Posvätná sexualita

 
 
Ina Laughing Winds, M.A., M.F.C.C.:
 
Vzťahy "voľného tanca".
 
(Preklad internetového článku stránky www.spiritualsexuality.com)


Vzťahy vyžadujú najvyššiu úroveň zrelosti, komunikačných zručností a spoľahlivosti. Aký typ vzťahu si zvolíte je vaša voľba. Jeden typ nie je lepší od druhého, alebo správnejší, než ktorýkoľvek iný. Vaša duša alebo duch má určité lekcie, ktoré sa potrebuje naučiť a rozličné typy vzťahov slúžia tomu, čo sa učíte. Nikto, okrem vášho vyššieho ja, vám nemôže povedať ktorý typ vzťahu je pre vás najlepší. Dôležité pre vystúpenie z kruhu viny, obviňovania a hanby je zaujať autoritu, prevziať zodpovednosť a byť duchovne zodpovedný za svoje skutky, bez ohľadu na typ vzťahu, ktorý ste si zvolili.

Aby ste si vedeli vytvoriť predstavu o tom, čo je vzťah "voľného tanca", predstavte si človeka, ktorý sa učí. Rozličné tanečné kroky sa môžete naučiť od rozličných partnerov. Jeden partner môže byť expert na valčík, iný na tance country&western. Keď ideme študovať na univerzitu, rôzni vyučujúci nás učia rôznym predmetom. Niektorí učitelia sú veľmi dobrí, iní si potrebujú zdokonaliť svoj štýl výuky.Pointou je, že sme si vybrali učiteľa alebo partnera, či už je "dobrý" alebo nie. Otázkou vždy je: Čo je to, čo sa v tejto situácii pokúšam naučiť?

Rôzne vzťahy nás môžu naučiť nesmiernemu množstvu vecí, alebo môžeme pokračovať v robení stále rovnakých chýb, vzťah za vzťahom. "Voľný tanec" je príležitosťou k úprimnosti a jasnému vyjadreniu vašej túžby po priateľstve a intimite. Niet tu klamania či pretvárky. Partnerovi, s ktorým ste, dávate integritu a rešpekt.Postoj, zahrnutý v nasledujúcich 5 Dohodách zaistí úspech pri voľbe akéhokoľvek typu vzťahu:

  Prvá dohoda: Uvedomiť si a vytvoriť to, čo môžete ako milenec ponúknuť

  Druhá dohoda: "Voľný tanec" je voľba, ktorá predstavuje získanie mnohonásobných zrkadlových odrazov seba, aby ste sa ako milenec mohli zdokonaliť

  Tretia dohoda: Skúmať, kde sú vaše hranice a obmedzenia, týkajúce sa intimity

  Štvrtá dohoda: Vydať sa do vášne ako zdroja pre vašu vlastnú kreativitu

  Piata dohoda: Vážiť si a ctiť si svojho partnera ako zdroj k napojeniu sa na Zdroj, ktorým je Veľký Duch.

Ina Laughing Winds je manželská, rodinná a detská poradkyňa, so zameraním na párové a individuálne poradenstvo v tradičných a alternatívnych životných štýloch. Má súkromnú prax v Scottsdale v štáte Arizona. Ina vedie GoldenWind Dreamers Lodge a je žiačkou Thunder Strikes, ktorý ju zasvätil do učení duchovnej sexuality starovekých Mayov, zvaných Chuluaqui Quodoushka. 


 Stránka vytvorená: by DreamingWolf, november 2001