Cesta | Čo je čo | Kto je kto | Dar Orla | Články | Literatúra1 | Literatúra2

Články a rozhovory:

(Nové príspevky sú zaradené najnižšie a označené )

Toltékovia, ktorí prežili

Článok Victora Sancheza o Toltékoch a ich dedičstve...

Svedectvo Orla o donovi Juanovi, Carlosovi Castanedovi a toltéckej ceste

Rozhovor s Kenom Eagle Featherom o jeho stretnutí s legendárnym donom Juanom Matusom, toltéckej ceste a toltéckych praktikách...

Sen planéty a parazit

Poznámky zo seminára Naguala dona Miguela Ruiza o potrebe vyslobodiť sa z pút sociálnych konvencií a podmieňovania a o tom, ako si vytvoriť lepší život...

Toltécka cesta

Učenie dona Miguela Ruiza o starovekej náuke Toltékov...

Interview s Théunom Maresom

Charles Mitchley sa zhováral s juhoafrickým Nagalom, Théunom Maresom

Nagualka

Interview s Nagualkou Merilyn Tunneshende o energetickej liečbe a umení snívania

O autenticite

Vyjadrenie Merilyn Tunneshende ku autenticite novodobých Toltékov a kontroverznej Tensegrite Carlosa Castanedu...

Duchovná zápcha

Článok Krisa Raphaela o dôležitosti práce s potlačenými zážitkami pre ďalší rast a rozvoj

Zvládnutie sna

Rozhovor dona Miguela Ruiza s Tashou K. Taylor o láske a partnerstve z toltéckeho pohľadu

Kvality bojovníka - časť 1.: priateľstvo

Kvality bojovníka - časť 2.: oddanosť

Pokračovanie článku Charlesa Mitchleyho o kvalitách človeka, ktoré si toltécki bojovníci cenia...

Sloboda a Cesta bojovníka

Ako chápu pojem "sloboda" Toltékovia...

Používanie emócií: melanchólia

Toltécky pohľad na melanchóliu a jej skutočný zmysel v našom živote

Poznanie a sen

Príspevok dona Miguela Ruiza o podstate sna a jeho transformácii

Stopovanie vnímania

Kris Raphael píše o jednom z majstrovstiev Toltékov

Citáty Toltéckych autorov

Výber myšlienok z kníh toltéckych autorov...

V šľapajach toltéckej cesty: interview s Ken Eagle Featherom

Lisa Roggow sa zhovárala s Kenom Eagle Featherom o jeho knihe Stopovanie slobody, o toltéckej ceste, nagualizme a ďalších témach týkajúcich sa tohto učenia...

Kris Raphael: Strata ľudskej formy

Čo to značí, keď Toltékovia vravia o strate ľudskej formy…

Kris Raphael: Slobodná vôľa a moc Orla

Nový význam odvahy pre mužov žijúcich v srdci

Don Luis Molinar hovorí o výzve pre mužov dneška: spojiť sa so svojimi emóciami a prijať ich...

Vnútorný oheň

Ukážka z knihy Merilyn Tunneshende Rainbow Serpent. The Magical Art of Sexual Energy – preklad 23. kapitoly, o toltéckom spôsobe odchodu z tohto sveta...

Kris Raphael: Spojenie s vaším bytostným Ja

Kris Raphael: Nagual a tonal - náš neobmedzený potenciál

Victor Sanchez: Šaman 21. storočia

Interview Michaela Petra Langevina s Victorom Sanchezom.

Théun Mares: Jednoduchosť

Théun Mares: Dosahovanie harmónie cez konflikt

Je konflikt naozaj nežiadúcim javom, alebo nás môže obohatiť? Článok je výňatkom z autorovej knihy This Darned Elusive Happiness

Théun Mares: Konfliktom k rastu

Ďalší článok toltéckeho Nagala Théuna Maresa o význame konfliktov pre náš osobný rast…

O Toltékoch a toltéckej ceste

Preklad Predhovoru ku knihe Théuna Maresa The Mists of Dragon Lore

Vnútorné ticho

Dôležitosť zastavenia vnútorného dialógu pre osobnú zmenu...

Jeffrey Ellis: Moc

Krátke rozprávanie o tretej bariére na ceste za poznaním...

Carlos Castaneda - toltécka perspektíva

Théun Mares: Strach ako spojenec

Krátke pojednanie o strachu a o tom, ako ho premeniť na svojho spojenca...

Význam Žltej ruže  

Charles Mitchley popisuje význam symbolu Žltej ruže pre Toltékov...

Náš rod

Článok Naguala Quetzal Ocelotla o jeho skupine bojovníkov...

Toltéckym skupinám

Odkaz Naguala Quetzal Ocelotla ďalším toltéckym bojovníkom...

Cesta prispôsobovania sa a 4 podmienky kapitána Života

Preklad kapitoly z knihy Théuna Maresa This Darned Elusive Happiness...

Don Luis Molinar: Príbeh bojovníka, ktorý chcel ísť do neba

Heather Ash: Energia dohôd

Článok žiačky dona Miguela Ruiza...

Théun Mares: Návrat bojovníkov

Preklad časti Úvodu ku knihe Return of the Warriors... 

Théun Mares o priateľstve

Preklad článku Toltéckeho Nagala o povahe skutočného priateľstva a lásky...

Théun Mares: Vstúpenie do sveta muža

Preklad 1. kapitoly knihy The Quest for Maleness...

Ako zaobchádzajú s citmi bojovníci

Úryvok z pripravovaného prekladu knihy Théuna Maresa Návrat bojovníkov...

Vstúpenie do sveta žien

Preklad Úvodu knihy Théuna Maresa Unveil the Mysteries of the Female...

Kris Raphael: Vymazávanie osobnej histórie

Kris Raphael: Prečo sme tu?

Kris Raphael: Mýtus slobodnej vôle

Sme naozaj slobodné bytosti? Vytvárame si my svoju realitu?

Sloboda versus šamanizmus.

Vyjadrenie Théuna Maresa ku dielu C. Castanedu.

Temné klenoty a nedostatky z nich prameniace

Bližší pohľad na Temné klenoty vedomia...

 

na vrch

 

 

 

Cesta | Čo je čo | Kto je kto | Dar Orla | Články | Literatúra1 | Literatúra2

 

Stránka vytvorená: by DreamingWolf, júl 2001

Aktualizované: august, 2005