Thomas MOORE

Kúpeľňové rituály.

 kúpeľňa

Azda preto, že môj otec je inštalatér, mám zvláštne pochopenie pre tú špeciálnu miestnosť, zariadenú vaňami, toaletami, umývadlami a zrkadlami. Výstavná miestnosť inštalatérskych zásob ma baví rovnako, ako iných ľudí baví opera. Pre mňa je kúpeľna duchovným jadrom domu a pri našich snahách žiť oduševnelý ekologický život si zasluhuje zvláštnu pozornosť .

Aby ste dokázali uvidieť mystickú stránku kúpeľne, musíte posunúť svoju predstavivosť za hranice doslovného a praktického. Staré alchymistické obrazy ukazujú starého človeka, kráľa či kráľovnú, alebo dieťa, sediacich alebo ležiacich v kúpeli, a ktorí prechádzajú hlbokou zmenou v duši. Ich kúpeľ je "roztokom" (v angl. orig, autor použil slovnú hračku, pretože anglické slovo solution znamená nielen roztok, tekutinu, ale aj riešenie - pozn. prekl.), v ktorom sa máčajú a triedia problémy života. Pozerám sa na tie staré drevorezby a dozvedám sa z nich, ako kúpať nielen svoje telo, ale aj dušu.

Afrodita/VenušaGréci osvetlili teologické dimenzie kúpeľne v niekoľkých príbehoch o bohyni, ktorá sa kúpe. Artemis, duch panensky čistého lesa, sa kúpe obklopená štítom lesných nýmf. Héra ide k prameňu, aby obnovila svoje panenstvo kúpeľom. Ale najprominentnejšou bohyňou kúpelne je Afrodita. Posvätné sochy ju zobrazujú, ako odkladá svoj šat, odkladá svoje klenoty, suší sa, a buď ako sa ponára, či vynára z vody. Dokonca mali pre rituál vystupovania z vody, niečo, čo väčšina z nás robíme na konci kúpeľa rutinovane, pomenovanie: anadyomene, rovnako posvätné gesto, ako jedna z Buddhových mudier.

Afrodita je duchom krásy, tela, zmyselnosti a sexuality, lásky, potešenia a skrášľovania. Je to jej duch a nie nevyhnutne nejaké egoistické pudenie, čo nás vedie k tráveniu času vtieraním olejov do pokožky, česaním si vlasov, poskakovaním nad šampónmi a mydlami a trávením dlhého času vo vani či sprche. Tieto aktivity sú skutočnými rituálmi v spiritualite Afrodity/Venuše. Sú svätými činmi, extrémne dôležité pre dušu, ktoré robia život príjemným. Keď sa kúpete, máčate svoju dušu rovnako, ako svoje telo.

Je dôležité tráviť čas vychutnávaním si starostlivosti o svoje telo, nie len kvôli zdraviu, ale tiež pre pohodlie a uspokojenie. Žijeme vo svete, ktorý prijal anti-venušanské hodnoty a nedokáže vidieť cnosť v jednoduchých telesných potešeniach. Niektorí ľudia stotožňujú spiritualitu so znevažovaním jednoduchých potešení Venuše. Možno je to preto, lebo Venuša je bohyňou hlbokej duše, než jemným duchom. Mohol by som zájsť až tak ďaleko, že by som tvrdil, že dobrá kúpeľ by mohla skrotiť naše sklony k násiliu. Existuje staroveká tradícia, že Venuša upokojuje vzrušené a bojachtivé impulzy Marsa.

Práve tak, ako môže mať kostol svätostánok a židovský chrám posvätné zvitky, tak aj Afrodita má svoje vlastné duchovné náčinie: mydlá, kozmetiku, olejčeky, voňavky, špongie a uteráky. Vaňa je ako krstiteľnica, dobré zvlhčovačdlo, istý druh požehnaného oleja. V ríši Afrodity môže byť luxusný uterák rovnako vzácny, ako svätá kniha.

Umenie tiež ukazuje Venušu, držiacu zrkadlo. Zrkadlo môže byť šikovná vecička pre ľahký narcizmus, ale je tiež Venušiným inštrumentom. Hľadiac uprene na svoju tvár, svoje vlasy a svoje telo, praktizujete venušanskú formu jógy. V jej "cirkvi" dopriavanie si času na starostlivosť o vašu pokožku a vaše vlasy, keď nie ste striedmi, ale skôr extravagantní, je cnostnou a bezúhonnou činnosťou. Aby ste do svojho života vniesli ducha Venuše, spôsob ako zvýšiť dušu vo vašom prostredí, mohli by ste hľadať obzvlášť krásne a vhodne zdobené či slohové zrkadlo pre vašu kúpeľňu. Možno viac, než jedno.

Jednoduchý akt vyzliekania odevu je venušanským gestom. Pre väčšinu moderných ľudí je pravdepodobne ťažké oceniť tento posun pozornosti od hanby ku pochopeniu a uznaniu a od cudnosti ku zmyselnosti. Ale zotrvávať iba v náboženstve netelesnosti znamená pripravovať duchovnosť o jej fyzičnosť, ktorá vedie ku tomu, že sa stáva abstraktnou a prísne strohou. Odnímte toľko moralistického posudzovania, koľko len môžete a uvidíte, ako jednoduchý akt vyzliekania šiat pohne vašimi citmi.vaňa

Naozaj verím, že kultúrne rozhodnutie Západu, učinené pred stáročiami, dištancovať sa od všetkých venušanských hodnôt v prospech nepotrebne sparťanskej spirituality predstavovalo devastujúci vývoj pre duchovný život miliónov ľudí. Falošne oddelilo telo od ducha, čím nedalo vôbec žiadny priestor pre dušu. 

Nepovedal som nič o holení sa alebo o toalete. Tieto sú príliš bohaté na to, aby boli zahrnuté do púho zbežného pohľadu na kúpeľňu a každé z nich si vyžaduje svoju vlastnú esej. No vzaté dohromady, predstavujú dôležitý aspekt oduševnelej ekológie. Pretože kúpeľňa je sieňou snov. Mohla by vás učiť, mimo iného, že spiritualita je úplná len vtedy, keď je telo plne prítomné a zapojené.

umývadloMohli by ste asi napísať autobiografiu, založenú na kúpeľoch a sprchovaniach, ktoré ste počas života mali. Pamätám si na jednu v prezliekárni stredoškolskej telocvične, keď som mal asi desať rokov. Desila ma. Pamätám si tiež tmavý, hrubý kruh špiny okolo vane po kúpeli, keď som bol chlapec. Raz som si dal luxusnú sprchu v suteréne u môjho bratranca, po štrnásťhodinovej ceste vlakom. Pamätám si sprchu pred desivým vyšetrením srdca. Spomínam si na drevom obkladanú, zlatom pokrytú vaňu vo Windsorskom parku. Mám fotografiu svojej dcéry ako dieťaťa vo veľkej vani: vidíte len dve nožičky, trčiace z porcelánovej vane.

Z týchto všetkých dôvodov by mohlo byť dobré venovať trochu pozornosti kúpeľni, zaobchádzať s ňou ako so svätyňou - ktorou je - a uznať to, ako veľmi potrebuje duša vodu a vôňu a zrkadlo a čas na zhovievavosť. Dobrá kúpeľňa je humanistická vec, dar bohov a duchovná nevyhnutnosť.

Thomas Moore je autorom viacerých kníh, ako napr. "Kniha o duši", "Kniha o láske a priateľstve" a iných.

 

Preklad článku z časopisu Resurgence, Issue 236 - by DreamingWolf.

 

Späť