Cesta | Čo je čo | Kto je kto | Dar Orla | Články | Literatúra1 | Literatúra2

 

Dar Orla

 

 

Ya me dí al poder que a mi destino.
No me agarro ya de nada, para así no tener nada que defender.
No tengo pensamientos, para así poder ver.
No temo ya nada, para así poder acordarme de mí.
Sereno y desprendido,
Me dejará el Águila pasar a la libertad.

Již jsem se odevzdal síle, která ovládá můj osud.
Na ničem nelpím, a proto nebudu mít nic, co bych bránil.
Nemám myšlenky, a proto budu vidět.
Ničeho se nebojím, a proto si budu sám sebe pamatovat.
Odpoutaný a s lehkostí
Se vrhnu kolem Orla a budu volný.


(Carlos Castaneda, "Dar Orla", Volvox Globator 1997, str. 249)

 

Podľa toltéckych žrecov sila, ktorá ovláda osud všetkých živých tvorov je Orol, ktorý zároveň všetkých tvorov odzrkadľuje. Orol dáva všetkým živým tvorom vedomie a potom, keď nadíde ich čas a ony umrú, toto ich vedomie ako roj žiarivých svätojánskych mušiek prilieta späť k Orlovi, aby sa stretli so svojím pánom a naplnili to, prečo žili. Orol rozoberá tieto drobné plamienky vedomia a vzápätí ich požiera, lebo vedomie je jeho potravou. A hoci Orol nie je dojatý a ovplyvnený žiadnou živou bytosťou, dal každej z nich dar: ak si to bude bytosť priať, bude mať, svojím spôsobom a po svojom práve, silu udržať si plameň vedomia, silu odolať volaniu smrti a nenechať sa spotrebovať. Každej bytosti dal Orol dar sily, pokiaľ si to ona praje, hľadať otvor k slobode, ktorým by popri Orlovi prešla a vedomie si uchovala...

 

Aby dostali živé bytosti šancu nájsť bránu k slobode a následne ňou prejsť, stvoril Orol Naguala - dvojitú bytosť, obdarenú špeciálnou energiou - a odhalil mu/jej toto pravidlo. Nagual, vďaka svojej dvojakosti, je pudený k tomu, aby hľadal skrytý otvor, priechod k slobode.

 

Nagual sa vyskytuje vždy vo dvojici, ako muž a žena (Nagual a Nagualka, dvojitý muž a dvojitá žena), ktorí sa však Nagualom stávajú až po tom, ako im bolo vysvetlené toto pravidlo a oni ho celé úplne pochopili a úplne prijali.

 

Orol stvoril prvého Naguala a prvú Nagualku ako žrecov, ktorí vidia a okamžite ich umiestnil do sveta, aby zreli (t.j. videli). Zároveň dostali ako podporu štyri bojovníčky - stopárky, troch bojovníkov a jedného kuriéra, o ktorých sa mali Nagual a Nagualka starať, zacvičiť ich a priviesť k slobode.

 

Prvý príkaz, ktorý Nagual s Nagualkou od Orla dostali, bol ten, že musia sami nájsť ďalšiu skupinu štyroch bojovníčok, ktoré budú presnou replikou stopárok, ale budú to snívačky. Osem bojovníčok sa potom rozdelí na dve skupiny, nazývané planéty: jednu planétu tvoria štyri stopárky, ktoré sa musia naučiť stopovať, a druhú planétu tvoria štyri snívačky, ktoré sa učia snívať...

 

Ďalším príkazom Orla bolo, aby Nagualovia našli troch ďalších kuriérov, ktorými môžu byť muži alebo ženy. 
Aby Orol zaistil, že prvý Nagual povedie a privedie svoju skupinu k slobode, bez toho, aby sa odchýlil od cesty alebo sa nepokazil, vzal Nagualku do druhého sveta, aby im tam "svietila ako maják" v temnote na cestu a viedla celú skupinu k otvoru...

 

Potom dostal Nagual a jeho bojovníci príkaz na všetko zabudnúť - boli ponorení do temnoty zabudnutia a dostali nové úlohy: spomenúť si na seba a spomenúť si na Orla. Tento obrovský príkaz zabudnúť viedol k tomu, že sa všetci rozdelili a vôbec si nepamätali, kto sú. Zámerom Orla bolo to, že ak si dokážu na seba opäť spomenúť, podarí sa im znovu nájsť svoju celistvosť. A len vtedy budú mať silu a trpezlivosť nájsť a vystáť svoju konečnú cestu.

 

Poslednou úlohou po znovunadobudnutí celistvosti je nájsť novú dvojicu dvojitých bytostí - Naguala a Nagualku, ktorým musia odhaliť toto pravidlo, zaučiť ich a spraviť z nich nových vodcov skupiny čarodejov-bojovníkov. Zároveň im musia pomôcť nájsť štyri bojovníčky - stopárky, troch bojovníkov a jedného kuriéra.

 

Po splnení všetkých úloh, keď bol prvý Nagual so svojou skupinou bojovníkov pripravený prejsť otvorom k slobode, prvá Nagualka na nich čakala v druhom svete, aby ich viedla. Vtedy zobral prvý Nagual so sebou do druhého sveta novú Nagualku, ktorá má dávať signály svojej skupine bojovníkov, vedených novým Nagualom, keď nadíde ich čas pre prechod, a nový Nagual zostal vo svete, aby sa takto celý cyklus zopakoval...

 

(Podrobný popis celého tzv. Pravidla Nagualu nájdete v knihe Carlosa Castanedu "Dar Orla".)
- DreamingWolf

 

 

 

Cesta | Čo je čo | Kto je kto | Dar Orla | Články | Literatúra1 | Literatúra2 

 

 

 

 

 

 

Stránka vytvorená: by DreamingWolf,jún 2001