Tantrické milovanie:

1. Vysporiadavanie sa so strachmi.

Sochy

Sexuálne spojenie, ktoré chceme dosiahnuť, má byť preukázaním si vzájomnej úcty a vybudovaním mostu medzi telom a dušou. Toto je možné prostredníctvom štruktúrovaného procesu, ktorý môže použiť ktokoľvek, kto chce nájsť jemný a vedomý spôsob k tomu, ako vyjadriť svoju lásku s druhým človekom či dokonca so samým sebou.

Hoci pravidelný sex je príjemný a potešiteľný, je zriedkavo taký dobrý, aby uspokojil naše vnútorné potreby. Tantra je posvätné obcovanie s partnerom alebo so sebou samým, ktoré posilňuje naše spojenie so samotnou životnou silou a našimi najhlbšími kreatívnymi impulzami. 

Ešte aj dnes ľudia, ktorí si myslia, že dávajú zo seba svojmu partnerovi/partnerke všetko, zadržujú a potláčajú enormné časti seba kvôli strachu a v konečnom dôsledku majú pocit, akoby boli využívaní. Ich milovanie nenapĺňa potrebu ľudí po cítení hlbšieho styku s druhým človekom a stáva sa napätým stretnutím s druhým telom, pri ktorom obaja ľudia potláčajú svoje skutočné potreby. Milovanie je zredukované na výkon, pri ktorom súťažíme s druhým človekom v tom, kto sa odbaví skôr, či kto bude lepší. 

Existuje niekoľko hlavných strachov, ktoré sú zapríčinené náboženskou morálkou. Jedným z nich je ten, že sex je len na účely plodenia. Takže, len čo máme svoje dve deti, chlapčeka a dievčatko, aby boli obaja ľudia šťastní, čo urobíme so zvyškom svojho života? Tantrický sex nás vedie okolo tohto bloku v našej mysli, k rýdzej extáze.

Ďalším náboženským obmedzením je, že sex je hanebný, hoci sa mu venuje každý. AIDS a pornografia pochádzajú z tejto falošnej hanby. Tantrický sex ide za hranice všetkého, čo ste predtým videli, ku vnímaniu, že erotický zážitok je oslavou, umením a aktom tvorenia.

Vo filmoch, v televízii a v pornografických filmoch, a dokonca ešte aj v škole a náboženských učeniach, sú nám ukazované spôsoby, akými sa druhí ľudia milujú, a my si myslíme, že to je jediný spôsob, aký existuje. Ak sme vôbec inovatívni, cítime hanbu a vinu. Tantrický sex vás naučí, že si môžete užiť a vychutnať množstvo techník a pozícií a umožní vám vynájsť si svoju vlastnú, ak si to budete želať. Toto učenie je o umožňovaní úplnej RADOSTI. 

Naša predchádzajúca skúsenosť nám hovorí, že jediný dobrý sex je pohlavný styk. Čo sa stane, ak to nie je možné a dvaja ľudia si ešte stále chcú užiť jeden druhého a sexuálne obcovať? Skutočnosťou je, že celé telo je erogénnou zónou a možno zistíte, že sa viete priviesť k orgazmu len tým, že si budete navzájom hľadieť do očí. 

Muži si myslia, že sex rovná sa ejakulácia. No akonáhle ejakulujú, skončili. Pri tantrickom sexe môže erotická odozva pretrvávať dlhodobo, ich ejakuláciu možno kontrolovať a predĺžiť, takže pár si tak môže užiť dlhotrvajúcu intimitu, skúmanie a vnímavosť.

Ľudia sa domnievajú, že tantra si vyžaduje celibát. A vskutku, je možné si vychutnať svoje telo, aj keď nemáte partnera. Tantrický sex umožňuje oslavovať svoje vlastné, Bohom stvorené telo až po orgazmus. No tantra nie je len pre jedného. Je tu k oslave vzájomného zväzku a prináša jedincovi pocit spojenia s Bohom prostredníctvom sexuálnej odozvy, ktorú pre nás Vyšší Zdroj vytvoril. 

Tantrický sex nie je vyžívaním sa v orgazmoch. Niet dobrého ani zlého, správneho či nesprávneho, niet žiadnych morálnych súdov o špecifickom výkone alebo o tom, čo je prijateľné a čo nie. Tantrický sex vám umožní ísť za akékoľvek hranice, ktoré ste si vytvorili a užiť si tento Bohom stvorený dar LÁSKY v úplnej odozve na to, čo pôvodne prišlo z nášho Vyššieho Zdroja a spolu s partnerom/partnerkou, či dokonca sama/sám, sa emocionálne a duchovne vrátiť späť do JEDNOTY, ktorá prevyšuje všetky minulé skúsenosti.

Tantrický sex je obcovaním sŕdc, milovaním, ktoré vás môže zaniesť až k zážitku extázy. A predsa, ľudia majú problém dôverovať svojim partnerom, takže zadržiavajú svoje vitálne emócie a pocity. Obávajú sa odmietnutia, pocitov menejcennosti, nevyjadrenej zášte z minulých ťažkých zážitkov a všetkých možných emočných strachov. Tantrický sex ich privedie do popredia, kde sa s nimi môžete zaoberať, keďže tantrický sex je ďaleko intímnejší, než akékoľvek sexuálne spojenie, aké ste doteraz zažili. 

Energie, prechádzajúce vaším telom s partnerom vyvolajú vynorenie týchto strachov na povrch, čo je dobré, hoci si to v tej chvíli nebudete možno myslieť, pretože kým sa s nimi nebudete zapodievať a kým sa s nimi nevysporiadate, nevyliečite sa. Keď sa títo démoni strachu vo vás zjavia, môžete ich konfrontovať, prijať ich, spriateliť sa s nimi, urobiť z nich svojich spojencov a napokon ich transcendujete.

Čím zraniteľnejší a otvorenejší môžete a viete byť s partnerom, tým viac porastie vaša dôvera v toho druhého. Ako sa začnete cítiť akceptovaní a intímnejší, tým viac vzrastie láska. 

Keď prvý nával romantiky a zaľúbenosti prejde, a určite sa tak stane, začnete vidieť a konfrontovať rozdiely medzi vami a vaším partnerom. Dôverujte si navzájom a váš záväzok voči sebe navzájom vás prenesie cez ne, prijmete svoje rozdiely, naučíte sa jeden od druhého a stanete sa zrelšími a získate viac porozumenia. Za rozdiely sa netreba viniť a vy uznáte, že obaja prinášate do vzťahu dary, ktoré ho živia a odmeňujú. 

Aj krásni ľudia sa občas cítia škaredí, donekonečna sa podrobne skúmajú a pitvú a majú pocit, že si nezaslúžia byť milovaní. Počas praxe tantrického sexu objavíte vnútorné ja, ktoré je celé a schopné prežívať plnosť sexuálnej rozkoše. Naučíte sa dávať si sebe prvému to, čo by ste dali svojmu milovanému. Svoj sexuálny osud držíte v sebe. 

Toto sa neudeje za jednu noc. Pri dôvere a otvorenosti to značí, že sa potrebujete vzdať obrán. Aby sa toto stalo, potrebujete sa cítiť bezpečne a chránene. Na to potrebujete miesto, kde sa budete cítiť pohodlne. Také miesto si môžete vytvoriť a o tom pojednáme v ďalšej kapitole.

 

Preklad článku z internetovej stránky http://members.aol.com/Feliceanna/tantra.htm: DreamingWolf. 

 

späť na obsah   ďalej

 

 

 

Stránka vytvorená: by DreamingWolf, marec 2004.