TANTRA:

Cesta ľavej ruky.

Časť 2.

Káma

 

Magnetická Žena, elektrický Muž

Podľa tantry je, energeticky povedané, žena magnetická, pasívna, lunárna, vnímavá a nabitá silou negatívnej polarity (Yin). Mnohorakým spôsobom priťahuje, absorbuje a uskladňuje jemnú energiu, ktorá zostáva latentná. Keď je náležitým spôsobom spojená s mužskou elektrickou, dynamickou a pozitívne nabitou jemnou energiou (Yang), podstupuje ženská energia zložitú alchymickú reakciu a pár takto generuje energetickú elektráreň. Je veľmi ľahké si to overiť. Isté tantrické techniky umožňujú ich vykonávateľovi overiť si, že bioenergetické rozdiely polarity medzi mužom a ženou sú energizované do najvyššej miery milostnou hrou a že vzájomná výmena medzi týmito dvomi formami energie (Yin/ženskou a Yang/mužskou) prebieha počas sexuálneho styku, pri ktorom sa dvaja partneri harmonizujú na mnohých úrovniach. Tieto spojenia, vykonávané tantrickým spôsobom (následné orgazmy bez ejakulácie), môžu zintenzívniť a rozvinúť latentné mimozmyslové schopnosti a mentálnu silu oboch partnerov za hranice ich očakávaní.

Pár, ktorý praktizuje tantrické sexuálne spojenie, využíva jemné energie mužovho tela a komplementárne energie ženského tela pre dosahovanie stavu harmónie s Absolútnom. 

Zadržanie - nevýslovné tajomstvo

Je dôležité zdôrazniť, že tantra jóga odôvodňuje svoje techniky duchovného rozvoja na perfektnej kontrole sexuálnej energie (zadržanie semena), a to bez úsilia. Tradičné texty hovoria, že semeno obsahuje vedomie, tak ako vajíčko obsahuje prvopočiatočnú kreatívnu energiu. Pointou tu je prinavrátiť praktikantovi enormné množstvo surovej sexuálnej energie, obsiahnutej v semene a korešpondujúcich ženských orgazmických emanáciách takým spôsobom, že táto jemná energia môže byť sublimovaná a jej účinnosť využitá pre vyššie účely, teda pre psycho-mentálne a duchovné.

Muž-žena/jin-jangNa to, aby mohol človek prikročiť k akýmkoľvek sexuálnym praktikám tantrizmu, je nevyhnutné, aby bol v dokonalom fyzickom, emočnom a mentálnom zdraví. Moderná civilizácia zanedbáva integritu a tak sa potrebujeme otvoriť a znovu sa naučiť prežívať čo najintenzívnejšie svoje zmysly. Zatiaľ čo platí, že kultivovanie zmyslového uvedomovania - vrátane rozličných techník zosilňovania sexuálnej rozkoše a otvárania sa zážitku hlbokého sexuálneho orgazmu - môže byť užitočnou prípravou pre tantru, tieto počiatočné techniky ešte nie sú tantrou, ak nie sú sprevádzané totálnou kontrolou bez úsilia.

Veda starovekých mudrcov (Siddhovia) učí, že sexuálna reproduktívna sila (životná sila) môže byť transmutovaná do vyšších foriem energie, zvaných ODŽAS a TEDŽAS. Praktikant vyvoláva pohyb svojho semena nahor ku svojmu korunnému centru (SAHASRÁRA), kde je transformované na sómu, Nektár nesmrteľnosti. Prostredníctvom tantrických techník je semeno prevzaté lymfatickým systémom. Lymfatický systém pozostáva z tekutiny (lymfa), ktorá obmýva tkanivá a zložením sa podobá krvnej plazme. Lymfa obsahuje biele bunky, ktoré sú súčasťou imunitného systému tela. Tieto biele bunky produkujú imunoglobulíny, špeciálne látky, ktoré útočia na cudzie organizmy (mikróby a pod.) a zneškodňujú ich. Cez lymfatický systém dosahuje semeno mozog (jeho časť, corpus callosum), kde je spracované na extrémne jemné energie (odžas a tedžas), využívané vyššou mysľou. Tak ako mozog potrebuje kyslík a proteíny, aby mohol správne fungovať, tak vyššia myseľ (nadvedomie) potrebuje veľké množstvá energie odžas a tedžas. Energia tedžas je tá, ktorá vytvára svätožiaru nad hlavou svätca. Odžas je tá energia, ktorá prepožičiava neobyčajnú vitalitu, silu a mužnosť, resp. plodnosť.

Transmutácia energie semena na odžas a tedžas neprebieha iba u muža. Ženy, ktoré praktizujú tantra jógu, realizujú transmutáciu tej energie, ktorá produkuje vajíčka a menštruačný cyklus. Tieto energie sú transformované na odžas a tedžas presne tak, ako v prípade muža. Výsledkom je to, že menštruačný cyklus sa stáva sporadickým alebo dokonca vymizne úplne, a ovulačný proces sa spomalí alebo dokonca prestane. Napriek tomu, ak žena túži po počatí dieťaťa, je dovolené energiám, aby sa nahromadili v oblasti panvy, ovulácia sa vráti do normálu a menštruačný cyklus sa objaví znova. 

Magický prameň

V tantrickej jóge využíva človek sexualitu na to, aby ju úplne transcendoval. Dokonca aj na úrovni obyčajných sexuálnych zážitkov má pár niekedy zvláštnya mocný pocit, že sexuálny styk uvoľňuje v ľudskej psychike nesmiernu energiu. V tomto stave je možné často vyvodiť najvyššie a nostalgické pravdy. Pedro McGregor, vo svojej slávnej "Psychosexuálnej syntéze" potvrdzuje tantrické učenia týkajúce sa sexuality. Naše pálivé sexuálne či emocionálne blaženosti nie sú ničím iným, než zdegenerovaným mystickým entuziazmom. Naše najvyššie a najvznešenejšie duchovné želania a túžby, celý náš transcendentálny a úžasný potenciál, by bol akosi uväznený v hmote, t.j. v sexualite. Tento entuziazmus je materializovaný, a preto obmedzený, absorbovaný a nečinný. Je logické uvažovať, že vedomá zmena v našom sexuálnom správaní a v našich najintímnejších postojoch, by mohla fungovať ako magický prameň, uvoľňujúci skutočne nadľudské energie rovnakým spôsobom, ako kontrolovaná mutácia v intímnej štruktúre atómu môže uvoľniť nesmierne množstvo jadrovej energie. 

Energia intenzívnych emócií

Preto ďalšou dôležitou charakteristikou tantrickej cesty je to, že duchovný rast sa realizuje extrémnou intenzitou energie (ŠAKTIPATA), spontánne zrodenou počas vzrušeného žitia intenzívnych emócií, vrátane sexuálnych a nesexuálnych emócií. Najvyššia Existencia sa okamžite odhaľuje počas náporu prudkých emócií, ako sú extrémna hrôza, živá zvedavosť, hlboký súcit, totálny hnev, hlboká rozkoš. 

"Aby bolo možné preniknúť do Najvyššej reality, všetko, čo je poruke, má byť považované za modus, pretože ako vraví systém TRIKA, ľudská bytosť sa nesmie poddávať žiadnym obmedzeniam (k dosiahnutiu Najvyššieho)." -- Tajný tantrický text

Keď je kontrolovaná a usmerňovaná jasnou a bdelou mysľou, táto najvyššia intenzita extrémnych emócií vytvára okamžité spojenie všetkých úrovní ľudskej bytosti (fyzicko-sexuálnej, emocionálnej a mentálno-spirituálnej), ktoré sú normálne rozpojené a preto konajú nezávislo. Takto si praktikant začína uvedomovať vnútornú hlbinnú silu, ktorá v ňom spočíva a začína ju vynášať na povrch. Transcendencia nižších úrovní vedomia sa realizuje výnimočne vzrušeným žitím každej chvíle každodenného života. Takýmto spôsobom sa dualita stratí do žiariacej jednoty najvyššieho vedomia, bez zmeny (NIRVIKALPA). 

Prečo sexualita?

indický párPri akte milovania stelesňuje pár dyadickú celistvosť Najvyššieho. Tantrické sexuálne spojenie rezonuje so samotnými základnými energiami Univerza: zachytáva, zväčšuje a presmerováva esenciálnu kozmickú silu Života. Nie je preto náhoda, že sexuálny styk prináša najintenzívnejší emočný zážitok, aký vtelená ľudská bytosť môže mať. Preto ho tantra využíva predovšetkým pre vytvorenie tej podmanivej, ohromujúcej a jednotiacej energie. Impulz rozhýbe energiu KUNDALÍNÍ tak, že tá môže vystúpiť, cez jemný kanálik sily popri chrbtici, do najvyššieho centra sily nad hlavou. Tento proces dáva adeptovi nesmrteľnosť:

"Strata semena je stratou sily. Vystavenie sa sexuálnej stimulácii vybudzuje túto silu. Kontrolovaná sila je ako para v bojleri, už nie viac náhodná." 

"Jogín, ktorý vie chrániť svoje BINDU (semeno), prekoná smrť, pretože smrť prichádza vypúšťaním BINDU a jeho uchovávanie predlžuje život." -- Hatha Jóga Pradipika, III, 87

"BINDU je pod kontrolou mysle a život závisí od BINDU. A tak, Myseľ a BINDU by mali byť kontrolované akýmkoľvek spôsobom." -- Hatha Jóga Pradipika, III, 89

V tomto pohľade sa pohlavný styk stáva ozajstným kozmickým procesom na úrovni spojeného mikrokozmu páru, ktorý sa pokúša reprodukovať kozmické spojenie Šívu a Šakti, teda Vedomia a Energie.

"V tradícii YAMALA či VIRA-JOGÍNÍ (tantrické školy) je fyzické spojenie (SAMGHATTA) medzi VIROM (muž) a JOGÍNÍ (žena). Účelom je iba stimulovať NITYA-ANANDA (večnú blaženosť) prostredníctvom kontaktu pohlavných orgánov. Tento kontakt dáva intenzívnu rozkoš (telu a duchu)." -- Abhinavaguptov text

V tomto posvätnom akte zasahuje zasvätená analógia tam, kde sa fyzické pozície (ásany), gestá (mudry), farby, zvuky (mantry), hudobné rytmy a vône miesia, vytvárajúc rajské prostredie. Takto slúži sexuálny styk účelu omnoho vyššiemu, než je len zmyselnosť. Táto precízna analogická zhoda vedie ku hlbokému zmiešaniu medzi rovinou chaotickej mnohosti, v ktorej žijeme, a jedinečnou makrokozmickou realitou. Prostredníctvom nadzmyslovej fúzie jemných komplementárnych princípov zrealizujú muž a žena alchymickú sublimáciu sexuálnej energie. Tento fenomén, ktorý vedie k postupnému vyslobodeniu od bolestných obmedzení priestoru a času, ktoré spútavajú pozemský život, poháňa muža a ženu v ústrety kozmickej extázy (SAMÁDHÍ). 

Dvojaký zámer

Ako už bolo povedané, ejakulácia, stotožnená s náhlou stratou tejto poháňajúcej duchovnej sily, je úplne v protiklade s dosiahnutím obšťastňujúcej blaženosti. Prudká explózia ejakulácie a korešpondujúce ženské orgazmické vybitie pôsobí na vnútorných úrovniach ako škodlivé uvoľnenie vitálnych jemných tekutín a predstavuje vážnu stratu sily, čo znemožňuje využitie očistenej sexuálnej energie (odžas). Preto je duchovný vzostup okamžite prerušený. Z tohto dôvodu všetky tantrické pojednania presadzujú u muža i ženy potrebu kontrolovať a dokonca kompletne eliminovať ejakuláciu. Zámer je tu dvojaký: zadržať a uchovať si semennú tekutinu (uchovať energiu a dosiahnuť vyššie stavy sexuálnej rozkoše, čím sa umožní, aby muž plne uspokojil svoju ženu a seba) a transmutovať jej energiu (získať magickú silu a dosiahnuť rozšírené stavy vedomia). Efekt je kumulatívny.

Dych, myseľ a semeno

Pre tento účel, pri okamihoch vrcholu, musí byť pozornosť páru sústredená na simultánnu kontrolu dychu (jeho uvoľnením a upokojením), mysle (jej sústredením na jedinečný objekt) a semena (prostredníctvom rytmického sťahovania a uvoľňovania svalov panvového dna). Táto procedúra pôsobí simultánne na tri základné úrovne ľudskej bytosti - fyzickú, mentálnu a emočnú - vytvárajúc medzi nimi dokonalú harmóniu. Takto sa pohlavnýý styk stáva naozajstnou meditáciou lásky. 

"Zotrvajte s ohňom začiatku"

Najnovšie závery modernej sexuológie súhlasia s tradičnými tantrickými učeniami. Sexuálni terapeuti začínajú povzbudzovať páry, aby sa zameriavali viac na proces milovania sa, než na konečný výsledok, teda ejakuláciu. Tajné tantrické pojednanie hovorí:

"Zostaňte s ohňom začiatku, a vyhnite sa jedu záveru."

Uspokojenie, ktoré sa takto získa, je neporovnateľne väčšie, než mať orgazmus s ejakuláciou. Najrevolučnejším záverom sexuálnych bádateľov je to, že muž vôbec nepotrebuje ejakulovať, keď sa miluje so ženou. Fundamentálnym omylom, ktorý páry robia v dôsledku nevedomosti a zlozvyku, je veriť, že ejakulácia je pre muža a ženu vrcholným pôžitkom. Niet väčšej nepravdy.

Orgazmus a ejakulácia

Extrémne zjednodušene povedané, orgazmus je intenzívne obšťastňujúci stav vedomia a zrušenie ega, s hlboko harmonizujúcimi, uvoľňujúcimi a regeneratívnymi účinkami. Mužská a ženská ejakulácia je len zložitý fyziologický proces explozívneho energetického vybitia, s mdlým prejavom krátkeho, počiatočného orgazmu, ktorý je prežívaný sebecky jednostranným spôsobom. Počas ejakulácie je energia rýchlo a bezúčelne premrhaná (s výnimkou želaného počatia). 

Voľba je na vás

Najdôležitejšie rozdiely medzi obyčajným orgazmom s ejakuláciou a tantrickými, po sebe idúcimi orgazmami bez ejakulácie, sú vykreslené v nasledujúcej porovnávacej analýze:

OBYČAJNÝ ORGAZMUS
(s ejakuláciou)
VIACNÁSOBNÉ ORGAZMY
(bez ejakulácie)
Explózia (energia vybuchuje navonok). Táto energia je nevyhnutne permanentne a zbytočne stratená. Intenzita nasledujúceho sexuálneho aktu sa veľmi znižuje, v porovnaní s tým, čo bolo pociťované na začiatku. Implózia (výbuch energie dovnútra). Táto energia sublimuje a je transmutovaná do ešte zušľachtenejších foriem energie, ktoré sú postupne akumulované v hlbinách našej bytosti, produkujúc extrémne zjemnené a intenzívne stavy rozkoše a rozšíreného vedomia. Intenzita nasledujúcich pohlavných aktov sa neustále zvyšuje a na konci sa nestráca.
Trvá veľmi krátko, vytvárajúc nostalgický stav frustrácie kvôli čiastočnému nedostatku naplnenia (zvlášť u žien, ktoré potrebujú dlhý čas na dosiahnutie vrcholu vzrušenia). Za hranicami času, trvá neurčito dlho, preto je spätý s Nekonečnom. Oceánický stav oblažujúceho naplnenia, ktoré pociťujú MUŽ AJ ŽENA ako zdieľaný pocit šťastia a radosti žitia, ktorý rozširuje vnímanie rozkoše. Obaja milenci si postupne uvedomia Boha/Bohyňu v sebe. Muž môže zdieľať schopnosť ženy pre viacnásobné orgazmy, bez straty erekcie.
Iba vo fyzickom tele. Vo fyzickom tele, rovnako ako aj mimo neho, v jemnom neviditeľnom tele a v okolitom prostredí. Zdá sa, že v rovnakej chvíli sa milujú všetky bytosti a predmety.
Hranie sa s druhým. Hranie sa v sebe, so súčasným, telepatickým vnímaním druhého prostredníctvom empatie: "Cítim toho druhého, akoby bol/a mnou."
Závislosť. Nezávislosť. Ten druhý sa "stráca", čo je spôsobené spontánnou transformáciou. Muž aj žena rozširujú donekonečna svoje zlúčené vedomie do Univerza.
Žena pasívna/muž aktívny. Žena aktívna/muž pasívny.
Ťažké dýchanie. Ľahké, pokojné a tiché dýchanie.
Reflexný či inštinktívny akt, vedúci k strate kontroly, nevedomý, animalistický, nepotlačiteľný zážitok. Hyper-vedomý a plne kontrolovaný akt, vedúci postupne k extáze, nenútenosti a šťastiu, trvajúcim až do dvoch či troch dní po úspešnom tantrickom zážitku.
Chaotický pohyb. Nehybnosť, po ktorej nasledujú vlnovité pohyby, na ktoré telo druhého odpovedá nežne a nenasýtiteľne v perfektnej harmónii.
Obmedzená sexuálna dostupnosť, vzhľadom ku vyčerpaniu, ktoré nasleduje po ejakulácii. To vedie postupne ku stavu permanentnej únavy a ospalosti, ktorá sa môže prejaviť ako inštintívne odpudzovanie voči druhému, alebo ako chýbanie sebacitu. Neobmedzená sexuálna dostupnosť, umožňujúca neodolateľný zážitok najvyššej intenzity, ktorý môže trvať osem až desať hodín bez prerušenia, za predpokladu, že MUŽ AJ ŽENA prefektne KONTROLUJÚ sexuálnu energiu. Vitalita dvojice sa znásobuje, čo vedie k čistému stavu vnútornej sily a úplného sexuálneho naplnenia.
Strach z neželaného tehotenstva. Používanie antikoncepčných prípravkov má mnohé nezdravé účinky, ako hormonálnu nerovnováhu, vedúcu k obezite. Úplna sloboda od akýchkoľvek obmedzení či strachov. V dôsledku úplneho zadržania semena, bez ohľadu na trvanie sexuálneho aktu, je tehotenstvo mimo obliga, keď nie je žiadúce.. Muž sa stáva úplne bezpečným milencom a jeho žena nebude nikdy musieť používať antikoncepciu, keď sa s ním miluje. To vedie k úplne prirodzenému plánovaniu rodičovstva.
Pripútanosť, sebecká túžba, vlastníckosť a žiarlivosť. Odpútanosť, túžba transcendovaná do naplnenia, vedúcemu k stavu miero so sebou a nežným šťastím, ktoré preteká k iným ľudským bytostiam ako láska a súcit.
Vzhľadom k obrovskej strate sexuálnej energie sa sexuálne zážitky stávajú menej a menej napĺňajúcimi a psycho-mentálny potenciál sa, pôsobením reflexného mechanizmu, stráca. Vzhľadom k úplnej transmutácii a sublimácii sexuálnej sily, psycho-mentálny potenciál je zvýšený, čo vedie k prebudeniu paranormálnych síl (telepatia, jasnovidnosť atď.). Stav neodolateľnej eufórie postupn enarastá, otvárajúc pár voči pozitívnym pocitom náklonnosti. Dramatický nárast vitality, vedúci ku skráteniu potreby spánku a prebúdzajúci kreatívnu imagináciu a luciditu. Mužova mužnosť a ženina viacúrovňová mnohoorgazmová schopnosť sa prebúdza a zosilňuje do najvyššej miery, čo vedie k ešte naplňajúcejším sexuálnym zážitkom.
Dynamika dvojice časom klesá a túžba sa rýchlo transformuje do zvyku. Monotónnosť zabíja túžbu a vzťah sa stáva ešte triviálnejším. Dynamika dvojice je každým dňom obohatenejšia novými a úžasnými objavmi vnútorného sveta toho druhého a, prostredníctvom odrazu, svojho vlastného vnútorného profilu. Túžba sa postupne transformuje do ozajstnej a rýdzej lásky, čo je pocit zriedkavo známy ľuďom, a ktorá neustále narastá, živená novými a nečakane rozkošnými zážitkami. Zvyk nemôže prežiť, kvôli hyperintenzívnemu a spontánnemu žitiu vo večne sa meniacej prítomnosti.

Záver

Sexuálne spojenie je v tantre jednou z možností, ponúkaných mužovi a žene na koncentrovanie a usmerňovanie aktivity vedomia smerom k Najvyššiemu Bytiu. Vzhľadom k enormnej intenzite tohto spojenia sa vedomie oboch partnerov rozvíja a zlieva, na počiatku medzi nimi a neskôr s Kozmickým vedomím. Vtedy pociťovaná neopísateľná blaženosť objíma všetky veci a bytosti. Všetko, čo ešte stále existuje, je nikdy sa nekončiaci smäd po jednote, iba Milenec a Milovaná.

Tantra je pôvodná a výnimočná forma jógy, ktorá kladie sexualitu na jej správne miesto, obnovujúc chýbajúcu duchovnú dimenziu sexuálneho zážitku. Táto prax rozširuje ľudské vedomie do najväčšej miery a povážlivo obohacuje poznanie Človeka a Univerza. Súčasne tantra, prostredníctvom prekvapujúcich prepojení, zavedených medzi zdanlivo heterogénnymi javmi a vedeckými faktami, otvára cestu k nekonečným obzorom, kde na neúnavného praktikanta čaká mnoho neobyčajných objavov.

 

Preklad článku zo stránky Tantra.orgDreamingWolf. © 1996 - 2003 Tantra.org. 

 

 

 

späť 

 

 

 

Stránka vytvorená: by DreamingWolf, január 2004.