Úvod   Proces   Snové telo    Práca   Práca2   Kóma   Mindell    Slovensko   Články

Cesta rieky:
Úvod do procesovo orientovanej psychológieProcesovo orientovaná psychológia je originálny psychologický prístup, ktorého autorom a  popredným predstaviteľom je dr. Arnold Mindell (viac o ňom pozri Mindell). Procesovo orientovaná psychológia (alebo skrátene aj POP. Používa sa aj označenie procesová práca alebo procesová psychológia) má svoj pôvod v teleologickom prístupe k nevedomiu, ako ho rozpracoval slávny švajčiarsky psychoterapeut Carl Gustav Jung (Jung nazeral na ľudskú psychiku finalisticky, t.j. snažil sa nájsť skôr účel, než príčinu daného psychického materiálu), v alchýmii (!), čerpá však aj poznatky z Gestaltovej terapie Fritza Perlsa, komunikačnej teórie a  fenomenologického prístupu teoretickej fyziky, nájdeme v nej zhodné prvky s Neurolingvistickým programovaním (NLP), svojou filozofiou má veľmi blízko k budhizmu a taoizmu a inšpiráciu nachádza aj v toltéckom učení dona Juana Matusa, ako ho popisuje Carlos Castaneda. Počas sedenia u  procesového terapeuta sa navyše môžu vyskytnúť situácie, kedy terapeutova intervencia môže pripomínať prácu napr. Bioenergetickej analýzy, Fedenkraisovej techniky, Rolfingu (hĺbková masáž, vyvinutá Američankou Idou Rolf), Transkačnú analýzu, Focusing (metóda vytvorená dr. Eugenom Gendlinom), behaviorálnu terapiu, terapiu tancom, alebo jógové ásany, T’ai-čchi a podobne.

POP má vďaka svojej filozofii a spôsobu práce veľmi rozsiahle spektrum aplikácie, ktoré umožňuje pracovať s ľuďmi s akútnymi aj chronickými symptómami/ochoreniami, komatóznymi stavmi a terminálnymi štádiami ochorení (viac o procesovej práci s kómami pozri Kóma), s psychiatrickými pacientami, závislými jedincami, s pármi a rodinami, ako aj s veľkými skupinami, inštitúciami a komunitami (napr. riešenie konfliktov v skupinách a/alebo medzi nimi).

Na nasledujúcich stránkach materiálu Cesta rieky si povieme čosi viac o procesovej psychológii a jej spôsobe práce, stručne si priblížime predstavu snového tela, povieme si o tom, že aj s  ľuďmi, ktorí sa nachádzajú v takom hlbokom stave bezvedomia, akým je kóma, je možné komunikovať, zoznámime sa s autorom POP - Arny Mindellom a... ale to si už prečítate na nasledujúcich stránkach sami...

- DreamingWolf

Stránka vytvorená: by DreamingWolf, júl 2001