TOLTEC HEART WISDOM

orol

 

Don Luis Molinar: Nový význam odvahy pre mužov žijúcich v srdci.

 

 

don Luis MolinarMinulý rok počas jedného z mužských kruhov v kalifornskej Santa Barbare sa jeden z mužov pokúšal spojiť, identifikovať a žiadať uznanie obmedzujúceho vzorca, ktorý proti nemu pracoval mnoho rokov. Zatiaľ čo zdieľal s kruhom, stopol sa a oznámil skupine desiatich mužov a mne, "Nemôžem pokračovať, myslím si, že ak uznám toto obmedzenie v sebe, asi sa ním stanem... Bojím sa tiež odsúdenia od vás a od mužov v kruhu. Obávam sa, že len čo to pred kruhom vypoviem, že už nikdy si nebudem môcť vážiť seba tak, ako predtým." Cítiac ťažkosti, ktorými prechádzal, požiadal som ho, aby šiel do svojho srdca a povedal nám, čo cíti. Zavrel si oči a pokúsil sa spojiť so svojimi pocitmi, ako sme sa to učili robiť posledných pár mesiacov. Po krátkej chvíli otvoril oči, viditeľne otrasený povedal, "Nemôžem... jednoducho... nemôžem." Pokúšajúc sa ho podporiť, zareagoval som, " Počujem tvoju myseľ hovoriť, že nechce ísť do pocitu a emočného tela. Povedz mi, aký máš z toho pocit?" Znova zavrel oči a pokúsil sa spojiť sa so svojím cítiacim telom. Podľa jeho neprestajne sa pohybujúcich nôh ste mohli povedať, že začínal byť frustrovaný a nahnevaný sám na seba, pretože sa nemohol spojiť s tou časťou seba, ktorá nesie jeho pocity a emócie. Otvoril oči a nahnevane mi povedal, "Neviem to urobiť, je toho tak veľa. Treba na to priveľa energie a priveľa nervov a ja tam teraz nemôžem ísť, byť v srdci, ktoré... jednoducho nemôžem."

 

Toto je príklad toho, ako majú niektorí muži veľké ťažkosti nasmerovať si vedomie do svojho emočného tela. Pravdou je, že väčšina mužov bola vychovávaná a podmienená veriť tomu, že mať odvahu nie je o tom, uznať svoje pocity a emócie. Obzvlášť tie pocity, ktoré sa môžu vynárať na povrch v dôsledku určitej situácie alebo zážitku v ich živote, v minulosti alebo prítomnosti. Učili ich, že ignorovať citové telo a intuíciu, ktorá sídli v emočnom tele, sa rovná byť silný a statočný.

 

Popri učení sa tomu, ako obchádzať emočné telo, sú mladí muži učení tomu, že potrebujú používať svoju vlastnú vôľu k tomu, aby obchádzali toto intuitívne miesto v nich, ktoré by mohlo mať hlbší význam či poznanie. Toto miesto intuície, v tomto kontexte, je naším vnútorným varovným systémom, ktorý nás varuje, že niečo nie je v poriadku alebo to môže byť aj dokonca nebezpečné. Tento ľudský alarm, ktorý môže "vycítiť" situáciu dokonca skôr, než nastane, je náš vlastný vnútorný mechanizmus, ktorý nás nabáda k opatrnosti a nabáda nás k uvedomovaniu si možnej situácie, ktorá sa týka našej bezpečnosti v danej chvíli.

 

Teraz je možno dobrý čas na to, objasniť si rozdiel medzi pocitmi mužov, medzi emóciami, emočným telom a intuíciou, ako je opísaná v tomto článku a práci pri pomáhaní mužom spojiť sa s ich emočným vnímaním a bytím. "Pocit" je vnem vnímaný alebo pociťovaný fyzickým, emočným a mentálnym telom. Je to inštinktívne vedomie čohosi vnútri, čo sa môže každú chvíľu prihodiť.

 

"Emočné telo" je tá časť v ľuďoch, ktorá drží pocity a emócie. "Emócia" je zbierka podobných pocitov, ktoré sa stretávajú, pretože každý drží rovnaký typ energie. Táto emócia potom môže vytvoriť obmedzený vzorec ochrany a obrany, ktorý mohol byť vytvorený v detstve ako mechanizmus prežitia. Mnohý z nás ešte stále fungujú z tohto miesta obrany, bez toho, aby si to uvedomovali a môže to fungovať proti nám pri našom hľadaní šťastia.

 

"Intuícia" je schopnosť vedieť niečo, nie mysliacou mysľou, ale pocitom a emočnou časťou u mužov. Je to inštinktívne poznanie čohosi, bez mentálneho dôkazu pre to. Môj pocit je, že toto intuitívne miesto u mužov je primárne dosahované a udržiavané sprístupňovaním, vlastnením a vyjadrovaním pocitov a emócií. Keď muži neuznávajú tieto pocity a emócie, vyvlastňujú kúsky Seba, ktoré sa časom znovu vynoria v ich emočnom tele ako nezahojené časti. Táto nezahojená časť alebo rana môže byť nevedome vyjadrovaná nejakým typom obmedzeného prejavu či správania.

 

Keď som zažil boj ako pilot helikoptéry v Juhovýchodnej Ázii, akt potlačenia našich pocitov počas letov v bojoch a emócií našich činov tam, bol opätovne posilnený príkazom, keď sme sa naučili dávať pasažierov, stroje a výzbroj pred svoju vlastnú bezpečnosť. Učili nás príkladom, príkazmi, porovnávaním a súťaživosťou tomu, že potrebujeme potlačiť tú časť nás, ktorá bola naším vlastným varovným a alarmujúcim systémom. Pri pokuse obísť strach sme sa podmieňovali v odpájaní sa od tohto pocitu intuície, potláčaním nášho cítiaceho tela, takže sme sa mohli sústrediť na prácu, ktorú sme boli povolaní vykonať.

 

Výzva pre mužov dneška, obzvlášť tých z nás, ktorí podstúpili akýkoľvek druh krízy či domestikácie, ktorá vyžadovala potláčanie pocitov strachu, je taká, že keď sa chceme spojiť s "celým ja", ktoré zahŕňa emočné telo, môže to byť extrémne ťažké. To môže byť výsledkom rokov podmieňovania seba samých k tomu, aby sme zadržiavali pocity a emócie v sebe.
Mnohí z mužov, ktorí sa vrátili po vojne domov, zistili, že ich schopnosť ukrývať svoje pocity a emócie im sťažovala spojenie sa s hlbšími časťami v sebe, ktoré mohli vziať každého na intímne miesta u nich a u druhých, z miesta v srdci. Títo muži väčšinou zistili, že nedokážu vlastniť a vyjadrovať svoje pocity. Táto separácia od ich emočného tela zabránila mužom v tom, aby boli prítomní v každej chvíli, zvlášť vo svojich nových životoch mimo útokov a vojnovej obrany.

 

Keď som začal pracovať ako učeň u dona Miguela, často mi rozprával o parazitovi v ľuďoch, ktorý otravuje naše emočné telá. Povedal, že parazit bude rásť dovtedy, dokým nás neovládne cez náš vlastný strach. To bol môj prípad, mojou výzvou bolo, že som si nebol vedomý nerovnováhy v sebe. Kým som nestretol svojho učiteľa, nedokázal som identifikovať a následne zahojiť tohto parazita v sebe.

 

Než som stretol Miguela, cítil som sa ochromený, znecitlivený. Nebol som spojený so svojím emočným telom či skutočným Ja a v dôsledku toho som bol odpojený od svojej pravdy. Môj strach bol v tom, že som sa obával, čo nájdem, ak by som si otvoril vedomie voči tejto časti seba, ktorá bola tak dlho znecitlivená. Nevedome som si vyvinul obranný systém, ktorý mi umožňoval znecitlivovať sa a odpájať sa, čo zase živilo moje presvedčenie, že je všetko v poriadku.

 

Akonáhle som sa vyslobodil z toho, že som úplne nepodporoval svoje emočné telo a že som žil sen kohosi iného zúčastňovaním sa na vojne, mal som pocit, že sa nemám veľmi za čo postaviť, snáď okrem nejakej inej lži. Aby som nakŕmil svoju myseľ ďalšou nepravdou, vytvoril som si inú lož. Tentokrát to bolo, že moje emočné telo je OK. Predstavoval som si, že keďže som si už zvykol na falošnosť svojho vlastného myslenia, že iná nepravda nemôže byť až taká škodlivá. V skutočnosti som veril, že tá prvá mi pravdepodobne zachránila život, takže táto by azda mohla tiež. Problémom bolo to, že po čase som sa nemohol pridŕžať tejto nepravdy, zvlášť keď som začal čeliť sebe samému, trošku po troške a s pomocou svojho učiteľa.

 

Mám pocit, že mnohí muži dneška fungujú z tohto falošného pocitu a nedostatočného vzťahu so sebou samými, tým, že nie sú spojení so svojím emočným telom, teda pocitmi a emóciami, a následne sa nedokážu spojiť so svojou skutočnou povahou a Duchom. Muži dneška namiesto nafukovania svojho ega z niečoho mimo seba - ako je napr. práca, titul, bohatstvo a materiálne veci - aby boli niečím, čím nie sú, majú inú možnosť na výber. Je to voľba stať sa silným a statočným z nového miesta v srdci. Namiesto ukrývania všetkých týchto pocitov a emócií, môžu si muži vybrať to, že uznajú túto väčšiu časť seba, ich úplné Ja. Urobiac tak, každý muž sa otvorí miestu splnomocnenia seba a bude tak všetkým, čo pre seba v tomto živote spoluvytvoril.

 

Táto voľba, o ktorej tu hovorím, je jednou z najväčších výziev a lekcií pre mňa i pre mnohých odvážnych mužov, s ktorými kráčam po tejto ceste. Táto výzva je naozaj o stretnutí sa s naším vlastným ženským. Muži sa stretávajú s ich ženským v sebe, s emočným telom v sebe, spojením sa so svojimi pocitmi a emóciami a ich vlastnením. Táto prax napokon povedie k spojeniu sa s ich srdcami. To je partnerstvo medzi "mysliacou mysľou" a "cítiacim telom", kde spočívajú pocity, emócie, intuícia a srdce. Tu leží nová moc mužov, rovnako v srdci spolu s mysľou.

 

Táto nová paradigma je o tom dať mužom príležitosť spojiť sa s ich emočnou stránkou, prostredníctvom zdieľania strachu, ktorý sme boli naučení necítiť. Z historického pohľadu, muži sa naučili zapodievať sa strachom, ktorý zadržiavali, tým, že sa uzavreli voči svojej vlastnej ženskosti, čoho dôsledkom bolo odpojenie sa od žien v ich životoch. Toto je test pre mnohých mužov dneška, obzvlášť pre mužov, ktorí udržujú pocity separácie so ženami, pochádzajúcich z ich vlastného strachu a ktorí tento strach maskujú vytváraním si bloku voči tejto časti seba samých a ženskému vo vonkajšom sne.

 

Keď pôjdu muži dovnútra, aby spoznali svoju ženskú časť seba, najpravdepodobnejšie uvidia zlepšenie v ich vzťahu k sebe aj s druhými, z miesta v srdci. Výzvou tu je to, že urobiť tak si vyžaduje nový druh odvahy. Tento nový druh odvahy, ktorý tu spomínam, vyžaduje od mužov, aby si uvedomovali pocity a emócie, v každom okamihu. Akonáhle je pozornosť vedomia prinesená k pocitom a emóciám, musí sa muž naučiť vyjadrovať ich zo svojho srdca, bez použitia starých vzorcov hnevu alebo zlosti. Toto uvedomenie a vyjadrenie vyústi do silného spojenia so svojou vlastnou Pravdou.

 

Táto nová odvaha sa veľmi líši od tej, ktorú povolávame k tomu, aby sme ssa zatvorili pred pocitmi, aby sme sa tak znecitliveli. Vyžaduje si to veľkú odvahu a zručnosť, presunúť svoje vnímanie od projekcií z vonkajšieho sna do vášho emočného tela. Stopovaním emočného tela môžeme uvidieť, čo ovplyvňuje naše obmedzené vnímanie života. Len čo viete identifikovať tieto rany, prichádzajúce z vášho vnútra, môžete iniciovať veľmi hlboký proces hojenia a liečenia.

 

Z môjho pohľadu, nový druh odvahy, esenciálne dôležitý pre mužov dnešných čias, si žiada, aby sa muži postavili zoči-voči vnútorným problémom, ktoré ich udržujú odpojených od ich celého Ja. Mám pocit, že že keď sa muž spája s touto časťou svojho cítiaceho tela, môže mu to priniesť zážitok otvárania jeho srdca. Otváranie srdca môže zaviesť mužov do hlbšieho miesta v ich vlastnom vzťahu s bytostným Ja a s bytostným Ja druhých. Konečným dôsledkom je, že jedinec môže teraz zistiť, že je možné, aby vstúpil do vzťahu bez súdenia, strachu a projekcií.

 

Schopnosť žiť život z duality vidím ako skutočné posilnenie mužov dneška. Prostredníctvom neho nájdu muži odvahu udržať si feminínne v sebe, od počiatočnej fázy cítenia, cez proces intuície, po vnútorné tvorenie a plánovanie vo svojich životoch. Na druhej strane spektra si budú ctiť a udržiavať maskulínne, prostredníctvom intelektu prinášajúceho manifestáciu tohto tvorenia vo vonkajšom sne života. Verím, že toto môže byť novou voľbou pre mužov dneška pri stávaní sa silnými a odvážnymi v srdci a mysli.

 

 

© don Luis Molinar, Toltec Heart Wisdom. Don Luis Molinar je certifikovaný učiteľ pre Six Sun Foundation. S toltéckymi učeniami a donom Miguelom Ruizom je spätý vyše 12 rokov. Don Luis pracuje s mužskými kruhmi už desať rokov. V súčasnosti píše príručku, aby pomohol vytvoriť mužom hlbšie uvedomenie medzi dualitou mysliaceho a cítiaceho tela, pri stávaní sa Mužmi silnými v srdci a mysli.

 

Preklad: DreamingWolf. Publikované s láskavým povolením dona Luisa Molinara.

 

 

 

 

 

Späť (k toltéckym článkom)    Späť do Mužského srdca

 

 

 

 

 

 

Stránka vytvorená: by DreamingWolf, január 2003.