No. 219 July/August 2003. Tento preklad je publikovaný s láskavým povolením redakcie Resurgence. © Resurgence, 2003.

 

Späť do Kútika resurgence

 

 

Stránka vytvorená: by DreamingWolf, júl 2003.