Posvätná sexualita

 
 
Jamie Sams:
Vyvažovanie našej sexuality.

 

Odmietať svoju sexualitu
alebo sa stať otrokom jej fyzickej
rozkoše je nerovnováha.


Pri spôsobe života podľa pôvodných obyvateľov Ameriky chápeme, že pochádzame zo Zeme. Dostali sme ľudské telá a večné duše, takže môžeme prežívať rovnováhu medzi obidvomi.

Keby všetky ľudské bytosti mali odmietať pud rozmnožovania sa, ľudský druh by vyhynul. Keby všetci ľudia mali odmietať potrebu po dotyku, po objatí alebo po sexuálnom uspokojení, stali by sa z nás roboti s tvrdým srdcom. Na druhej strane, keby sa všetci ľudia mali stať otrokmi fyzických zmyslov a sexuality, nikdy by sme neboli dosť slobodní, aby sme mohli objaviť neobmedzené svety našich nekonečných duší.

Objavenie rozkoší fyzickosti a spirituality ich vzájomným vyvážením umožňuje ľudstvu zažívať nebo na Zemi vo vnútri ľudskej formy. Milovať pravdu toho, že ste človekom, znamená vidieť, že ľudské bytosti boli stvorené v celistvosti a dokonalosti. Veľké Tajomstvo sa nedopustilo žiadnych chýb, keď bolo ľudstvo stvorené. Ak sa naučíme vyvažovať to, že sme ľudské bytosti, bez súdov, môžeme to všetko mať.

(Z knihy Jamie Sams: Earth Medicine. Ancestor’s Ways of Harmony for Many Moons.)

 


 

Stránka vytvorená: by DreamingWolf, december 2001