Tantrické milovanie:

3. Hľadenie do duše.

Jantra

 

Toto je špeciálne cvičenie pre upevnenie vášho vzťahu s partnerom. Vďaka nemu sa budete cítiť navzájom bližšie, viac, než prostredníctvom akéhokoľvek iného cvičenia, ktoré by ste vykonávali spolu, vrátane sexu. Hľadenie do duše druhého človeka je ten najbližší spôsob, akým dvaja ľudia môžu spolu byť. Nebudete to chcieť robiť s nikým iným, okrem vášho partnera.

Odporúčali by sme vám, aby ste to urobili vo vašom posvätnom priestore, ktorý ste si utvorili pre vaše milovanie. Posaďte sa na vankúšik na zemi, alebo na posteľ; neskôr sa môžete premiestniť na iné miesto, keď sa zatúžite spolu milovať. 

Pred týmto cvičením sa možno budete chcieť osprchovať alebo okúpať, najlepšie obaja spolu, navzájom sa umyjúc mydlom a jemne si navzájom utrieť telá, pomalými pohybmi, bozkávajúc a hladiac sa. Robte tak s vedomím, že toto je súčasť prípravy na cvičenie pred milovaním sa.

Sadnete si na zem, posteľ či vankúšik oproti sebe. Pre muža je najpohodlnejšie sedieť s nohami roztiahnutými a žena sedí na zemi, posteli či vankúšiku medzi jeho nohami, čo najbližšie pri ňom, s nohami rozkročenými a umiestnenými na jeho stehnách. 

Miestnosť bude polozatemnená, osvetlená zažatými sviečkami a jemne navoňaná. Oči si necháte otvorené.

Uvoľnite sa a začnite jemne a pomaly simultánne dýchať, hlbšie a hlbšie, tak, ako je vám pohodlné. Nechajte toto dýchanie stať sa tichou hmkavou mantrou, zatiaľ čo si vizualizujete seba ako Kozmickú dvojicu. Sediac tvárou v tvár, vizualizujte si, že sa stávate jedným človekom. To vytvorí éterickú trubicu, ktorá existuje krátko a potom sa rozplynie do beztvarosti. So stále otvorenými očami pevne stlačte svoje čelá oproti sebe s jemným tlakom, hľadiac partnerovi do očí. Vizualizujte si seba ako sa stávate dvojitým telom. Naďalej si hľaďte navzájom do očí, až kým si ani jeden z vás už nebude uvedomovať, že ste oddelení. 

Predstavujte si, že ste dvojité telo, nad sebou a mimo seba. Telá sú bez formy, a predsa ju vnímajú prostredníctvom vašich pocitov. Ako pozorujete tento proces, vnútri dvojitého tela sa začnú zjavovať hviezdy. Jasne žiaria, no nepulzujú.

Obaja zotrváte bez pohybou, hľadiac si navzájom do očí v tomto priestore, až pokým nepocítite prenos bližšie a bližšie ku absolútnej prázdnote. Mal by byť prítomný pocit ochoty zdieľať tento zážitok naplno. Všetko, čo v existencii robíte, patrí existencii, vy budete nad svetom akcie a reakcie, budete nad úrovňou príčiny a následku. Vaše vnútorné svety spolu splynú, vtečú do seba, vaše mentálne a emočné vnemy sa navzájom spoja. Začnete pociťovať vnemy, ktoré budú pochádzať zo zážitku vnímania, že ste všade a zároveň nikde.

V tomto bode sa možno budete cítiť trochu chichotavo či zmätene, spolu s eufóriou, pochádzajúcej z expanzie vedomia a pocitu, že je jedno, čo sa deje, ak sa vôbec niečo deje. Začnete prežívať pocit úplnej a okamžitej komunikácie, bez potreby hovoriť. Oboch vás obklopia pocity rýdzej a úplnej lásky. Stávate sa JEDNÝM.

Možno začnete mať pocit, že nie ste a ani ste nikdy predtým ani neboli na Zemi. Čas a priestor prestanú existovať. Toto je prirodzený stav bytia duše, ktorý nikdy neopúšťate. Začnete si uvedomovať, že vaše spoluvytváranie v pozemskej existencii vyžaduje veľké úsilie na to, aby bolo udržané, a tým, že ustanete s týmto úsilím, automaticky sa navrátite do svojho prirodzeného stavu bytia.

Viete, že sa môžete kedykoľvek, keď si to zaželáte, vrátiť do stavu oddelených identít, a tiež sa môžete vrátiť do tohto stavu JEDNOTY, kedykoľvek po tom zatúžite, a že sa tam skôr či neskôr vrátite.

Dovoľte tomuto stavu JEDNOTY, aby sa vás zmocnil, zabudnúc, že ste boli niekedy ľuďmi. Prijmite tento stav bytia bez času a priestoru, stav úplnej lásky, na ktorý ste si spomenuli, ako reálny, pretože taký naozaj je. Vychutnajte si pocity pohybujúceho sa prúdu, ktorý vás berie so sebou do kolektívneho nevedomia. Neodporujte myšlienkam či pocitom, len voľne prúďte a prijímajte. Možno sa priblížite ku bráne či dverám, kde stretnete anjela strážneho alebo sprievodcu. Ak sa tak stane, nebojte sa, pretože sú s vami vždy, no vo fyzickej rovine zostávajú neviditeľní. Len uznajte ich prítomnosť a tečte ďalej, do akejkoľvek úrovne vedomia prechádzate. Váš ochranca/strážca vás chráni.

Rozdiel medzi vedomím sa pomaly rozplynie. Možno vám bude ťažké či nemožné určiť, z ktorého tela vo fyzickej sfére ste sa sem dostali. Vaše fyzické vedomie je to, čo udržiava fyzickú formu na mieste, keď vteká nadol do fyzického sveta. Bez fyzického vedomia prestáva existovať.

Fyzické vedomie je nahrádzané príjemným poznaním. Nebude záležať na tom, či ste, alebo ste boli, fyzicky nažive, či ste jeden, alebo dvaja. Vaším vedomím prechádza láska a jagavá rozkoš. Zotrvajte pasívni. Niet čo robiť, len cítiť, prežívať, spomínať si, vedieť. Ničomu neodolávajte, neodporujte. Možno pocítite, že vy sami ste celým vesmírom. Ste. Ste všetko a všetko je vami. Ste prvopočiatočnou bytosťou v stave bytia.

Možno uvidíte hviezdy, možno uvidíte jednotlivé bunky. Možno uzriete mandalu. Zakaždým to bude iné. Zostaňte otvorení voči zážitku a bytiu.

V určitom bode bude akýkoľvek pocit nepohodlia z čakania nahradený pocitom euforickej pohody. Na vašu bytosť zostúpi úplná nehybnosť. Máte pocit balansovania, akoby na pokraji nejakej nesmiernej udalosti. Možno v diaľke uvidíte svetelný bod. Pozorujte to svetlo ako rastie a hýbe sa. Môže sa sformovať a ustúpiť, pohybovať sa točivo a vo formáciách, meniac farby a znovu belieť.

V istom bode začnete cítiť zmenu vo vedomí a začnete pociťovať oddeľovanie JEDNÉHO späť do dvoch a pocit fyzického bytia sa navráti. Obráťte svoje vedomie späť do fyzična a vráťte sa zase späť do svojho fyzického tela. 

Zotrvajte v nehybnosti. Robte tak pomaly, aby ste nevyrušili emócie či bunky svojho tela. Dajte si čas. Doprajte si toľko času, koľko potrebujete, na návrat do fyzického tela. Rodíte sa znova späť do sveta.

Zakončite toto cvičenie objatím a úsmevom. Cíťte lásku, upevňujúcu váš vzťah. A ak pocítite potrebu, prejdite do pohodlnejšej polohy pre vás oboch, pre spánok, či milovanie sa.

Teraz ste úplní jeden v druhom.

Preklad: DreamingWolf

 

 

Späť

 

 

 

 

Stránka vytvorená: by DreamingWolf, marec 2004.