Úvod   Proces   Snové telo    Práca   Práca2   Kóma   Mindell    Slovensko   Články

Procesová paradigma – časť 2.:
Snové teloSnové telo (angl. „dreambody“) je pojem, ktorý zaviedol Arnold Mindell spojením dvoch slov - sen („dream“) a telo („body“) – aby vyjadril vzájomnú spätosť snov a telesných procesov a ich vzájomné pôsobenie na seba: telesné problémy, symptómy a choroby, ktoré rušia jedinca, sa objavujú aj v snoch v podobe rozličných symbolov a postáv, a naopak, telesné symptómy sú vyjadrením snov, ktoré počas bdelého vedomia pokračujú na telesnej úrovni v snahe o svoje dokončenie, resp. realizáciu.

Prejavmi snového tela pri normálnom telesnom vedomí sú napr. hlad, túžba, únava, radosť, zimomriavky, spontánne pohyby alebo lokalizovaná bolesť. Snové telo zvyčajne prežívame ako niečo, čo nás vyrušuje a na telesnej rovine si ho zvyčajne najskôr uvedomíme cez rozličné symptómy.

Snové telo má mnoho vlastností, ktoré sa prejavujú napríklad počas meditácií ako zážitok jemnohmotného tela, počas vízií krátko pred smrťou alebo počas mimotelových zážitkov ako akási „plynná“ substancia, „duch“, „dvojník“, resp. ako to, čo mystici označujú ako „astrálne telo“. V snoch sa snové telo objavuje ako snové postavy, v medicíne ako symptómy. Jeho prvky sa však objavujú a manifestujú aj v interpersonálnych vzťahoch, v udalostiach a situáciách, v ktorých sa ocitáme, vo svetovom dianí, ale možno ho nájsť aj v rozprávkach a mýtoch – v podobe postáv, ako bosorka („negatívna matka“), kráľ („princípy nevedomia“), blázon alebo Hlúpy Janko („Self“/bytostné Ja), had (inštinkty), ryby (intuícia) a podobne.

Procesová psychologička Leslie Heizer hovorí, že snové telo je mystická totalita, komunikujúca neprestajne a cez rozličné kanály. Snové telo je ako Tao – nemôže byť definované, ale ak to definujeme, nazývame to snové telo. Môžeme ho pozorovať prostredníctvom posolstiev, ktoré vysiela v rozličných módoch podľa toho, v ktorom kanále sa informácia pohybuje. Ak je to telesné, voláme to symptóm. Ak sa toto posolstvo objaví v noci, voláme to sen.“

Arnold Mindell prišiel na myšlienku snového tela pozorovaním chorých ľudí a ich telesných reakcií na somatické symptómy. Všimol si, že ľudia majú nevedomú tendenciu svoj stav si zhoršovať: ak má niekto ekzém, škriabe si ho až do krvi, ak niekoho bolí chrbát, zhoršuje si svoj stav zakláňaním sa dozadu, aby cítil bolesť viac... Tento paradoxný jav poukazuje na to, že správanie sa tela v smere zhoršovania symptómov je vysoko účelné a vedie k odhaleniu príčin – či skôr zmyslu – chorobných procesov. Arnold Mindell neskôr zistil a svojou praxou práce s mnohými telesne chorými pacientami aj overil, že somatické príznaky – a to nielen patologické, ale aj také, ako napr. „husia koža“, tón reči, nevedomé gestá a mimika – sú prejavmi posolstiev snového tela, ktoré sa v  nich ukrývajú. Telesné symptómy tak možno chápať ako akúsi „reč“, „jazyk“, ktorý používa snové telo pre komunikáciu s nami (vedomím, egom).

Svoje poňatie snového tela rozpracoval Mindell vo svojej prvej knihe, ktorú nazval Dreambody: The Body's Role in Revealing the Self (vyšlo aj v českom preklade ako „Snové tělo. Úloha těla při objevování našeho Já“ v Nakladatelství Tomáše Janečka, Brno 1993). Jeho nasledujúca kniha, Working with the Dreaming Body (v slovenskom preklade pod názvom „Telo a sny“ vyšla vo vydavateľstve Stimul, Bratislava 1992) uvádza viac informácií o využití predstavy snového tela v práci s telesnými symptómami a ochoreniami.

Fenomén snového tela zohráva v procesovo orientovanej psychológii dôležitú úlohu, pretože podľa ponímania POP je to práve snové telo, čo je „zodpovedné“ za naše individuálne zážitky v  podobe chorôb, nehôd, synchronicít, komunikačných ťažkostí a konfliktov, závislostí atď. A hoci jeho prejavy nás zväčša rušia a obťažujú, nie je naším nepriateľom – naopak, jeho úlohou je viesť nás k  tomu, aby sme sa stali celistvejšími bytosťami, aby sme rástli a rozvíjali sa.

- DreamingWolf

Stránka vytvorená: by DreamingWolf, júl 2001