Úvod   Proces   Snové telo    Práca   Práca2   Kóma   Mindell    Slovensko   Články

Arnold Mindell  
Určite si viete predstaviť radosť, ktorú som pociťoval, keď som dostal príležitosť zažiť svojho obdivovaného autora procesovo orientovanej psychológie naživo. Stalo sa tak v roku 1992, keď som našiel v sebe trúfalosť napísať list Arnoldovi Mindellovi, v ktorom som ho požiadal o zaslanie jeho knihy „The Year 1“ – bol som vtedy študentom a nemal som prostriedky na to, aby som si ju mohol kúpiť, pretože tie, čo som mal k dispozícii, som už minul na kúpu jeho predošlých kníh. Keď mi od Mindella prišla zásielka s vyžiadanou knihou, bol som šťastný, no keď som si prečítal priložený list, v ktorom ma Arnold Mindell osobne pozýval na medzinárodný seminár Worldwork `92, ktorý sa mal konať v júni 1992 vo švajčiarskom Stoose – malej alpskej dedinke a  lyžiarskom stredisku - a ktorý mal on osobne viesť, bol som od šťastia celý bez seba. Samozrejme, takej ponuke sa nedalo odolať, o to viac, že vzhľadom k mojej finančnej situácii mi bol odpustený účastnícky poplatok a takisto čiastočne poplatok za stravu a ubytovanie. Na oplátku som mal pomôcť organizačnému tímu počas seminára pri ich práci.

Vidieť a zažiť Arnyho Mindella „v akcii“ bola skúsenosť, ktorá stála za to. Arny je veľmi sympatický chlapík, ktorý pôsobí – aj vďaka svojmu nižšiemu vzrastu – ako dobrácky škriatok z rozprávky, ako „živé dynamo“, plný neobyčajnej a elektrizujúcej energie. Má charizmu vodcu a pritom si zachováva skromnosť, v dôsledku čoho má v kruhoch procesovo orientovanej komunity veľkú popularitu a mnohých nadšených obdivovateľov. Má dar odľahčiť ťažké a deprimujúce situácie a chvíle, ktoré sa počas procesovej práce objavujú, jemným a citlivým humorom, ktorý rozosmeje a umožní pokračovať v práci ďalej. Je veľmi spontánny a hravý ako dieťa: videl som ho počas seminára veselo pobehovať s jeho manželkou Amy okolo miestnosti, držiac sa za ruky a poskakovať ako kozliatko. Bolo to prirodzené, nenútené a milé a padlo mi dobre môcť vidieť človeka ako je Arny Mindell odpútať sa a zabávať sa na verejnosti, všetkým na očiach. Je to známka toho, že napriek tomu, že je terapeutom a učiteľom a  vodcom, ku ktorému vzhliadajú s obdivom oči toľkých ľudí, dokáže sa vzdať pocitu vlastnej dôležitosti. Schopnosť, ktorá sa dnes málokedy vidí v takej rýdzej podobe. Navyše, Arny vo svojej osobe stelesňuje aj postavu a rolu, ktorá veľmi chýba v dnešnej tzv. Západnej kultúre – je ňou rola starešinu (angl. „elder“), čiže, zjednodušene povedané, „človeka s prirodzenou autoritou skúseného, zároveň neortodoxného, snažiaceho sa vytvárať priestor pre všetkých okolo“ (citovaný autor, píšuci pod značkou Hug., z časopisu Kanál č. 1, ktorý vydáva slovenská POP komunita).

A. MindellDr. Arnold Mindell (1940) [www.aamindell.net], rodák z New Yorku, vyštudoval jazyky a fyziku, ktorú absolvoval na prestížnom Massachusetts Institute of Technology (M.I.T.). Avšak, ako sám vyhlásil, veda ho nudila - naopak, lákala ho viacej psychológia. A tak po niekoľkých „divokých snoch“ hľadal terapeuta. Keďže v tom čase sa zapísal na postgraduálne štúdium na univerzite v Zürichu, istý švajčiarsky priateľ mu odporučil „tú starú zürišskú čarodejnicu“. Bola ňou popredná nasledovníčka veľkého švajčiarskeho psychiatra a terapeuta Carla Gustava Junga a expertka na interpretáciu snov, slávna Marie-Louise von Franz.

Zhodou okolností týždeň predtým C.G. Jung umrel, no ešte pred svojou smrťou údajne oznámil, že ďalším krokom v hlbinnej psychológii, ako nazýval svoj psychoterapeutický smer, by mal byť výskum jej prepojenia s fyzikou. A Arnold Mindell tvrdí, že jeho „prvý sen v analýze bol, že Jung prišiel ku mne a povedal mi, že by som mal dať fyziku s psychológiou dohromady!“

A. Mindell Arnold Mindell a Marie-Louise von Franz spolu skúmali problematiku synchronicity a Mindell v r. 1971 dokončil svoje štúdium s titulom Ph.D. v psychológii s diplomom analytika od Inštitútu C.G.Junga v  švajčiarskom Küsnachte. Po ukončení štúdia psychológie sa Mindell naplno sústredil na spätosť snov a  telesných prejavov. Výsledkom jeho bádaní bolo sformulovanie toho, čo nazval „snové telo“ (angl. dreambody) a postupne vytvoril rozsiahlu a prepracovanú teóriu fenoménu, ktorý určuje naše zážitky, problémy a udalosti, ktoré sa nás dotýkajú. V roku 1982 publikoval o tomto koncepte svoju prvú knihu, Dreambody – The Body’s Role in Revealing the Self („Snové telo: Úloha tela pri odhaľovaní bytostného Ja“. Viac o „snovom tele“ pozri časť Snové telo.)

Aplikáciou poznatkov, ktoré získal štúdiom prejavov „snového tela“ a svojho jungiánskeho vzdelania, vytvoril následne novú, transpersonálnu psychologickú metódu, ktorú pomenoval proces-orientovaná psychológia (POP). Pozorný čitateľ Mindellových kníh si však určite všimne, že Mindellovou veľkou inšpiráciou bolo - a je - aj toltécke učenie dona Juana Matusa, popísané v knihách amerického antropológa Carlosa Castanedu, na ktorého sa Mindell často odvoláva a ktorého niektoré termíny prevzal a používa. Arnold Mindell sa sám k tejto inšpirácii a vplyvu otvorene priznáva svojou knihou „The Shaman’s Body“.

Arny a Amy Arnold Mindell v súčasnosti žije a pôsobí, spolu so svojou manželkou Amy, v oregonskom Yachats. Externe prednášal na Institute of Transpersonal Psychology a bol hosťujúcim učiteľom v  Esalen Institute. Svoje semináre a tvorivé dielne však viedol aj v takých prestížnych centrách holistického rozvoja, akými sú Chinook Learning Center, The Naropa Institute, Omega Institute for Holistic Studies, Findhorn Foundation a mnohých ďalších. V Yachats tiež pravidelne vedie The Lava Rock Dreambody Clinic - semináre zamerané na procesuálnu prácu s chronickými symptómami, a  Extreme States Clinic, kde sa zameriava na prácu s extrémnymi stavmi vedomia. Je uznávaným za svoju prácu na poli integrácie psychológie a fyziky, za intervencie v oblasti nanovedy, prácu so snami, telom, vzťahmi a riešenie konfliktov a za intervencie v psychiatrii a situáciách prahu smrti. Posledných niekoľko rokov je tiež veľmi angažovaný v psycho-sociálnom aktivizme a v tom, čo nazýva „worldwork“ a naďalej sa venuje práci na syntéze psychológie, spirituality a modernej kvantovej fyziky.

Amy Mindellová, autorka kníh Metaskills – The Spiritual Art of Therapy („Metazručnosti – duchovné umenie terapie“) a Coma, A Healing Journey („Kóma – liečivá cesta“), pracovala vo vyše 30 krajinách sveta a stála pri zrode POP a pomáhala ju rozvíjať, najmä v oblasti tanca, etiky a práce s kómami. V súčasnosti robí výskum o povahe terapeutickej praxe a chystá sa vydať o tejto téme svoju ďalšiu knihu.

- DreamingWolf Úvod   Proces   Snové telo    Práca   Práca2   Kóma   Mindell    Slovensko   Články

 


Stránka vytvorená: by DreamingWolf, júl 2001

Doplnené: júl 2003
Čierno-biele foto: archív DreamingWolfa