Posvätná sexualita

Sacred sex

 "Každé sexuálne, či už ľudské alebo živočíšne, ba aj rastlinné, spojenie je posvätné,

pretože obnovuje najvyšší tvorivý akt, pretože obnovuje spojenie kozmických princípov Šakti - Šíva,

príčinu prejaveného vesmíru." -- André van Lysebeth: "Tantra"

 

Obsah:

Dohody vo vzťahu

Vzťahy "voľného tanca"

Vyvažovanie sexuality

Koľko sexu je "príliš veľa" sexu?

Umenie lásky

Duch západnej tantry

Rozhovor s Margot Anand  

Sex ako božský zážitok

Tantra: Cesta ľavej ruky  

 Tantrizmus a neotantrizmus

Tantra: umenie vedomého milovania

Tantrické milovanie: Časť prvá - vysporidavanie sa so strachmi

Tantrické milovanie: Časť druhá - príprava miesta

Tantrické milovanie: Časť tretia - hľadenie do duše

 

UPOZORNENIE: Táto stránka pojednáva o posvätnej sexualite. Články sú ilustrované obrázkami a text aj ilustrácie môžu niektorých precitlivelých jedincov pohoršiť. Týmto jedincom, ako aj osobám mladším ako 18 rokov, neodporúčame túto časť čítať.

 

Stránka vytvorená: november 2001, by DreamingWolf.

Aktualizované: máj, 2005