Duch západnej Tantry

 

 

 

 

Približná definícia slova "tantra" v sanskrite je "pavučina, sieť" alebo ten zväzok proťajškov, ktoré sa po zjednotení stávajú jedným so všetkým vo vesmíre. Takže tantrická prax sa usiluje o zjednotenie mnohých a často zdanlivo protichodných aspektov nášho najhlbšieho, bytostného ja do harmonického celku (napr. maskulínne a feminínne, duchovné a hmotné, svetlé a temné).

 

Mnohí ľudia, ktorí prežívajú hlboké extatické sexuálne stavy, ich prirovnávajú k transcendentálnym duchovným zážitkom. Zistia, že rozdiel medzi tým, čo je telesné a čo duchovné, nemusí byť taký jasný, ako ich tomu učili. Môžu mať dokonca pocit, že spoznali Boha, či konečnú realitu, prostredníctvom sexu. Tantra aj Káma Sútra nazerajú na sexualitu ako na vitálny aspekt cesty k osvieteniu.

 

Korene starovekých tantrických praktík

 

Korene tantry siahajú tisícky rokov dozadu a pôvodne vznikla v Indii. Vrchol tantrických praktík predstavujú roky medzi r. 500 až 1300 n.l. Tantra bola, a dnes ešte stále je, živým systémom, ktorý bol vytvorený na to, aby podporoval rýchly rast k osvieteniu u jednotlivca. Duchovné, sexuálne a osobne transformačné komponenty tantry zahŕňali jógu, meditáciu, uctievanie božstiev, zdravie celého tela a ayurvédsku medicínu.
V Indii, za starých i dnešných čias, ak ste mali to šťastie, že ste mali gurua, ten guru vás považoval buďto za hodných alebo nepripravených k štúdiu sexuálnej tantry. Byť hodným tohto štúdia vyžadovalo určitý typ človeka, schopného uctievať božstvá a svojho partnera, akoby aj on bol bohom či bohyňou. K transformácii aktu milovania na vyšší účel boli vyvinuté prepracované rituály.

 

To, čo v živote prináša najhlbší zážitok, je tiež najduchovnejšie. Inými slovami, ak si dovolíte byť hlboko pohnutí nejakým zážitkom - keď si dovolíte cítiť ho v tele, vzdajúc sa potreby ega tento zážitok kontrolovať - potom máte to, čomu mystici vravia duchovný zážitok. Dobré zvládanie mocných duchovných zážitkov si vyžaduje od jedinca to, aby mal za sebou nejaké stretnutia osobného rastu.

 

Osobný rast je individuálna skúsenosť. Hoci väčšina z nás nevyhľadá gurua, praktizovanie aj tých najjednoduchších tantrických techník môže vniesť väčší pocit spojenia s vaším partnerom, vašou sexuálnou prirodzenosťou a - to najdôležitejšie - s vašou vlastnou dušou. Stávame sa expanzívnymi, pretože náš duch sa otvára, keď sa angažujeme v dôvernejších sexuálnych praktikách, ktoré zahŕňajú komunikáciu, duch hravosti a otvorenosť voči objavovaniu.

 

Väčšina z nás sa musí učiť základy lásky a sexuality nejakou formou procesu pokusu a omylu. Časom, a zvlášť v dlhodobom vzťahu, máme sklon prestať skúmať a byť vynachádzavými. Keď sa dokážeme vyslobodiť z týchto starých vzorcov a naučíme sa novým spôsobom bytia - fyzicky, duchovne a emočne - rozšírime a otvoríme sa. V istom zmysle, transcendujeme to, čo sme si mysleli, že sme.

 

Na Západe je dnes obnovený záujem o tantrické praktiky. Možno z dôvodov, že naša spoločnosť "dospieva", možno z dôvodu širokého prebúdzania sa vedomia, sa zdá, že nás priťahujú lekcie o vedomej intimite, ktoré nám tantra môže ponúknuť. Navyše, viac než inokedy predtým si uvedomujeme hodnotu vzdelávania. Väčšina z nás vie veľmi málo o našich vlastných telách a o našom potenciáli pre rozkoš. V tomto "informačnom veku" nás priťahujú informácie a poznanie.

 

Dôležité zložky klasickej tantry

 

V základe je tantrický sex duchovným cvičením - podobne ako jóga či meditácia. Nemal za cieľ samoúčelné sebauspokojovanie alebo rozkoš. Tantra používa sexualitu, so všetkou jej surovosťou, sociálnou stigmou, strachom, zraniteľnosťou a ignoranciou k narušeniu škrupiny ega, aby sme tak mohli byť prítomní s naším milým a, v konečnom dôsledku, najmä so sebou samými.

 

Duchovné hľadanie, do ktorého sú ľudia na Západe zaangažovaní, veľmi dobre sedí s praktikami, ktoré tantra ponúka. Moderný hľadač môže zistiť, že mnohé zo súčastí starovekých praktík tantry sú integrovateľné s naším moderným životom. V skutočnosti zážitky, ktoré môže človek praktizujúci tantru mať, možno vidieť ako metaforu pre iné aspekty svojho života a môžu mu dať "nástroje" na to, aby bol vo všeobecnosti prítomnejší a uvedomelejší.

 

"Začnite na sebe vykonávať nejakú formu práce na svojom osobnom raste, napr. jógu, meditáciu, písanie si denníka, prácu s telom (bodywork), mužské alebo ženské skupiny. Je mnoho možností. Kľúčom je začať pracovať s vašími emočnými blokmi. Skúmajte odpúšťanie a bezpodmienečnú lásku (k sebe aj k druhým) ako realistickú voľbu vo svojom živote."

David a Ellen Ramsdaleovci v knihe Sexual Energy Ecstasy

 

 

Jóga

 

Tantre sa hovorieva sexuálna jóga. Jóga je ďalší pojem spojený s praktikami, ktoré pomáhajú zjednotiť zdanlivé protiklady. Prax hatha jógy, napríklad, tonizuje nielen svaly, ale aj masíruje a udržiava zdravé vnútorné orgány v našom tele. Harmonizuje telo a myseľ spájaním vedomého dýchania so sústreďovaním mysle. Keď robíte jógu, v skutočnosti vykonávate aktívnu meditáciu. Sústreďujete svoju energiu na určité vnútorné, ako aj vonkajšie body. S jógou vnášate do tela a mysle omnoho viac uvedomenia.

 

Riziko

 

Rola gurua v klasickej tantre bola sprevádzať a tlačiť hranice. Guru vás poznal a poznal vaše obmedzenia vo vašom živote. On alebo ona postavil/a pre študenta cestu, ktorá ho mala priviesť k rastu spôsobmi, o ktoré by sa daný jedinec nepokúsil.

 

Krása tantry spočíva v tom, že je to cesta učenia sa v partnerstve. V istom zmysle je váš partner vaším guru. Dôverovať druhému s vaším osobným rastom je najvyšším aktom odovzdania sa. Odovzdanie sa je bodom prelomu. Ak to dvaja ľudia dokážu urobiť jeden pre druhého, podstupujúc vedomé riziká, ktoré jemne napínajú limity ich zóny pohodlia, môžu uskutočniť veľký rast - individuálne, aj ako partneri.

 

Riskovať zraniteľnosť toho, že "to urobíme nesprávne", že nebudeme vyzerať dobre, že emočne uviazneme, že budeme čeliť svojím tieňom a iným životným výzvam, značí ísť bližšie k svojej vlastnej duši a k sile, ktorá spočíva v sebarealizácii. Ak napríklad objavíte strach z intimity a pôjdete k nemu s odvahou a dôverou, nepopierajúc ho ani sa ho nepokúšajúc zakryť, budete mať z toho veľký prínos. Čelením svojim strachom a výzvam budete mať menej a menej strachu. To, ako čelíte svojim sexuálnym strachom, je metaforou pre to, ako sa zapodievate so strachom vo všeobecnosti. Pri sexe sa nemôžete ukryť pred pravdou. Spätná odozva je okamžitá. Ak vaše telo cíti rozkoš, cíti rozkoš. Ak sa cíti umŕtvene, cíti sa umŕtvene a vy to viete.

 

Bohovia a bohyne v tantre

 

Siva-SaktiTantra má pôvod v hinduistickej Indii, v dôsledku čoho - hoci sama osebe nie je náboženstvom - sa zakladá na bohoch a bohyniach hinduistického panteónu. Bohovia a bohyne reprezentujú mužské a ženské, jangové a jinové vlastnosti všetkých ľudí. Celiství, zdraví jedinci sú jedinečnou zmesou ženských aj mužských čŕt. V hinduistickom tantrickom presvedčení je Šíva najvyšším bohom. Predstavuje mužský princíp, kontrolu a pohyb času a všetkých hmotných vecí. Jeho penis, alebo lingam v sanskrite, je vzpriamený, akčne orientovaný a mocný. Velí miestu nervovej a svetskej sily. 

 

Jeho proťajškom je Šakti - ženská esencia. To, čo skutočne pohybuje vesmírom, je energia Šakti. Bez Šakti nie je Šíva ničím a nemal by ani žiadnu silu a moc na svete. Ona je stvoriteľkou, udržiavateľkou a ničiteľkou. Toto zodpovedá, ak vezneme do úvahy, že žena dáva zrod, udržiava dieťa tým, že ho kŕmi mliekom (tu je to ekvivalentné Zemi-Matke, ktorá živí svoje deti) a berie svoje dieťa späť pri smrti k svojim prsiam.

 

Tieto dve božstvá formujú zväzok, ktorý je potrebný k udržaniu vesmíru v dokonalej harmónii. Toto je metafora pre život každého človeka. Podľa tantrickej filozofie, život je cestou k vyváženej zmesi mužského aj ženského v človeku, to značí, k celistvosti či zjednoteniu. Vaša sexuálna prirodzenosť vás môže priviesť k tejto dokonalej rovnováhe energií.

 

Čakry

 

"Čakry nie sú samy osebe fyzickými entitami. Tak ako pocity a myšlienky, ani čakry nemožno považovať za fyzické objekty, a predsa majú silný účinok na telo, keďže vyjadrujú stelesnenie duchovnej energie vo fyzickej rovine. Čakrické vzorce sa programujú hlboko v jadre spojenia tela a mysle a majú silný vzťah s naším fyzickým fungovaním. Práve tak ako emócie ovplyvňujú naše dýchanie, srdcový rytmus a metabolizmus, tak aj aktivita v rozličných čakrách ovplyvňuje procesy v žľazách, stav tela, chronické telesné neduhy, myšlienky a správanie."

Anodea Judith, Eastern Body, Western Mind

 

Vo východnej medicíne sú čakry siedmymi "energetickými centrami", umiestnenými pozdĺž chrbtice v tom, čomu sa hovorí jemné telo. Východní lekári liečia toto jemné telo rovnako, ako aj fyzické, a vidia čakry ako veľmi dôležitú súčasť celkového zdravia človeka. Každá z čakier sa spája s jednou z energií jadra, s ktorými v živote pracujeme. Energia, ktorá nimi preteká a ktorá preteká chrbticou, sa nazýva energia kundalíní.

 

S každou čakrou sa spájajú symboly, farby, zvuky, päť prvkov, emočné "pudenia" a gestá. Keď rozšírite svoju prax tantry a ďalších vied, týkajúcich sa tela, začnete vidieť, kde v živote tečiete a kde ste zaseknutí. Ako sa tantrickou praxou naučíte vnímať a pociťovať energie vo svojich čakrách, objavíte miesta, kde vaše životné energie netečú, kde ste sa zasekli a kam potrebujete upriamiť svoju pozornosť, aby ste sa revitalizovali.

 

Prvá čakra - Muládhára

 

Prvá čakra sa nachádza v oblasti panvy, pri perineu (hrádza). Predstavuje uzemnenosť a pocit bezpečia v základných potrebách života: potrava, príbytok a potreby našej zvieracej prirodzenosti. Jej prvkom je Zem a farbou červená. Bezpečná prvá čakra nám umožňuje dôverovať vo svoje schopnosti postarať sa o seba. Môžeme mať prácu, ktorá nám prináša dostatok peňazí na prežitie. Máme realistickú predstavu o svojom tele a jeho potrebách, a pocit uzemnenosti.

 

Druhá čakra - Svadhištána

 

Sídlom druhej čakry je oblasť genitálií. Reprezentuje naše sexuálne pudenie a fantázie, kreativitu a plodenie. Jej elementom je Voda a farbou oranžová. S touto čakrou sa spájajú pocitové vnemy, rozkoš, zmyselnosť, sexualita a emócie. Keď je táto čakra otvorená a zdravá, zažívame stabilné emócie, vznešenosť a sebaakceptáciu.

 

Tretia čakra - Manipura

 

Táto čakra sa nachádza pri solárnom pletenci alebo pri pupku. Predstavuje našu silu vôle, moc, energiu, autoritu a dlhovekosť. Jej elementom je Oheň a farbou žltá. Identita ega a sebacit sú produktom zdravej tretej čakry. Dôvera, spoľahlivosť a autonómia bez dominácie a manipulácie produkujú oheň, potrebný k žitiu mocného a súcitného života. Keď máte pocit, akoby ste mali v bruchu či žalúdku motýle, môže to byť známka vzrušenia, alebo strachu. To je dočasná porucha v tretej čakre.

 

Štvrtá čakra - Anáhata

 

Oblasť hrude a obzvlášť srdca je domovom štvrtej čakry. Reprezentuje naše srdce a všetko s ním spojené: zdieľanie, lásku, službu, súcit, oddanosť. Jej prvkom je Vzduch a farbou zelená. Srdce je často považované za sídlo duše, pretože keď je otvorené, stelesňuje vyššie uvedené kvality. Všetci poznáme chvíle, keď je naše srdce uzavreté. To sa stáva vtedy, keď máme pocit zranenia, sebaľútosti, alebo keď sa necítime byť milovaní. Môžeme to cítiť ako pocit zaseknutosti alebo stiesnenosti v hrudi. Žiarlivosti sa zvykne hovorievať "zelenooké monštrum", na počesť srdcovej čakry a jej zelenej farby. Keď cítime emócie späté s touto čakrou, hovoríme, že nás bolí srdce.

 

Piata čakra - Višuddha

 

Toto je oblasť hrdla a reprezentuje naše poznanie a schopnosť hovoriť pravdu na základe tohto poznania. Jej elementom je Éter a farbou fialová (iné zdroje uvádzajú belasú - pozn. prekl.). Piata čakra stavia na poznaní predošlých čakier. Syntetizuje to, čo vieme a čo sme sa naučili a pomáha nám povedať to, čo vieme. Kedy ste mali naposledy pocit hrče v hrdle? To je piata čakra, ktorá signalizuje, že ešte nevieme všetky fakty, neodvážime sa povedať, čo si myslíme, alebo nie sme v súlade s tým, čo vravíme. Zastavte sa, predýchajte sa, uvedomte si, čomu sa vyhýbate a povedzte pravdu.

 

Šiesta čakra - Adžna

 

Umiestnená v oblasti šišinky alebo "tretieho oka", reprezentuje táto čakra osvietenie a sebarealizáciu. Nemá žiaden element, pretože je mimo elementov. Jej farba je modrasto biela. Známkou otvorenej šiestej čakry sú vládnutie sebou, vhľad a intuícia. Keď je naša šiesta čakra zdravá, môžeme sa vracať k starým, opakujúcim sa témam nášho života. Často sa otvára počas duchovnej krízy alebo prebudenia.

 

Siedma čakra - Sahásrára

 

Táto čakra sa nachádza na vrcholku hlavy, v mieste fontanely. Je otvoreným vodičom k Bohu a vnútornému guruovi. Na tejto úrovni sa dosahuje nesmrteľnosť. Je to odveky sféra svätcov. Symbolmi sahásráry sú zlatisto biele svetlo a lotosový kvet s tisícimi lupienkami. Najuvedomenejší človek preukazuje vlastnosti súcitu, sebauvedomenia, pozornej a bdelej prítomnosti a uvedomovania si sveta.

 

 

Tantrická prax k vyvažovaniu tela, mysle a ducha

 

"Správne vykonávanie sexuálneho styku môže vyliečiť každý neduh, a súčasne otvoriť dvere k vyslobodeniu."

Taoistický majster v knihe Felice Dunasovej Passion Play

 

Tantra ponúka mnohé, ľahko naučiteľné cvičenia, k toré vám a vášmu partnerovi napomôžu k duchovnému rozvoju, zatiaľ čo si užívate skvelý sex. Mnohé z cvičení vychádzajú z tantrickej teórie a boli zdokonalené modernou psychológiou. Keď sa s partnerom milujete, sústreďte svoju pozornosť na svoje a jeho srdce.

 

Spájanie srdca a telesného orgazmu

 

Tu je jednoduché cvičenie, ktoré môžete vyskúšať, keď sa budete najbližšie milovať. Je o spájaní srdcovej čakry s genitálnou. Muži aj ženy, ale zvlášť muži, sa potrebujú naučiť spájať genitálie so srdcom. Súčasné dotýkanie sa týchto oblastí môže priniesť nesmierne liečenie človeku, ktorý si dovolí zažiť si toto spojenie. Počas predohry alebo počas orálneho sexu, zatiaľ čo stimulujete genitálie svojho partnera, položte si ruku na jeho srdcovú čakru. Vdýchnite hlboko do neho lásku. Myslite na možnosť mať rýdzo srdcový orgazmus alebo na rozšírenie orgazmu z genitálií nahor do srdca. Môžete rukou zamávať nad partnerovým telom, sústrediac sa na jeho srdce. Pripomente partnerovi, že môže rozšíriť orgastické pocity z genitálií do srdca.

 

Meditácia

 

"Ako sa vaša myseľ utíši, dokážete nasmerovať viac svojej pozornosti k vašim pocitom a vnemom, rozširujúc tak svoju schopnosť prežívať rozkoš. Pri vyššom sexe vám meditácia pomáha priviesť zvýšené uvedomenie do svojho tela, srdca."

Margo Anand, The Art of Sexual Ecstasy

 

Meditácia je dnes uznávaná v mnohých kruhoch za svoju cenu pri prinášaní sústredenosti a stišovaní mysle. Jej jednoduchým technikám sa možno ľahko naučiť a sú mnohorako užitočné pre náš každodenný život. Už len 20 minút denne môže väčšine ľudí priniesť uvoľnenie, koncentráciu a nižší krvný tlak. 
Praktizovanie meditácie vám umožní sústrediť vašu pozornosť počas aktu milovania. Väčšina ľudí počas sexu v istom momente zistí, že ich myseľ blúdi, alebo zistia, že premýšľajú o tom, či to robia správne alebo o tom, čo si želajú, aby robil ich partner. Najväčšia pocta a dar, aké môžete partnerovi dať, je sústredená pozornosť. Keď túto kvalitu prinesiete do vášho milovania, nezáleží na technikách, ktoré poznáte a ovládate - jednoducho ste skvelí milenci.

 

"Spomaľte, vychutnajte si tanec lásky. Spravte svoj milostný akt meditáciou a využite moment orgazmu k potvrdeniu a posilneniu sa navzájom."

Charles a Caroline Muir, The Art of Conscious Loving

 

Tantrický orgazmus

 

Tantrická filozofia hovorí o dvoch zdanlivo odlišných typoch orgazmu: fyzickom a srdcovom. Na prvý pohľad sa môže zdať, že sú v protiklade, ale pri lepšom preskúmaní sa ukazuje, že jeden druhý dokonale podporuje. Na jednej strane nás tantrická prax povzbudzuje k tomu, aby sme boli vo svojom srdci 24 hodín denne. Tento blažený stav možno prirovnať k orgastickému stavu, kedy sme so "srdcovou energiou" prenášanou na všetko, čo počas dňa zažívame a robíme. V tantre sa o tomto občas hovorí ako o "ceste pravej ruky", pri ktorej určité sekty praktikantov dosahujú optimálny stav bytia prostredníctvom meditácie, jógy, súcitných stavov mysle, spievania mantier a celibátu.

 

Pri "ceste ľavej ruky" je sexualita dopravným prostriedkom, na ktorom sa človek vezie, aby dosiahol rovnako blažený stav. Sexualita je tu využívaná ako forma jógy k prechodu k najhlbším duchovným úrovniam aké môže človek dosiahnuť. Orgazmus sa využíva ako brána k rozpoznaniu stavu blaženosti. Akonáhle sa tento stav blaženosti rozpozná, jedinec dokáže toto poznanie použiť na to, aby rozvinul schopnosť dosahovať vyššie stravy vedomia, ktoré prinášajú stav blaženosti do všetkých aspektov života.

 

Celotelové orgazmy

 

Moderná sexuológia uznáva, že existuje niekoľko druhov orgazmu. U žien je to klitorálny orgazmus, ktorý má tendenciu byť veľmi lokalizovaný na genitálie. Existuje vaginálny orgazmus, ktorý zahŕňa G-bod a niekoľko ďalších oblastí vagíny. Existuje zmiešaný orgazmus, zahŕňajúci klitoris a G-bod. Mužské orgazmy sú skôr jedného všeobecného druhu, hoci tantrickou praxou možno orgastické plateau rozšíriť na dlhšiu dobu. V tantre existuje aj energetický orgazmus či orgazmus srdca.

 

Vaginálne orgazmy bývajú celotelové orgazmické zážitky, kde dych, myseľ a orgazmus sám tvoria spolu kompletný zážitok. Keď naše telá dostanú tento plný zážitok lásky, a keď ho cvičením posilňujeme rozličným spôsobom dýchania, zvukmi a technikami "cesty pravej ruky", máme potenciál prejsť k mnohopočetnému orgazmus a mimotelovému sexu. 

 

Energetické orgazmy

 

S postupným prenikaním hlbšie do tejto praxe dokážete mať celotelové orgazmy, alebo energetické orgazmy, jednoducho len dychom, bez fyzického dotyku. Táto mocná energia je potom vo vašom živote pre vás oveľa dostupnejšia, niekedy len púhym dýchaním!

 

Keď sa zmiešajú tieto dve cesty, možnosti pre osobný rast sa exponenciálne zväčšia a dualita medzi oboma typmi orgazmu sa stratí. Práve tak, ako je dych pri meditácii nadmerne dôležitý, je to vedomie dýchania, čo môže byť nástrojom pre transformačnú skúsenosť milovania.

 

Preklad: DreamingWolf. Prevzaté zo stránky www.tantra.com.

 

 

 

 

 

Späť  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stránka vytvorená: by DreamingWolf, máj 2003.