Cesta | Čo je čo | Kto je kto | Dar Orla | Články | Literatúra1 | Literatúra2

 

Literatúra 

(časť 2.)

 

 

Ďalšie, v preklade doposiaľ nevydané knihy toltéckych autorov:

 

Victor SANCHEZ

 

Toltecs of The New Millenium (Toltékovia nového milénia). Vo svojej druhej knihe uvádza Victor Sanchez čitateľov do sveta dedičov toltéckej tradície, medzi ktorými strávil 15 rokov a opisuje rituály a praktiky týchto duchovných bojovníkov. Faktografické údaje o potomkoch Toltékov, doplnené o autentické fotografie a ilustrácie.

 

The Toltec Oracle (Toltécke orákulum). Kniha, pripravená k vydaniu, bude obsahovať orákulum pre sebaobjavovanie a duševnú transformáciu, vyše 200 praktických cvičení, spolu s 33 kartami, ilustrovanými toltéckymi kódexami zo 16. storočia. Orákulum čerpá z vešteckého nástroja, známeho ako Quetzalcoatlov kríž alebo Tonalpohualli. Karty sú rozdelené do dvoch skupín: tzv. Tonalpohualli karty, v počte 20, s kalendárovými znakmi, ktoré reprezentujú archetypálne životné situácie, a 13 tzv. Vládcovských kariet, ktoré zobrazujú hlavné božstvá a posvätné princípy toltéckej tradície…

 

 

The Toltec Path of RecapitulationThe Toltec Oracle

 

 

Ken EAGLE FEATHER

 

The Dream of Vixen Tor (Sen fúrie Torovej). V poradí už štvrtá kniha K. Eagle Feathera, prináša príbeh, inšpirovaný snom, ktorý sa začína rozprávaním o túžbe jedného vojaka prinavrátiť korunu kráľa Artuša "a teda prinavrátiť do pôvodného stavu vzťah medzi ľuďmi a duchom všetkých vecí dobrých a celých". Po vyrozprávaní príbehu, nabitého symbolikou, vysvetľuje Ken Eagle Feather príbeh v príbehu: ako povstal z jeho bdelého sna, ktorý sa mu prisnil na jednom "tore" (útvar zo skál na vrchole kopca) v Anglicku. Ken pokračuje vedenými meditáciami, určenými k posilneniu vzťahu k imaginálnej ríši a k vneseniu snového sveta do sveta fyzickej skutočnosti a naopak...

 

On The Toltec Path (Na toltéckej ceste).

 

Toltec Dreaming. Don Juan's Teachings on the Energy Body. (Toltécke snívanie. Učenia dona Juana o energetickom tele). 

 

Tracking FreedomThe Dream of Vixen TorToltec Dreaming

 

 

 

 

Doña Bernadette VIGIL

 

Mastery of Awareness. Living the Agreements (Majstrovstvo uvedomovania. Dohody v praktickom živote) Autorka, žiačka dona Miguela Ruiza - a teraz aj Nagualka - opisuje proces svojho nájdenia spokojnosti a vnútorného pokoja, prostredníctvom toltéckeho učenia. Kniha obsahuje teoretické základy a jednoduché cvičenia pre "bojovníkov ducha", a ponúka 11 "nových dohôd" doñi Vigil. Do knihy prispela aj Arlene Broska.

 

Mastery of Awareness

 

 

Susan GREGG 

 

Mastering the Toltec Way. A Daily Guide to Happiness, Freedom, and Joy (Majstrovstvo Toltéckej cesty. Každodenný sprievodca ku šťastiu, slobode a radosti). Kniha má 13 kapitol (podľa mesačných cyklov), každá prináša meditáciu na každý deň. Autorka čerpá z toltéckej tradície dona Miguela A. Ruiza.

 

Mastering The Toltec Way

 

 

Merilyn TUNNESHENDE

 

Medicine Dream. A Nagual Woman's Energetic Healing (Sen medicíny. Nagualkina energetická liečba). Druhé vydanie tejto knihy vyšlo pod názvom Medicine Dream. A Nagual Woman's Encounter with the Healing Realms of Don Juan. (Sen medicíny. Nagualkino stretnutie s ličeivou ríšou dona Juana). Toto je osobný príbeh Merilyn Tunneshende o jej stretnutí so starým mexickým čarodejom menom John Black Crow a jeho priateľom, mayským majstrom praktiky snívania, Chonom Yakilom.

 

Rainbow Serpent. The Magical Art of Sexual Energy (Dúhový had. Magické umenie sexuálnej energie). Druhé vydanie knihy vyšlo pod názvom Don Juan and the Art of Sexual Energy: The Rainbow Serpent of the Toltecs (Don Juan a umenie sexuálnej energie: Dúhový had Toltékov). Merilyn Tunneshende konečne - ako prvá spomedzi toltéckych autorov - odhaľuje tajné praktiky sexuálnej energie toltécko-mayských čarodejov! Uprostred zlatistých pieskov sonorskej púšte, vedená majstrami toltéckych praktík, donom Juanom Matusom, Chon Yakilom (don Genaro) a doñou Celestinou de la Soledad, prežíva Merilyn početné zasvätenia do starovekých praktík sexuálnej energie, učí sa vyvažovať mužské a ženské stránky a sily v sebe, obnoviť svoju silu ženskosti, ale aj liečiť a pripravuje sa na "zažatie Vnútorného ohňa"... Prekvapením pre čitateľa je stretnutie Merilyn s Carlosom Castanedom, ktorý prichádza - po tom, ako ho don Juan a don Genaro odmietli ďalej viesť a učiť - za Merilyn, ktorá mu diagnostikuje vážnu chorobu, z ktorej ho nemožno vyliečiť. Merilyn Tunneshende tiež prispela kapitolou s názvom "Future Dreaming" do zbierky esejí v knihe Solstice Shift.

 

Twilight Language of the Nagual. The Spiritual Power of Shamanic Dreaming.

 

Rainbow SerpentTwilight Language...

 

 

Théun MARES

 

Cry of the Eagle. The Toltec Teachings, vol. 2 (Volanie Orla. Toltécke učenia, zv. 2.) Na rozdiel od biografických kníh Carlosa Castanedu o jeho zážitkoch z učňovstva u dona Juana, ponúka Théun Mares praktický text pre tých, ktorí chcú nasledovať toltécku Cestu k slobode. "Volanie Orla" je jav, ktorý značí "zaklopkanie Ducha" pre celé ľudstvo. Kniha popisuje učenia pre ľavú stranu vedomia: umenie snívania, zastavenie vnútorného dialógu a popis štyroch prirodzených nepriateľov na ceste k slobode... (15. novembra 2002 vyšla kniha v novom, doplnenom vydaní.)

 

The Mists of Dragon Lore. The Toltec Teachings, vol. 3 (Opar dračej náuky. Toltécke učenia, zv. 3.) Tretí zväzok Toltéckych učení od Théuna Maresa po prvý krát odhaľuje vnútorné učenia tejto starovekej tradície a objasňuje skutočnú povahu a použitie Majstrovstva vedomia a Umenia stopovania. Mares v knihe navrhuje, ako sa prebudiť v spoločnom sne ľudstva, ako posunúť svoj zlučovací bod a ako bezpečne vstúpiť do 4. dimenzie. Kniha skúma ľudskú psychiku, uvádza predstavu 21 aspektov (klenotov) vedomia a význam a existenciu alternatívnych svetov. Najdôležitejšou je však informácia o tom, ako sa vymaniť spod nadvlády sociálneho podmieňovania.

 

Shadows of Wolf Fire. The Toltec Teachings, vol. 4 (Tiene vlčieho ohňa. Toltécke učenia, zv. 4.) Sloboda nie je nejaký mýtický koncept mimo nás. Skutočnú slobodu si treba vybojovať a získať... V tomto zväzku Toltéckych učení odhaľuje Théun Mares tri centrálne časti náuky Toltékov, ktorými sú Pravidlo Naguala so štyrmi oddeleniami, Pravidlo Naguala s tromi oddeleniami a Čarodejovo vysvetlenie (čitatelia, dobre oboznámení s dielom Carlosa Castanedu vedia, že Nagual je človek, ktorého svetelné vajíčko je rozdelené na 4 časti, resp. oddelenia - na rozdiel od obyčajných ľudí, ktorí ho majú rozdelené na 2 oddelenia. C. Castaneda bol jediným Nagualom - výnimkou, ktorého svetelné vajíčko bolo rozdelené iba na 3 oddelenia. Ďalším Nagualom s tromi oddeleniami svetelného vajíčka je práve Théun Mares - pozn. DW). Tieto tri úseky náuky formujú časť z najezoterickejších predstáv v rámci toltéckych učení, ktoré sa učňom normálne odhaľujú až po mnohých rokoch výcviku. Niektoré z tém, ktorým sa kniha venuje, sú: Únik z obmedzujúcej pasce vnímania, Ako nájsť srdce vo všetkom, čo robíme, Prechod trhlinou k slobode, Kľúče k nájdeniu ozajstného priateľstva a láskavosti.

 

The Quest for Maleness (Hľadanie mužskosti). Sprievodná kniha ku Unveil the Mysteries of the Female. Každý muž túži poznať svoju maskulinitu - dychtí po tom, dotknúť sa jadra svojej mužskosti. Toto je hľadanie, ktoré podstupujú všetci muži. A predsa, prečo toto hľadanie zvyčajne neprináša ovocie? Prečo pravá kreativita, vzrušenie a naplnenie chýbajú toľkým mužom dneška? V tejto knihe poukazuje Théun Mares na to, že poznanie toho, čo to znamená byť mužom, bolo čiastočne stratené a čiastočne poprekrúcané mýtom a sociálnym podmieňovaním. The Quest for Maleness skúma mnohé mýty, obklopujúce mužskosť a maskulinitu. Odhaľujúc skutočnú povahu mužskej sexuality, Théun ukazuje, ako môžu muži získať prístup k nej, aby tak znovu nadobudli svoju skrytú silu a kreativitu, a ukazuje ako byť skutočne mužom, vážiacim si ženy tak, ako si to zaslúžia...

 

Unveil the Mysteries of the Female (Odkryte rúšku tajomstiev ženy). Prečo ste sa narodili so ženským telom? Aký nenačatý potenciál leží ukrytý hlboko vo vašej vlastnej ženskosti? Stáročia nerovnosti medzi mužmi a ženami iba potvrdili fakt, že sme stratili kontakt so skutočnou povahou a účelom mužského a ženského rodu. V tejto knihe nám to Théun Mares pripomína a tiež vysvetľuje, že celý účel toho, že sa narodíme ako muž či žena, je rozvinúť náš plný potenciál ako mužov alebo žien - našu vlastnú mužskosť alebo našu ženskosť. V tejto provokatívne napísanej knihe sa Théun Mares tiež vyjadruje k dvojakej povahe ženského aspektu stavov vedomia, podáva toltécku definíciu Snívača, vysvetľuje, že iba podporovaním mužského vo svojom živote môže žena dosiahnuť svoj ženský potenciál. Kontroverzným sa môže zdať byť jeho tvrdenie, že vo vzťahu medzi mužom a ženou to má byť muž, kto vedie...

 

This Darned Elusive Happiness (To prekliate prchavé šťastie). Autor sa sústreďuje na vzťahy a ponúka množstvo techník pre prácu na ich zdokonaľovaní, aplikujúc opäť toltécke poznanie. Zároveň odhaľuje pravdu o mužoch, ženách a deťoch a ponúka nástroje pre zvládanie akéhokoľvek vzťahu, či už romantického vzťahu lásky, obchodného vzťahu, vzťahu s našimi deťmi alebo vzťahu so sebou samými...

 

Maresove knihy

 

 

Nagal Logute IYAPA

 

Song of Spirit. Volume One. Spirit of the Empty One. A Toltec Teaching Series (Pieseň Ducha. Zväzok prvý. Duch Prázdneho. Séria Toltéckych učení). Skupinka turistov sa na hore Blood Mountain stretne s čarodejníkom Nunnehi. Dostáva sa im zasvätenia do učení Ducha Prázdneho o známe, neznáme a nepoznateľne...

 

Seeds of Promise. Volume Two. Spirit of the Empty One. A Toltec Teaching Series (Semená prísľubu. Zväzok druhý. Duch Prázdneho. Séria Toltéckych učení). Drobné svetlušky vesmíru nikdy nehynú. Ako strážcovia semien prísľubu sú neoddeliteľnou súčasťou pavučiny snívania, ktorá existuje v nadčasovom mori energie. Učia nás mystériám siedmich prvotných pohybov a mystériu osmičky - symbolu nekonečna...

 

Song of SpiritSeeds of Promise

 

 

Lujan MATUS

 

The Art of Stalking Parallel Perception (Umenie stopovania paralelného vnímania).

Kniha z pera údajného žiaka Nagualov Lujana a dona Juana Matusa prináša učenia, ktoré nám pripomínajú, že život je nesmierne mocný dar. Čitateľ sa dozvedá odpovede na najzákladnejšie otázky o našej existencii, o interdimenzionálnom cestovaní, nelineárnom ponímaní času, či o význame Mayských hieroglyfov, ktoré sú kľúčmi k odomknutiu vedomia...

 

Art of Stalking Perception

 

 

Kristopher RAPHAEL

 

The Toltec Masteries: A Guide to a Path of the Heart (Toltécke majstrovstvá: sprievodca Cestou srdca). Kniha žiaka dona Miguela Ruiza.

 

The Mastery of Awareness. Seeing the World Through the Eyes of the Jaguar - Part 1. (Majstrovstvo uvedomovania. Svet očami jaguára - časť 1.) Kniha Kristophera Raphaela The Mastery of Awareness obsahuje lekcie, prepis dialógov a otázok a odpovedí z jeho skutočných kurzov, ktoré viedol. 

 

The Toltec MasteriesThe Mastery of Awareness

 


Graham KANE

 

Toltec Dreamer: A Collection of "Memorable Events" from the Life of Man-of-Action (Toltécky snívač: Zbierka "pamätihodných udalostí" zo života muža činu). Kniha je momentálne úplne vypredaná.

 

 


Ako je z uvedeného zoznamu kníh vidieť, knižný trh je bohatý na literatúru o Toltékoch, ich odkaze a praktikách ich Cesty k slobode...

- DreamingWolf

 

 


Cesta | Čo je čo | Kto je kto | Dar Orla | Články | Literatúra1 | Literatúra2

 top


 Stránka vytvorená: by DreamingWolf, jún 2001
Naposledy aktualizované:
január, 2007