Jay Walljasper: Iný svet.

Ochraňovanie vitality miestnych komunít.


Globálna kooperácia namiesto korporačnej globalizácie. To je posolstvo rastúceho celosvetového hnutia, ktoré odmieta byť zastrašované: „antiglobalizačné hnutie“, ktoré získalo pozornosť sveta pri protestoch v Seattlei, Prahe, Quebec City a Ženeve. Hnutie zahŕňa milióny občanov na šiestich kontinentoch – členov únie, študentov, roľníkov, environmentalistov, ľudí z kmeňov, komunitných aktivistov a veteránov mierových pochodov a zápasov za vyslobodenie. A protesty, prebiehajúce v Európe a Severnej Amerike, blednú v porovnaní s  protestami v Indii, Thajsku, Filipínach a Japonsku, kde stovky tisícok ľudí zaplnilo ulice, aby ukázali opozíciu politickým a ekonomickým plánom, ktoré podrezávajú konár živobitiu chudobných ľudí.

Rôznorodé zložky tohto hnutia sa zišli vo viere, že je možné dosiahnuť novú éru globálneho mieru a spravodlivosti znovuposilnením lokálnych komunít a vytvorením nového medzinárodného systému, ktorý podporuje kooperáciu, namiesto súťaže. Antiglobalizační aktivisti – ktorí by sa mohli priliehavejšie nazývať prodemokratickí, pro-mieroví, pro-environmentálni obhajcovia – sú pevní vo svojej viere, že existuje iná cesta pre napredovanie ľudskej spoločnosti. Táto vízia bola nahlas prehlásená v slogane na summitovom mítingu 10 000 antiglobalizačných aktivistov v brazilskom Porto Alegre: „Iný svet je možný.“

Nikto v tomto vynárajúcom sa hnutí – absolútne nikto – nepredpovedá, že bude jednoduché vyzvať nesmiernu silu a moc nadnárodných korporácií. Ich úder siaha omnoho ďalej, než úder akejkoľvek vlády. Ale David Morris, viceprezident Inštitútu pre lokálnu sebestačnosť, jasne vyslovuje víziu, ktorá obsahuje globálnu kooperáciu, namiesto globalizácie: „Informácie by mali putovať okolo celej planéty, no nie tovar či suroviny,“ hovorí. Napríklad, prelom v solárnej energii, ktorý si prerazil cestu v  Argentíne, by mal byť exportovaný do sveta, no nie vo forme hardvéru. My všetci môžeme mať prospech a  úžitok z nových nápadov a myšlienok z iných krajín, a naša miestna komunita a životné prostredie môže prosperovať, keď sú tieto myšlienky a nápady implementované s použitím miestnych zdrojov a pracovníkov.

To nás dostáva k srdcu príčiny antiglobalizácie: ochrana vitality miestnych komunít, ktoré za celú našu históriu poskytovali ľuďom potravu, prístrešok, spoločenstvo, bezpečnosť a jednoduché uspokojenie zo života, ktorý má zmysel. Napriek zázrakom ovocia kiwi a čerstvých darov mora v Chicagu, globalizačná ekonomika ukazuje málo známok toho, že je schopná zlepšiť život u veľkej väčšiny ľudí, žijúcich na tejto planéte. Vskutku, so svojím jednomyseľným poslaním rozširovania korporačných ziskov za každú cenu, predstavuje hrozbu miestnym kultúram a ekonomikám, ktoré udržiavajú životy ľudí. Zánik podnikov, katastrofa znečistenia, či všeobecný pokles susedských vzťahov vo vašom meste znamená veľmi málo pre kapitánov globálnej ekonomiky, ale pre vás to znamená všetko.

To je problém s globalizáciou na najnižšej úrovni: rozhodnutia, ktoré ovplyvňujú váš život, vykonávajú ľudia, ktorí žijú tisícky kilometrov od vás a ktorí sa vôbec nestarajú o to, čo sa stane vo vašej komunite. Aby sme naplnili tak často opakovaný prísľub modernej civilizácie o vytvorení lepšieho sveta, potrebujeme presunúť svoju energiu z rozširovania objemu globálneho obchodu na pozdvihnutie vitality miestnych komunít.

Toto je druhá stránka antiglobalizačného hnutia. Kým demonštrácie na medzinárodných mítingoch priviedli tisícky aktivistov do ulíc, milióny ďalších ľudí oslovujú podobné záujmy vo svojich komunitách. Dokonca o sebe ani nemusia zmýšľať ako o súčasti nejakého hnutia, ale pomáhajú zvrátiť škody globalizácie obnovou miestnej krajiny, namietaním voči ekonomickej nespravodlivosti, podporovaním malého podnikania, organizovaním komunitných projektov, výsadbou zelene v komunitách, pomáhaním tým, ktorí pomoc potrebujú a vykonávaním stovky ďalších vecí, ktoré posilnia tkaninu miesta, ktorému vravia domov. A prácou na revitalizovaní svojich vlastných komunít títo občania často cítia nový pocit solidarity s ľuďmi, ktorí robia to isté v komunitách všade inde vo svete.

Toto je skutočná sila hnutia za antiglobalizáciu, dôvod prečo sa môže odvážiť vyzvať maklérov s mocou korporácií. Tým, že nás povzbudzuje k oslave miestnych potešení, pomáha nám revitalizovať naše mestá, tým, že nás inšpiruje k tomu, aby sme urobili vo svete zmenu, toto hnutie možno udrelo na víťaznú stratégiu. Dvadsiate prvé storočie, bez ohľadu na to, ako vyzerá práve teraz, by sa mohlo zmeniť na Vek globálnej kooperácie, nie na globalizáciu korporácií.

Jay Walljasper je redaktorom časopisu Utne Reader.

Preklad článku, zverejneného v časopise Resurgence, No. 212 May/June 2002: DreamingWolf.
Preklad publikovaný s láskavým povolením redakcie Resurgence. © Resurgence 2002.
Stránka vytvorená: by DreamingWolf, jún 2003.