Cesta | Čo je čo | Kto je kto | Dar Orla | Články | Literatúra1 | Literatúra2

 

Toltékovia: na ceste k slobode.

 

Orol

 

Para mí solo recorrer los 

Caminos que tienen corazón, 

Cualquier camino que tenga 

Co razón. Por ahí yo recorro 

Y la única prueba que vale 

Es atraversartodo su largo. 
Y Por ahí yo recorro mirando, 

Mirando, sin aliento.
 
Existují pro mne pouze cesty 

Po stezkách srdce. Jen po 

Takových cestuji a projít je 

V celé délce je jedinou 

Hodnotnou zkouškou, kterou znám. 

A tak po nich cestuji a bez 

Dechu se dívám a dívám.

 

Don Juan

 
(Carlos Castaneda: Učení dona Juana, Nakladatelství Reflex 1992, str.11) 

 

 

Toltécka náuka ma hlboko oslovila už v momente, keď som začal čítať Castanedovu v poradí druhú knihu, „Oddělená skutečnost“ (pamätám sa, ako som sa smial nad niektorými „hláškami“ dona Juana a dona Genara a nad Genarovými kúskami, ktoré Castanedovi vyvádzal) – hoci, zaujala ma už neobyčajnými poučeniami, podanými v „Učení dona Juana“. Castanedovo dielo bolo pre mňa vítaným osviežením v záplave newageových kníh.

Oslovila ma a páčila sa mi aj forma, akou Castaneda toto učenie prezentoval. Namiesto suchopárnych poúčaní zvolil formu rozprávania príbehu o svojom zasväcovaní. Štýl, akým svoje knihy napísal, ich urobil pútavými, fascinujúcimi a veru, aj napínavými. 

 

Mal som šťastie, že som mohol čítať Castanedove knihy v angličtine, prv, než vyšli v českom preklade, a za toto privilégium vďačím svojmu priateľovi zo Seattlu, Silver Ravenovi, ktorý ma nimi zásoboval. A vďaka nemu som sa dostal aj ku knihám ďalších Toltékov: Kena Eagle Feathera, Victora Sancheza, Florindy Donner či Taishe Abelar. Keďže toltécke učenie sa stalo mojou „srdcovkou“, začal som využívať Internet na to, aby som pátral po všetkom, čo s toltéctvom súviselo. Tak som naďabil na množstvo stránok s množstvom zaujímavých materiálov. Znalosť anglického jazyka sa ukázala byť neoceniteľným privilégiom.

Keďže som napojený na DreamingWolfa, Posla a Sprostredkovateľa, cítil som už dávnejšie potrebu podeliť sa o informácie, ku ktorým som mal vďaka znalosti angličtiny prístup, s tými z vás, ktorí toto privilégium nemáte, no patríte k ľuďom, ktorých učenie Toltékov tiež zaujalo. Rozhodol som sa teda vytvoriť túto stránku, v snahe aspoň trochu naplniť DreamingWolfovo poslanie.

 

 

V súčasnosti ponúka Internet pomerne veľké a rozsiahle množstvo informácií o toltéckom svete – existujú desiatky stránok, venovaných tejto téme. Väčšina z nich je, pochopiteľne, v anglickom jazyku a tak tí z vás, ktorí tento jazyk neovládajú, musia sa uspokojiť aspoň s tým málom, ktoré vám tu ponúkame. Našťastie, v susedných Čechách agilní vydavatelia vydávajú preklady kníh od tých najznámejších toltéckych autorov (pozri časť Literatúra) a tak môžete siahnuť aj po nich, ak sa túžite o svete „Ľudí poznania“ dozvedieť ešte viac...

 

„Čokoľvek je len jednou z milióna ciest. Preto musíš mať neustále na pamäti, že cesta nie je ničím viac, než cestou; ak cítiš, že sa po nej nedá ísť ďalej, nemusíš na nej silou-mocou zostávať. Aby si mal v tomto jasno, musíš viesť sporiadaný život. Len vtedy si budeš stále uvedomovať, že cesta je iba cestou a nie je pre teba ani pre iných žiadnou urážkou, keď ju opustíš, pretože tak tvoje srdce cíti (...)

 

Prezeraj si každú cestu pozorne a rozvážne. Vyskúšaj ju toľkokrát, koľkokrát to budeš považovať za potrebné. Potom si sám sebe, iba sám sebe, polož jedinú otázku (...) Má táto cesta srdce? (...) Ak áno, potom je to dobrá cesta; ak nemá, potom nie je k ničomu. Ani jedna z nich nikam nevedie; jedna však srdce má, druhá nie. Jedna je radostnou cestou a pokiaľ po nej ideš, si s ňou zajedno. Druhá ťa privedie k tomu, že prekľaješ celý svoj život. Prvá ťa činí silným, druhá ťa oslabí.“ - Don Juan Matus v knihe Carlosa Castanedu, „Učení dona Juana“

 

 

Toltécke učenie bolo prvýkrát v histórii zapísané (a takto kodifikované) a zverejnené širokej verejnosti americkým antropológom, dr. Carlosom Castanedom. Dovtedy bolo učenie šírené iba orálnou tradíciou. Carlos Castaneda, vlastným menom Carlos Aranha, bol priamym žiakom - učňom mexického Indiána a toltéckeho Naguala, dona Juana Matusa z kmeňa Yaqui („Nagual“ je označenie pre vodcu skupiny Toltékov a ich zasväcovateľa), ktorý ho uviedol do tajov Cesty poznania alebo Cesty k slobode (sám don Juan o nej hovorieval ako o Ceste srdca). Castaneda popisuje svoje zážitky a hlavné body učenia Toltékov vo svojich dvanástich knihách, ktoré z neho spravili ešte počas jeho života legendu.

Medzi priamych žiakov dona Juana Matusa sa hlásia aj Castanedove spoločníčky a kolegyne, Florinda Donner, Carol TiggsTaisha Abelar, ďalej Tolték, vystupujúci pod menom Ken Eagle Feather, a tiež Nagualka Merilyn Tunneshende. Súčasne sa na verejnosti zjavili ďalší Toltékovia, hlásiaci sa k rôznym líniám/rodom toltéckych „čarodejov“, ako nazýva Toltékov vo svojich knihách C. Castaneda. Sú nimi napr. mexický antropológ Victor Sanchez, Nagual don Miguel Angel Ruiz, Nagual Quetzal Ocelotl, Nagal Théun Mares z Južnej Afriky, Avendar Dragon a ďalší (viac pozri: Kto je kto).

 

 

Cesta srdca, cesta poznania, cesta slobody

 

Toltékovia sa vyhýbajú označovaniu svojej cesty za duchovný systém; toltécka cesta je totiž skôr spôsob života, vedúci k totálnemu oslobodeniu sa od všetkých sociálnych obmedzení a konvencií, a teda k slobode byť tým, kto v skutočnosti ako ľudské bytosti sme, a vnímať v celom rozsahu tejto tajuplnej kapacity. (Ďalšie označenia pre toltécku náuku sú ToltéctvoNagualizmus.)

 

Táto cesta býva niekedy označovaná aj ako šamanizmus, pretože existuje istá podobnosť medzi oboma systémami. Šamanizmus je metóda, umožňujúca jej praktikantom vstupovať do zmeneného stavu vedomia a sprístupňovať si tak „oddelenú skutočnosť“ (termín, zavedený Carlosom Castanedom) sveta silových zvierat, pomocných duchov, spojencov a iných bytostí, najčastejšie za účelom získania nejakej informácie dôležitej pre kmeňové spoločenstvo alebo za účelom liečenia. Ako prostriedok pre takýto vstup do zmeneného stavu vedomia a následné vykonanie tzv. „šamanskej cesty“ sa používajú rozličné rituály a pomôcky: monotónne bubnovanie, spev, tanec alebo požitie psychotropných rastlín. 

 

Praktikanti toltéckej cesty takisto vstupujú do zmenených stavov vedomia a „oddelenej skutočnosti“, avšak nenájdete tu žiadne špeciálne rituály a takisto žiadne pomocné prostriedky, ako je tomu u šamanov. Odlišný je aj cieľ, resp. zámer pre vstup do „oddelenej skutočnosti“: je ním číre vnímanie.

 

„Vnímanie je najväčším tajomstvom, záhadou, pretože je úplne nevysvetliteľné. Čarodejovia, ako ľudské bytosti, sú vnímajúcimi tvormi, ale to, čo vnímajú nie je ani dobré, ani zlé; všetko je iba vnímanie.“ 

- Emilito, opatrovateľ čarodejov

 

Toltécka cesta býva nazývaná aj čarodejníctvom (ako vysvetlil Castanedovi don Juan, pojem „čarodejníctvo“ – hoci nesprávny – použil na označenie svojho učenia preto, lebo nedokázal nájsť príhodnejší názov). Don Juan o čarodejníctve hovorí, že je to „schopnosť používať energetické polia, ktoré sa nepoužívajú pri vnímaní sveta, ktorý bežne poznáme. Čarodejníctvo je stav vedomia. Čarodejníctvo je schopnosť vnímať niečo, čo bežné vnímanie vnímať nemôže.“

 

Ako naznačuje titulok tejto stránky, toltécka cesta je cestou slobody. Je cestou poznania a takisto cestou srdca. Cesta slobody. Ale aká sloboda sa tým myslí? Dajme slovo donovi Miguelovi Ruizovi:

 

„Každý hovoří o svobodě. Po celém světe bojují různí lidé, různé rasy, různé země za svobodu. Ale co je svoboda. V Americe říkáme, že žijeme ve svobodné zemi. Ale jsme skutečně svobodní? Jsme svobodní, abychom byli tím, kým skutečně jsme? Odpověď zní ne, nejsme svobodní. Opravdová svoboda je spojena s lidským duchem – je to svoboda být tím, kým skutečně jsme...“ (Don Miguel Ruiz, „Čtyři dohody“, Pragma, 2001, str. 95) 

 

A Florinda Donner dopĺňa:

„Čarodějové chápou svobodu jako schopnost dělat nemožné, nečekané – snít sen, který nemá základ, který nemá žádnou realitu v každodenním životě.“

 

Nadobudnúť slobodu, o ktorej hovoria Toltékovia, teda slobodu byť samým sebou, je možné redukovaním ega, ktoré nie je ničím iným, než obyčajným popisom: 

 

„Byli jsme naučeni považovat ego za naši jedinou skutečnost, věřit, že „to“ jsme opravdu my a budeme navždy. Zapomněli jsme, že tomu tak nebylo odjakživa. Zapomněli jsme, že kdysi jsme byli „bez formy“ a to nám dovolovalo žasnout, cítit každou věc a bytost jako objev, tajemství. Zapomněli jsme na tajemství nás samých i na tajemství světa, neboť jsme se naučili věřit tomu, že jsme něčím definitivním a vymezeným (egem), totéž jsme provedli se světem a s ostatními. Tím jsme docílili toho, že na nás platí kouzla černé magie, kterou je život moderního člověka: redukuje nepochopitelné, tajemství a úžas nad žitím na nesmysl. Na nudný nesmysl. Zavřeli jsme se do vězení a říkáme mu „já“...“ (Victor Sanchez, „Učení dona Carlose“, Pragma, 1999, str. 116)

 

Čo je teda podstatou učenia Toltékov? 

Na túto otázku je možné odpovedať mnohorako, avšak pre náš účel vystačí, ak povieme, že v základoch tohto učenia leží cieľ spomenúť si na to, kto – ako ľudské bytosti – naozaj sme a na základe tohto uvedomenia zmeniť svoj život zo života púhych „fantómov“ na skutočných ľudí, ktorí sú celistvými bytosťami, uvedomujúcimi si tajuplnosť a magickosť tohoto a iných svetov a života ako takého.

 

Spomenutie si na seba ako celistvé bytosti značí, že človek, kráčajúci po tejto ceste, dospeje k plnému uvedomeniu si svojho plného potenciálu, neobmedzeného a neskresleného všeobecne akceptovanými konvenciami a presvedčeniami, ktoré z nás v skutočnosti robia otrokov a v konečnom dôsledku nešťastné bytosti, ktoré sa rodia, aby prežili svoj život viac-menej v utrpení a mizérii a napokon umreli, bez toho, aby vedeli, že existuje aj iná možnosť... 

 

Na tomto mieste je potrebné uviesť jedno veľmi dôležité upozornenie pre tých, čo čítajú diela toltéckych autorov, najmä však knihy Carlosa Castanedu, a ešte viac pre tých, ktorí sa rozhodli podľa týchto kníh cvičiť a praktizovať techniky v nich popísané:

Je nesmiernou chybou a omylom, ktorý môže mať fatálne dôsledky, ak budú "praktikanti" toltéckych učení brať a chápať tieto učenia doslovne. Takmer nič z toho, čo je popísané a uvádzané o toltéckom systéme nie je také, aké sa na prvý pohľad zdá! Toltécke chápanie mnohých pojmov, ktorými je toto učenie popisované, je diametrálne odlišné od chápania bežných ľudí, zajatých popisom sociálneho rádu a jeho konsenzu...

 

Milí priatelia, dovoľte mi teda, aby som vás pozval na malú cestu do sveta Toltékov a ich učenia na nasledujúcich stránkach.

-DreamingWolf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cesta | Čo je čo | Kto je kto | Dar Orla | Články | Literatúra1 | Literatúra2

 

 

 

 

 

 

Stránka vytvorená:by DreamingWolf, jún 2001 

 

Aktualizované: apríl 2003