Thomas Moore: Pestovanie vzťahov

Tvorenie mieru musí prebiehať na každej úrovni existencie.


Tom Moore

Tak, ako u nespočetného množstva ľudí na celom svete, aj moje emócie a myšlienky, viažuce sa k útoku na New York a Washington v roku 2001, prešli viacero štádiami. Mojou prvou reakciou bol strach a hrôza: strach najmä o moju rodinu, a hrôza vo vzťahu k celému svetu. V prvých dňoch ma ľudia žiadali o radu. Sám som radu potreboval, ale odporúčal som im tri základné veci:

  1. Dovoľte pocitom a dojmom vstúpiť, uvážte ich a držte ich.
  2. Hovorte o vašich strachoch a myšlienkach s vašimi priateľmi a počúvajte dobrým komentátorom. Úprimný rozhovor spracuje emócie konštruktívnym spôsobom smerom k novej praktickej inteligencii.
  3. Nájdite etický rozmer v pomoci tým, čo sú najviac v tiesni, pri riešení základných problémov a  v práci pre poriadok a mier.
Teraz je ten správny čas chytiť sa príležitosti pracovať pre mier. Nevidím v tomto smere veľké úsilie v medzinárodnom meradle. Nepočujem skutočné, rozumné, vnímavé plány na mierový svet. Mám na pamäti mojich terapeutických klientov, ktorí uvádzajú traumy a osobné pohromy. Môžu sa pokúšať dostať sa cez ich prekážky, ale tam, kam chcú, sa dostanú jedine vtedy, ak si prežijú svoje traumy a držia ich, pokiaľ im nezačnú dávať zmysel.

Mier je pozitívnou podmienkou, túžbou byť vo vzťahu s ľuďmi z vášho okolia, z vašej krajiny a celého sveta, založenou na uznaní ich svetonázoru a spôsobu života, ktorý si volia. Toto si žiada hlbokú lásku k rozdielnostiam a diverzite medzi všetkými vecami, a táto láska má byť taká uzemnená, pevná a  nesentimentálna, že sa prenesie do spravodlivosti a vzájomnej podpory.

Medzinárodný mier je taktiež vo svojej podstate spojený s množstvom iných foriem súcitného žitia. Mier so skutočným svetom, s rodinou a deťmi, mier so zvieratami, v práci a v akomkoľvek význame. Všetky tieto odlišné časti mieru sú prepojené a pestovaním jedného z nich sme vedení k druhému, pokiaľ svetový mier nezačne byť konkrétnou možnosťou.

Medzinárodný mier tiež vyžaduje mier v srdci jednotlivca. Každá osoba potrebuje nájsť svoj víziu, volanie, prácu, lásku a zmierenie s rodinou a s minulosťou, cítiť pokoj srdca, potrebný na mierové spojenie sa so svetom. Táto podmienka nikdy nebude dokonalá alebo kompletná, ale proces nadobúdania vnútorného mieru umožňuje vyjadrenie súcitu a koniec bežnej, osobnej paranoje, ktorá koná proti mieru.

Môj strach je ešte stále so mnou. Stále mám problémy v noci spávať. Trápi ma úzkosť nad tým, ako svetoví lídri hovoria a na akú pozíciu stavajú sami seba. Ale mám aj nádej. Spomínam si na dni demonštrácií a pochodov v Amerike, chaotických vzbúr za rasové súdnictvo. Veľa ľudí chcelo návrat k  mieru predošlého času, ale ten predošlý tzv. mier bol kúpený za cenu slobody, dôstojnosti a miliónov ľudí, zasluhujúcich si dostať príležitosť. Dúfam, že súčasné snahy reprezentujú cestu od bezprávia k  lepšiemu svetu. Iba tento druh výstupu ukáže, že sme skutočne vytvárali mier a nie iba potláčali prevrat.

Všetky tieto stránky vytvárania mieru predstavujú znovuobjavenie ľudskej duše – zmysel pre vzťahy, uskutočnenie túžob a schopnosť predstaviť si seba a svet ako prekrývajúce sa na tých najhlbších úrovniach. Tento druh vytvárania mieru je tichý, hĺbavý proces miestneho života, bohatého na rôznorodosť a individualizmus.Cieľom nie je celosvetové uvedomenie si jednoty, ale potešujúca konverzácia s priateľskou ľudskou bytosťou, ktorej život je pozoruhodne odlišný od vášho a nesmierne vás obohacujúci. Mier je hlboko pociťované želanie, aby tí druhí prosperovali a pestovali si svoju rozdielnosť.

Preklad článku z časopisu Resurgence, July/August 2002, No. 213: Enikah.
Publikované s láskavým súhlasom redakcie Resurgence. © Resurgence, 2002.

Stránka vytvorená: byDreamingWolf, jún 2003.