Cesta | Čo je čo | Kto je kto | Dar Orla | Články | Literatúra1 | Literatúra2

 

 

Novodobí Toltékovia: Kto je kto.

 

orol

 

Nagual Juan Matus

 

"Svet vôkol nás je tajomstvom a ľudia nie sú o nič lepší, než všetko ostatné." - don Juan Matus

 

"Človek musí prijať zodpovednosť za to, že žije vo zvláštnom svete plnom tajomstiev." - don Juan Matus 

 

"[D]on Juan je jednou z najneobyčajnejších postáv v antropologickej literatúre, neolitický mudrc." - Brad Darrach v časopise Life

 

Starý Indián z mexického kmeňa Yaqui, ktorý sa americkému antropológovi Carlosovi Castanedovi predstavil ako Juan Matus, je rozhodne jedným z najpopulárnejších duchovných učiteľov (hoci sám by sa takémuto označeniu pravdepodobne vysmial) na svete a to práve vďaka Castanedovi, ktorý ho "pre svet" objavil.

 

Niektorí neprajníci Castanedu upodozrievali, že si dona Juana vymyslel, pretože keď pátrali po človeku takého mena a popisu, aký Castaneda vo svojich knihách z učenia u dona Juana Matusa podal, nikoho takého nenašli a teda podľa nich nemohol ani existovať. Napokon, z Castanedových kníh možno získať dojem, že don Juan ("don" je v španielčine úctivé oslovenie) bol naozaj archetypálnym učiteľom par excellence, akýsi vzor dokonalého duchovného majstra.

 

Zaujímavé bolo, keď sa na scéne zjavili ďalší údajní žiaci dona Juana, ktorí ho však poznali pod inými menami: Florinde Donner sa don Juan predstavil ako Nagual Mariano Aureliano, Taishi Abelar zasa ako Nagual John Michael Abelar, Carol Tiggs ho poznala pod menom Melchior Yaoquizque a Merilyn Tunneshende ho identifikuje ako Johna Black Crowa, indiána z kmeňa Yuma, ktorý bol Kwaxot (čítaj: Kuašot), čiže človek obdarený obrovskou "silou snívania".

 

Táto "záhada" pre oboznámených čitateľov a následníkov toltéckeho učenia nie je vôbec záhadou: Nagual - ako pravý toltécky bojovník a zároveň vodca skupiny čarodejov - nepoužíval nikdy pravé meno a vystupoval ako človek "mnohých tvárí".

 

Don Juan Matus bol Nagualom jednej z línií čarodejov, ktorá siahala ďaleko - 27 generácií - do minulosti a Carlos Castaneda mal byť posledným Nagualom, uzatvárajúcim túto líniu.

 

 

Don Genaro Flores

 

don Genaro/Chon YakilSpoločník a spolubojovník dona Juana Matusa, vynikajúci majster umenia snívania, bezchybný bojovník a dobrosrdečný "klaun" a "huncút", ktorý svojimi neuveriteľnými čarodejníckymi kúskami uvádzal Castanedu neustále do stavu úžasu a bázne. 
Merilyn Tunneshende ho poznala ako láskavého mayského Indiána menom Chon Yakil (čítaj: Čon Jakil), ktorý bol "hlavou línie a udržiavateľom posvätného počtu" - v jazyku Mayov "Chuch Kahau" (čítaj: Čúč Kahaú).

 

 

 

 

 

Carlos Castaneda

 

"Castanedova cesta do srdca čarodejníctva je devastujúcou výzvou pre intelekt a imagináciu." (Z textu na obale knihy "The Eagle's Gift", Arkana/Penguin Books, 1992)

 

"Každá z Castanedových kníh je brilantnou a dráždivou explóziou osvietenia do hlbín našich najhlbších mystérií, ako náhly záblesk svetla, ako explózia blesku nad nočnou púšťou, ktorá nám ukazuje svet, čo je cudzí a známy zároveň - krajinu našich snov." (Text na obale knihy "The Fire from Within", Washington Square Press, N.Y., 1991)

 

Muž, "ktorý to všetko začal." Do vydania jeho prvej knihy, "The Teachings of Don Juan: A Yaqui Way of Knowledge" (česky: "Učení dona Juana") v r. 1968, nemal svet ani potuchy o nejakom donovi Juanovi, starom mexickom šamanovi, ktorý si hovorí brujo (čítaj "brucho", španielsky "čarodejník"), ani o jeho Ceste poznania a neobyčajných realitách Toltékov. No vydaním pokračovania prvej knihy, s názvom "A Separate Reality: Further Conversations with Don Juan" (česky: "Oddělená skutečnost") v r. 1971, sa Castaneda stáva razom slávnym a onedlho aj žijúcou legendou a kultovou postavou. Zároveň vyvolal obrovskú kontroverziu a v radoch serióznych vedcov, najmä medzi kolegami antropológmi, vlnu nevôle a drvivej a zamietavej kritiky. Bol totiž jedným z prvých antropológov, ktorý neostal "nezaujatým, objektívnym, vonkajším pozorovateľom - bádateľom", ale ktorý vstúpil do systému, ktorý študoval a stal sa tak jeho aktívnym účastníkom. A keďže to, čo vo svojich knihách popisoval, presahovalo rámec všeobecne akceptovaného v doménach serióznej, akademickej vedy, mal prirodzene mnohých nepriateľov, ktorí vynakladali nesmierne úsilie v snahe Castanedu spochybniť a zdiskreditovať.

 

Carlos Castaneda, vlastným menom Carlos César Aranha (vystupoval aj pod menami Izidoro Baltazar, José Luis Cortéz, Charlie Spider a Dilas Grau), sa narodil 25. 12. 1935 v Juquery pri Sao Paulo. Matka mu umrela, keď mal sedem rokov a tak ho vychovával jeho otec, profesor literatúry. Keď mal pätnásť, odišiel do Spojených štátov, kde sa oňho starala adoptívna rodina a kde študoval na strednej škole. (Podľa záznamov imigračného úradu USA sa však Castaneda nenarodil v r. 1935, ale v r. 1925, nie v Sao Paule v Brazílii, ale v Cajamarca v Peru. A jeho otec nebol univerzitný profesor, ale zlatník a matka mu zomrela, keď mal 24 rokov...)

 

Ďalšie údaje z jeho života hovoria, že v rokoch 1955-59 študoval na City College v Los Angeles kurzy psychológie, žurnalistiky a literatúry. V r. 1959 sa Castaneda prihlásil na štúdium antropológie na UCLA. V poslednom ročníku svojich štúdií sa vybral do Mexicko-Arizonskej púšte Sonora, kde zamýšľal skúmať medicinálne využitie a účinky psycho-aktívnych rastlín. Tam, na autobusovej stanici mesta Nogales, sa udialo ono osudové stretnutie: Castaneda sa spoznal so svojim budúcim učiteľom, ktorého volal don Juan Matus. Písal sa rok 1960 a mala sa zrodiť legenda...

 

Podľa tvrdení Carlosa Castanedu, strávil v učňovstve u dona Juana trinásť rokov - až do r. 1973, kedy údajne veľký učiteľ a vodca družiny čarodejov odišiel z tohto sveta spôsobom vskutku nevšedným: don Juan - a všetci z jeho družiny - vykonali techniku tzv. Zažatia vnútorného ohňa a fyzicky prestúpili do inej dimenzie. C. Castaneda sa tak stal nástupcom a dedičom čarodejníckej tradície Toltékov.

 

V priebehu svojho veľmi aktívneho a rušného života napísal Castaneda dohromady dvanásť kníh, popisujúcich jeho zážitky a skúsenosti zo zasväcovania do tajov toltéckej Cesty poznania. Zomrel za trochu záhadných okolností - jeho smrť bola zverejnená až o dva mesiace, nekonal sa žiadny pohreb - podľa lekárskej správy na rakovinu pečene, 27. apríla 1998 vo svojom dome vo Westwoode. Do konca svojho života zostal záhadnou postavou - ako vyhlásila jeho ex-manželka, Margaret Runyan Castaneda, "Tajomstvo Castanedovej tajuplnosti sa zakladá na skutočnosti, že ani jeho najbližší priatelia si nie sú istí, kým naozaj je."

 

 

Florinda Donner-Grau

 

"Čarodejovia chápu slobodu ako schopnosť robiť nemožné, nečakané - snívať sen, ktorý nemá základ, ktorý nemá žiadnu realitu v každodennom živote." - Florinda Donner-Grau

 

"Svet čarodejov je sen, mýtus, a predsa je tak skutočný ako každodenný svet." - Florinda Donner-Grau

 

Ďalšia žiačka dona Juana Matusa, spolubojovníčka Carlosa Castanedu. Podľa informácií z webovej stránky Sustained Action, vlastným menom Regine Margarita Thal, nar. 15. 2. 1944 v nemeckom Ambergu (hoci v 2. kapitole svojej knihy "Witch's Dream" tvrdí, že sa narodila vo Venezuele). So skupinou čarodejov dona Juana sa, podľa vlastných tvrdení, stretla prvýkrát v lete r. 1970. Florindu zaúčala do tajomstiev toltéckeho učenia čarodejka menom Esperanza. Keďže Florinda mala prirodzený dar snívania, jej výcvik bol vedený najmä v tomto smere. Jej učiteľkou majstrovstva snívania bola čarodejka menom dona Florinda Matus a jej žiačka neskôr prijala meno svojej učiteľky, ako prejav úcty.

 

Florinda Donner je autorkou troch kníh, z ktorých posledná, "Being-in-Dreaming" (česky: "Bytí ve snění"), popisuje jej stretnutie so svetom toltéckych čarodejov a výcvik v majstrovstve snívania.

 

 

Taisha Abelar

 

Američanka s Maďarským pôvodom - vlastným menom Anna Marie Carter. Jej tréning bol viac zameraný na rozvíjanie majstrovstva stopovania. Je autorkou knihy "Sorcerer's Crossing" (česky: "Přechod čarodejů") o svojom zasvätení do toltéckeho učenia, v jej prípade Nagualom Johnom Michaelom Abelarom (= donom Juanom. Ako Taisha uvádza vo svojej knihe, v skupine čarodejov okolo dona Juana používali všetci stopári priezvisko Abelar a všetci snívači priezvisko Grau) a čarodejkou menom Clara Grau.

 

 

Carol Tiggs

 

Napokon, tretia spolubojovníčka Carlosa Castanedu a takisto antropologička, údajný proťajšok nového Naguala, teda Nagualová žena, resp. Nagualka. Don Juan používal pri stretnutiach s touto svojou žiačkou meno Melchior Yaoquizque.

 

Nasledujúcich pár údajov pochádza z Internetovej stránky Sustained Action, z časti Chronologies:

 

Vlastným menom Kathleen Adair Pohlman, narodila sa 24. 11. 1947 ako prvé dieťa v rodine lekára - otorhinolaryngológa.

 

Podľa jej vlastných tvrdení sa s donom Juanom stretla prvýkrát niekedy v r. 1966 až 1967 v Mexico City, kde spolu s ním spoznala aj Carlosa Castanedu. V r. 1972 zmenila meno na Elizabeth Austin.

 

V r. 1973, v čase, keď Nagual Juan Matus so svojou skupinou opustil svet "zažatím vnútorného ohňa" a prestupom do druhej pozornosti (= more vedomia), odišla s nimi údajne aj Carol Tiggs. Podľa tvrdenia C. Castanedu a ďalších čarodejok zotrvala v druhej pozornosti až do r. 1983. (No podľa úradných dokumentov a svadobného listu sa Elizabeth Austin, narodená 24. 11. 1947, vydáva v r. 1980 za Kanaďana Marca Benoit LeBela.) V roku 1983 sa Carol Tiggs údajne vrátila z druhej pozornosti - zjavila sa v arizonskom Tucsone. Na jeseň r. 1985, po dvoch rokoch zmätenosti a spamätávania sa z desaťročnej absencie v tomto svete, stretáva sa Carol Tiggs nečakane so samotným Carlosom Castanedom, údajne počas prednášky CC v kníhkupectve v Santa Monice. Pre Castanedu ako aj pre všetkých ostatných okolo neho bola táto udalosť silne šokujúca, pretože Carol Tiggs, ako Nagualka Castanedovej skupinky čarodejov, opustila tento svet spolu so skupinou čarodejov dona Juana, aby - podľa Pravidla Orla (pozri Dar Orla) - v druhej pozornosti slúžila ako "maják", navigujúci Castanedovu skupinu, keď nadíde ich čas opustiť svet. Carol Tiggs sa však vrátila späť...

 

 

Ken Eagle Feather

 

Ken Eagle FeatherV roku 1992 vychádza kniha "Traveling with Power" (česky: "Putování se Sílou") od Kena Eagle Feathera a svet sa tak dozvedá o tom, že don Juan Matus mal žiaka, o ktorom dovtedy nikto nepočul. Ken Eagle Feather ho údajne stretol osobne v uliciach arizonského mesta Tucson, kam sa v r. 1975 presťahoval. Predtým pôsobil v americkej armáde a zlý zdravotný stav ho priviedol k tomu, že hľadal spôsoby ako zmeniť svoj dovtedajší životný štýl. Náhoda chcela, že sa dostal ku knihám Carlosa Castanedu, ktoré ho tak očarili, že sa rozhodol nimi riadiť vo svojom živote. Tak sa mu podarilo zahojiť žalúdočný vred a nastúpiť na toltécku cestu.

 

"Moje stretnutia s donom Juanom mi prevrátili svet hore nohami, až kým som nedokázal rozlíšiť, ktorá je tá správna "strana", čo má byť "navrchu". Pred naším stretnutím stratil môj život všetok zmysel. Utápajúc sa v pochybnostiach, nevedel som, kde som či kam by som mal ísť. Táto emocionálna nevoľnosť bola iba jedným z problémov. Kvôli vnútornému krvácaniu som niekoľkokrát dávil krv a musel som byť hospitalizovaný. Krátko povedané, môj život bol v troskách a ja som bol na najlepšej ceste do hrobu. Praktizovanie cvičení v Castanedových knihách mi prinieslo jedinú liečbu, akú som mohol nájsť. Skutočne, toltécky svet dona Juana mi v priebehu rokov poskytol fyzickú, emočnú, mentálnu a duchovnú obnovu. Jeho učenia mi doslova zachránili život tým, že mi otvorili cestu k novému vzťahu so svetom." (z knihy "Tracking Freedom")

 

Ken strávil v učňovstve u dona Juana desať rokov, no jeho kontakt s Nagualom, na rozdiel od Castanedu, bol omnoho sporadickejší. Aj spôsob výuky sa v prípade Kena Eagle Feathera líšil a don Juan ho vraj viac učil v čase snívania.

 

Predtým, než sa stretol s donom Juanom, pracoval Ken pre Association for Research and Enlightenment (organizácia, venujúca sa štúdiu diela Edgara Caycea) a pre The Monroe Institute. Pochádza z Kalifornie, študoval pedagogiku na University of Arizona a masovú komunikáciu na University of South Florida. V r. 1995 sa stal marketingovým riaditeľom populárneho vydavateľstva Hampton Roads.

 

Ken Eagle Feather sa zdá byť hodnoverným Toltékom (ako sám udáva, Ken Eagle Feather nie je jeho pravé meno, ale meno, ktoré mu pridelil sám don Juan. Je vlastne skráteninou z Broken Eagle Feather, čo v angl. značí "zlomené orlie pero"). Z jeho prvých troch kníh, ktoré mu vyšli - udáva, že ich napísal na podnet dona Juana, ktorý mu ich napísanie zadal ako úlohu - cítiť, že sa vo veci toltéckeho učenia vyzná a snáď aj účastníci jeho seminárov a kurzov, ktoré Ken vedie, môžu toto potvrdiť.

 

 

Victor Sanchez

 

Victor SanchezVictor Sanchez je mexický antropológ, či vlastne "anti-antropológ", ktorý žil pätnásť rokov s pôvodnými obyvateľmi Mexika, žijúcimi skryto v horách, ktorí uchovali duchovnú cestu starovekých Toltékov nažive dodnes. Nepôsobil medzi nimi ako akademický bádateľ, ale ako priamy účastník ich života.

 

"U domorodců jsem též odhalil, že psychologie a psychoanalýza mají o člověku velmi omezenou představu, zakládající se na západním způsobu bytí, zatímco jejich názor na svět odkrývá stránky vědomí, do nichž moderní věda nikdy nenahlédla...." (Z knihy V. Sancheza "Učení dona Carlose")

 

Inšpirovaný knihami Carlosa Castanedu, s ktorým sa niekoľkokrát osobne stretol, a vyzbrojený bohatými skúsenosťami z učňovstva u huičolských marakamov (šamanov), rozhodol sa Victor Sanchez viesť prakticky zamerané kurzy, ktoré sprostredkúvajú záujemcom toltécku cestu k slobode. Je autorom štyroch kníh, z ktorých prvú - česky vyšla pod názvom "Učení dona Carlose" - napísal ako poctu Carlosovi Castanedovi, ktorý pre svet znovuobjavil staroveké toltécke učenie. Kniha je veľmi prakticky zameraná a ponúka veľké množstvo techník a cvičení, umožňujúcich prístup do "oddelenej skutočnosti". Jej napísanie bolo, obzvlášť v prípade prakticky zameraného a aktívneho Victora Sancheza, úlohou v ne-konaní.

 

 

Nagualka Merilyn Tunneshende

 

Zjavenie sa Merilyn Tunneshende na verejnej scéne spôsobilo nemalý rozruch: tvrdí totiž, že je žiačkou Johna Black Crowa z Yumy, indiánskeho čarodeja a Naguala, o ktorom hovorí, že bol aj Castanedovým učiteľom, čitateľom známym ako don Juan Matus.

 

O svojom dlhoročnom učňovstve a priateľstve s týmto mužom napísala knihu, "Medicine Dream", v ktorej líči svoje zážitky s Johnom Black Crowom a jeho spoločníkom, mayským žrecom a snívačom menom Chon Yakil (don Genaro Flores z Castanedových kníh), po tom, ako v r. 1979 - po absolvovaní vysokoškolského štúdia a tragickej smrti svojho snúbenca - odišla do Mexika.

 

"Učňovstvo u Naguala bolo dlhou a namáhavou záležitosťou. Človek musel podrobiť svoj život disciplíne a vyžadovali sa nesmierne, niekedy zdanlivo nerozumné zmeny. V mojom vlastnom prípade som sa musela naučiť nový jazyk, zabudnúť na svoje formálne vzdelanie, žiť v púšti a domorodých dedinkách stredného Mexika, zrušiť kontakty s mojou rodinou, obmedziť obsedantné a nutkavé správanie a vydržať stratu svojho snúbenca. Iba potom som bola dostatočne odpútaná a oslobodená od svojho západniarskeho spôsobu myslenia a kultúry, aby som mohla vidieť v celej úplnosti to, čo mi bolo prezentované..." ("Future Dreaming", 8. kapitola knihy "Solstice Shift")

 

Okrem dona Juana Matusa (Johna Black Crowa) a dona Genara (Chon Yakila) bola Merilyninou učiteľkou aj mocná a obávaná čarodejka a bojovníčka, doña Celestina de la Soledad. O svojom tréningu a iniciáciách, zameraných na prácu so sexuálnou energiou, pod vedením doñi Soledad, píše Merilyn Tunneshende vo svojej druhej knihe, "Rainbow Serpent".

 

Merilyn pracuje vo sfére vzdelávania, vedie semináre a kurzy o toltéckej náuke a sporadicky prispieva do časopisu Magical Blend.

Update: na stránke www.toltec.org uviedla Merilyn Tunneshende nasledujúci rozlúčkový text: "Všetkým, koho sa to môže týkať. Keďže som sa stala úplne slobodnou, rozhodla som sa riadiť radou dona Juana a Carlosa Castanedu. Obaja ma nabádali, aby som sa v takom okamihu stratila z verejnosti. Po zavŕšení úloh už žiadni učni, žiadne verejné vystúpenia, žiadne rozhovory, žiadne posilňovanie si postavenia na verejnosti. Ticho. Skutky hovoria hlasnejšie, než slová. Ak bude ešte potreba verejného komunikovania, sú tu knihy, ktoré sú pre každého. Odkaz pre vás. Dúfame, že ich budete čítať a učiť sa, že ich oceníte a budete si ich vážiť. Úprimne cvičte a získavajte požehnania, lebo to je váš priestor pre energiu. Takto môžete odteraz komunikovať a vyjadrovať svoj zámer. Ďakujem vám. Bolo to najväčším potešením.

Merilyn Tunneshende"

 

 

Nagual Miguel Angel Ruiz

 

"Cesta k zmene je taká individuálna, ako každý z nás. Cieľom je spôsob života, ktorý je úplne naším vlastným vyjadrením a ktorý nám ponúka úplnú slobodu byť samými sebou." - don Miguel A. Ruiz

 

don Miguel A. RuizDon Miguel Angel Ruiz sa narodil v roku 1952, v rodine mexických liečiteľov, ako trináste dieťa v poradí. Vychovávala ho jeho matka Sarita, miestna curandera (liečiteľka), a starý otec, don Leonardo Macias, šaman a Nagual. Miguel Ruiz však nešiel spočiatku v ich šľapajách; namiesto toho sa rozhodol študovať medicínu a stať sa chirurgom.

 

Začiatkom 70-tych rokov utrpel vážnu autonehodu a ocitol sa na prahu smrti. Tento zážitok viedol k zmene v jeho živote a Miguel Ruiz sa začal venovať intenzívnej praxi sebapoznávania. Oddal sa majstrovstvu starovekej múdrosti jeho predkov - toltéckej náuke. Začal intenzívne študovať toto učenie u svojej matky a u Naguala dona Estébana a svoje učňovstvo zavŕšil u starého otca, ktorý ho aj po svojej smrti naďalej vyučoval v snoch. Odvtedy venuje don Miguel Ruiz svoj život šíreniu toltéckeho poznania vedením seminárov a kurzov a písaním kníh. Je priamym pokračovateľom toltéckej línie, zvanej Rytieri Orla. (Pozri aj Následníci)

 

 

Don Luis Molinar

 

don Luis MolinarDon Luis Molinar je Tolték mexického pôvodu. V r. 1969, počas bojov vo Vietname, zažil don Luis Molinar zážitok prahu smrti, po tom, čo bol jeho bojový vrtulník zostrelený. Vtedy - vďaka mimotelovému zážitku počas náročnej operácie na záchranu jeho života - si uvedomil, že "sme viac, než iba naše telo". Po skončení svojej vojenskej kariéry sa pokúšal zabudnúť na svoj zážitok. Oddal sa štúdiu a neskôr práci na poli medzinárodného letectva. Keď v r. 1987, v čase "Harmonickej konvergencie", prišiel o svoj podnik, presťahoval sa do Santa Fe v Novom Mexiku. Tam sa stretol so svojim učiteľom, donom Miguelom Ruizom.

 

Po skončení učňovstva u Naguala Miguela Ruiza zažil don Luis Molinar znovu niečo, čo mu malo pripomenúť, že je viac než len fyzické telo. Tento zážitok ho hlboko spojil s donom Miguelom a jeho toltéckou líniou. V r. 1992 zasvätil don Miguel Ruiz dona Luisa Molinara, aby niesol odkaz starovekého dedičstva Toltékov. Odvtedy je don Luis Molinar oddaným duchovným bojovníkom. Víziu dona Miguela Ruiza a jeho toltéckej línie Rytierov Orla o posunutí sna planéty od strachu k láske, podporuje don Luis Molinar prostredníctvom svojej iniciatívy, nazvanej Múdrosť toltéckeho srdca (Toltec Heart Wisdom).

 

 

Nagal Théun Mares

 

"Bojovník je človek, ktorý sa naučil milovať život a všetku bohatosť, ktorú mu prináša - zo všetkého najviac cestu, po ktorej kráča. Pre bojovníka niet väčšej radosti, než kráčať po Ceste so srdcom. Na tejto ceste kráča, vzrušený tým všetkým a vo svojej radosti ďakuje so svojom srdci za toto úžasné privilégium tým, že s láskou a vďačnosťou objíma všetko, s čím sa stretne." - Nagal Théun Mares

 

Meno Théun Mares je údajne najbližším anglickým prekladom autorovho starovekého toltéckeho mena, ktoré znamená "Théun od Veľkej vody".

 

Théun Mares sa narodil v Zimbabwe a väčšinu svojho života prežil v buši, uprostred divých zvierat a nádhernej prírody. Jeho otec bol zlatokopom a matka vedmou. Keďže Théun mal prirodzené schopnosti žreca už od malička, začal sa jeho toltécky výcvik, keď mal Théun 5 rokov. Jeho učiteľom bol obávaný bojovník, zvaný Nagal J. ("Nagal" je pôvodné označenie pre duchovného vodcu skupiny toltéckych bojovníkov = Nagual.) Nagal J. Théuna učil, že jeho tradícia nie je "duchovná prax", ale praktická a univerzálna cesta ku skutočnému poznaniu. V roku 1977, počas pobytu v Európe a Severnej Amerike, sa mu začali útržkovito vynárať spomieky na jeho bojovnícky výcvik v minulých životoch a v r. 1978 sa mu prinavrátila celá spomienka na jeho predošlý výcvik. V roku 1994 začal učiť a viesť členov svojej jednotky bojovníkov.

 

Théun vyštudoval umenie na University of Cape Town v Juhoafrickej republike a v Kapskom Meste aj zostal - žije tam spolu so svojou partnerkou Marianne, ktorá je Nagalka.

 

Théun, Tolték Tretej pozornosti, organizuje kurzy a workshopy a šíri poznanie Toltékov písaním kníh. Je tiež držiteľom úradu Dračieho vlka (Dragon Wolf), ktorého zámerom je "prinášať svetu sily rozlišovania, aby tak svetlo triezvosti mohlo osvetľovať cestu pred nami v evolúcii vedomia..." (Pozri aj: Profil Théuna Maresa)

 

 

Nagal Logute Iyapa

 

"Novou" postavou medzi Toltéckymi Nagalmi je Nagal Logute Iyapa. Údaje o ňom zatiaľ takmer nie sú dostupné žiadne; pravdepodobne však ide o pôvodného obyvateľa Severnej Ameriky. Na knižnom trhu sa objavili už dve knihy (pozri časť Literatúra 2) z plánovanej série ôsmich kníh, odhaľujúcich podstatu Toltéckej náuky. 

 

 

Lujan Matus

 

Ďalšou novou postavou medzi Toltékmi je Lujan Matus. Podľa informácií webovej stránky www.parallelperception.com je údajne žiakom starého Nagala Lujana a dona Juana Matusa. 

 

 

Avendar Dragon

 

Avendar Dragon sa hlási za žiaka - učňa "pôvodného Naguala, mayského žreca a Porážateľa smrti", QuetzalCoatla ("Operený had", resp. "Vták-had"), ktorého nazýva aj Majster Q.

 

Avendar je autorom 6 kníh, v ktorých popisuje svoje neobyčajné zážitky a dobrodružstvá v dimenziách vedomia, ktoré zažil spolu s Majstrom Q. Hoci sa jeho "cesta" (ktorú by Nagal Théun Mares pravdepodobne nazval "Cestou Veľkého dobrodružstva") javí ako značne odlišná od toho, čo popísal Castaneda alebo iní Toltékovia, iste ju možno považovať za zaujímavý pohľad na možnosti človeka, ktorý prekračuje bežné limity vnímania.

 

Avendar Dragon založil The Quest for Freedom - Toltec School of Sorcery (Hľadanie slobody - toltécka škola čarodejníctva), v rámci ktorej organizuje a vedie zážitkové kurzy. Vlastným nákladom vydáva svoje spisy, ktoré sú dostupné iba jeho učňom, resp. písomne na objednávku priamo od neho.

 

 

Nagual Quetzal Ocelotl

 

Podľa vlastného tvrdenia je Nagual Quetzal Ocelotl ("Operený jaguár") vodcom vlastnej družiny bojovníkov, hlásiacej sa k Tradícii Rytierov jaguára, línii toltéckych čarodejov - bojovníkov, ktorej história siaha do čias rozvoja mexického mesta a centra Toltéckych čarodejov, zvaného Tula (Toltékovia ho nazývali Tollan - mesto zažívalo svoj vrchol rozvoja v období r. 800 až 1150 n.l.).

 

Podľa slov Quetzal Ocelotla, jeho rod čarodejov utiekol z Tuly v časoch nájazdov španielskych dobyvateľov - títo čarodejovia sa zámerne nechali zajať do otroctva a ako otroci nalodili na loď, smerujúcu k Spojeným štátom, kde sa usadili v New Orleans a po r. 1985 sa rozptýlili aj do ďalších štátov USA. Čarodejovia tejto línie zotrvávajú v súčasnosti aj naďalej v utajení a nevystupujú na verejnosti, čakajúc na znamenie Ducha, aby tak urobili...

 

 

Na záver pojednania materiálu Kto je kto vo svete novodobých Toltékov, by som chcel medzi nich zaradiť ešte dve mená, hoci títo dvaja muži sa sami za Toltékov nepovažujú a nepovažovali:

 

Robert Allan Monroe, o ktorom sa môžete viac dočítať na stránkach o metóde Hemi-Sync 
a Arnold Mindell, americký psychoterapeut, o ktorom si môžete prečítať v časti Mindell, ktorá je súčasťou materiálu o procesovo orientovanej psychológii (POP).

 

- DreamingWolf  

 

 

Nahor

 

 

 

 

Cesta | Čo je čo | Kto je kto | Dar Orla | Články | Literatúra1 | Literatúra2 

 

 

 

Stránka vytvorená: by DreamingWolf, jún 2001

Aktualizované: máj, 2006