VSTÚPENIE DO SVETA MUŽA.

meč

 

Nikto vám nemôže povedať, ako sa stať mužom, pretože každý muž je jedinečným indivíduom. Iní muži vám môžu povedať, čo byť mužom znamená pre nich, ale ako vám to pomôže, keď vy nie ste oni? Ženy vám môžu povedať, akí by mali byť muži podľa nich, ale tým, že sú ženami, nemôžu vás naučiť ako byť mužom o nič viac, než ryba môže naučiť vtáka lietať! Nie! Ak idete vstúpiť do sveta skutočného muža, potom sa musíte najprv naučiť, aký ten svet je, a potom sa musíte naučiť ako si ho nárokovať, ako ho urobiť svojím vlastným.

Môže to znieť ako komplikovaná hádanka, ale v skutočnosti je to jednoduchosť sama! Trik spočíva v uvedomení si, že vo svojom hľadaní čohokoľvek nemusíte ísť nikam, pretože tam už ste, nech už je to "tam" kdekoľvek, a že už máte všetko, čo potrebujete, nech už "všetko" znamená pre vás čokoľvek. To, čo vravím je, že hľadanie mužskosti nie je fyzická cesta, ktorú podstupujeme pri hľadaní niečoho, čo je "tam vonku". Namiesto toho je to tá najmagickejšia cesta, ktorá nás privádza do hlbokého priestoru nášho vlastného vnútorného bytia, našej vlastnej vnútormej bytosti, aby sme tam objavili vonkajšie okraje toho, čo označujem ako prázdnota

Len samotné priblíženie sa ku okrajom tejto prázdnoty je najdesivejším zážitkom o akom viem, pretože na prvý pohľad sa javí tak, akoby vstúpenie do zdanlivo cudzích hlbín týchto okrajov bolo ako vkročenie do bezodnej priepaste! Ale okraje prázdnoty nie sú priepasťou a ani nie sú bezodné. Popravde, len čo sa dostanete cez des z toho, že máte do nich vstúpiť, sú každým kúskom také pevné, ako fyzický svet. Skutočná prázdnota leží až za týmito okrajmi a keď ju prežívate z hlbín jej okrajov, je táto prázdnota tým najveľkolepejším pohľadom, aký len môžete zhliadnuť! 

Zámerne používam pojem "zhliadnuť", pretože neviem ako inak vyjadriť tento rozveseľujúci zážitok najvyššieho čara! Nemôžem povedať "uvidieť", pretože ako môže človek vidieť absolútnu temnotu? Nemôžem povedať "pocítiť", pretože ako môže človek pocítiť priestor, ktorý je prázdny? Nemôžem povedať "počuť", pretože ako môže človek počuť prázdnotu? Nemôžem tiež povedať "ochutnať" či "ovoňať", pretože aj tieto dva zmyslové vnemy sú bezvýznamné pri zážitku prázdnoty. A predsa, zvláštnym a nevysvetliteľným spôsobom niečo hlboko dnu pomaly začína registrovať, že vnímanie tej prázdnoty je akosi možné jedine preto, že niečo v našom najvnútornejšom bytí ju zviera, alebo "drží" nejakým čudesným spôsobom! Iba kvôli tomuto "zvieraniu", tomuto "držaniu" môžem hovoriť o "zhliadnutí"!

Čo je táto prázdnota? Je to jednoducho... nič! Ale to neznačí, že hovorím obrazne, alebo v symboloch, alebo hádankách či metaforách. Zhliadnuť prázdnotu znamená vedieť bez najmenšieho tieňa pochybností, že je to niečo skutočnejšie, než čo je normálne vnímané ako realita. Zhliadnuť prázdnotu znamená vedieť, že je to samotné jadro existencie muža. Ale nehľadiac na úžasný pocit sily a moci, ktorý, zdá sa, vyžaruje z jej hlbín, ako možno popísať ničotu? Ako možno vôbec dať do slov to, z čoho je človek bez slov? Všetko, čo vám môžem naozaj povedať o prázdnote je to, že Je. A pretože Je jadrom, každý muž kdesi hlboko vnútri vie, že ho volá, že mu kýva, aby vstúpil do jej okrajov a čerpal z nej plný zmysel maskulinity. Smutné však je to, že kvôli svojej desivej povahe, si muži dneška vyberú, že neuznajú hlas tohto volania a namiesto toho sa snažia zakryť si uši hlukom svetskej existencie.

Viac nedokážem vysvetliť, nech sa snažím akokoľvek. No čo môžem urobiť je, že vám poviem o neuveriteľných účinkoch toho, keď sa k tej prázdnote priblížite. Ale než tak urobím, aby ste si uvedomili tieto účinky, musíte najprv vedieť, že z určitej perspektívy sa termíny "mužské" a "ženské" týkajú špecifických stavov vedomia. takže, aby ste pochopili význam prázdnoty, musíte najprv pochopiť tajomstvo rodu a jeho súvisu s uvedomovaním. To je kľúčom k prázdnote! Bez tohto kľúča nikdy nepochopíte význam prázdnoty, ba čo viac, nedokážete sa k nej ani priblížiť!

Uvedomte si, že nech máme akékoľvek vedomie, je to niečo, čo si prinášame so sebou. Tento posledný bod je obzvlášť dôležitý, keď ide o úvahy o našej vlastnej sexualite. Pretože ste sa narodili ako muž, špecifický rod skôr máte, než to, že by ste "ním" boli. Prakticky poňaté, toto váš činí opačnou polaritou voči ženám a nie nejakým sexuálnym čudom, ktoré spadá niekam medzi tieto dva póly. 

Takže, na veľmi základnej úrovni, je tu vaše telo, ktoré je mužské, a ste tu vy, kto to telo obýva, majúc vedomie, ktoré je vybudované okolo vášho fyzického rodu. Vaše vedomie, samozrejme, nie je obmedzené, či aspoň by nemalo byť, pretože si očividne môžete rozvinúť svoje vedomie na akúkoľvek úroveň, akú si zvolíte a ktorýmkoľvek smerom, aký si vyberiete. Možný rozvoj vášho vedomia je to, čo - pre účely tejto knihy - budeme definovať ako váš potenciál.

Vo vzťahu k potenciálu je cenné vedieť, že toto slovo pochádza z koreňa "potent", čo doslova znamená vašu "schopnosť" alebo vašu "silu, moc". Takže, keď hovoríme o potenciále, hovoríme o vašich vnútorných, skrytých schopnostiach a sile, ktorých si ani nemusíte byť vedomí, alebo ktoré ste asi ani nikdy neprebádali. Teda, pre účely jasnosti a nie kvôli predsudkom, ako niektorí nevzdelanci veria, definujeme potenciál u mužov ako maskulinitu a potenciál u žien ako femininitu.

obr. mužský svet

= STAV VEDOMIA

ktorý sa musíte naučiť nárokovať si a urobiť ho SVOJÍM VLASTNÝM

 

Muž = Rod = Vaše fyzické telo

Mužské = vaše vedomie

Maskulinita = váš potenciál

 

Maskulinita má svoj pôvod v prázdnote, kým femininita má svoj pôvod v lone, v maternici. A predsa, akýmsi zvláštnym spôsobom sa prázdnota a maternica navzájom dopĺňajú, v tom, že jedno je ukryté v najhlbších hlbinách mužskej psyché a to druhé je skryté vo fyzickom tele ženy. Navyše, prázdnota má nesmiernu moc, ktorá vyžaruje nahor a von, vytvárajúc dojem, že v skutočnosti to nie je priepasť, ale nejaký obrovský vír, ktorý pulzuje s vnútornou silou, tlačiacou nahor a von. Na druhej strane, maternica je nehybná, ale "sedí na vajíčkach", večne pripravená prijať a hromadiť. Prázdnota je preto neprestajne aktívna, kým maternica, pokým nedôjde ku počatiu, je zväčša pasívna. Ale všetko toto bude jasnejšie, keď budeme napredovať vo svojich úvahách o maskulinite.

 

Takže, aby sme povedali to, čo je zrejmé, ste bytosť, ktorá obýva telo, ktoré má fyzický rod, označovaný ako muž, máte vedomie, označované ako mužské a máte potenciál, ktorý sa označuje ako maskulinita (mužskosť) a ktorý má svoj pôvod v prázdnote. Z tohto by malo byť teraz celkom jasné, že chcieť si rozvíjať iný potenciál, než je váš vlastný, by bolo odopieraním si svojho vlastného vrodeného potenciálu, a čo dobrého by na tom bolo? A predsa, je šialené vidieť koľko mužov sa pokúša stať sa ženami a koľko žien sa snaží stať sa mužmi, to všetko v mene pohlavnej rovnosti. Ak by sme mali byť unisexuálnymi, potom by sme sa istotne rodili ako hermafroditi! Nedáva to predsa žiaden zmysel, keď sa muži a ženy pokúšajú stať sa "tým", čo je stredného rodu, keď majú potenciál, ktorý je jasne maskulínny alebo feminínny. Je choré a nepríčetné, že muži dnes by mali hľadať maternicu, namiesto prázdnoty, a že ženy by mali opustiť maternicu, hľadajúc prázdnotu!

 

Účelom tejto knihy je dať vám nejaké fungujúce nástroje, ktoré vás privedú do kontaktu s vašimi vlastnými pocitmi ohľadom maskulinity, a podeliť sa s vami o určité informácie, ktoré vám umožnia využiť tieto pocity k tomu, aby vám pomohli odkryť svoj potenciál muža. No viac než toto urobiť nemôžem, a ani nikto iný, bez ohľadu na to, čo o sebe taký človek tvrdí, či čo vám sľubuje. Nikto vám nemôže dať vedomie toho, čo je to byť mužom - my všetci si musíme nárokovať svoje uvedomenie sami a pre seba. Ale napriek tomu, sú tu isté špecifické nástroje a vybrané informácie, ktoré môžu byť neoceniteľné v tom, že vám môžu pomôcť preskúmať svoje pocity a tak vám pomôcť objaviť, aká je skutočná povaha a podstata sveta muža a ako ho učiniť svojím vlastným. 

 

Život nie je intelektuálny proces - život je pocit.

 

Ak zistíte, že ste nad uvedeným aforizmom dumali, potom si dajte pauzu a pouvažujte nad tým, aký intelektuálny blázon ste! Ste vari taký nudný stereotypný moderný muž, že musíte najprv intelektualizovať, než pomyslíte na to, ako dosiahnuť fyzickú erekciu? Ak ste taký, potom neprekvapuje, že ste celý život impotentný! Akýkoľvek čin, ktorý je iniciovaný pocitom, je skutočným tvorením, a akékoľvek tvorenie, bez ohľadu na to, či je to skladanie hudby, nový vynález, architektonický div, inžiniersky zázrak, či celkom jednoducho dieťa, je čin, ktorý si vyžaduje jedinú energiu, ktorú máme, menovite, sexuálnu energiu. Takže, ak dokážete "dostať olovo do svojej ceruzky" len tak, že musíte intelektualizovať, potom nie ste len bez kontaktu so svojími pocitmi, ale ste v každom ohľade tiež impotentný!

 

Mnoho mužov môže dosvedčiť, aký nenaplňujúci môže byť sexuálny akt v jedno nudné nedeľné popoludnie. Hoci sa to vtedy mohlo zdať byť dobrým nápadom, takýto muž zisťuje, že je ťažké udržať si erekciu a dosiahnuť vyvrcholenie mu môže trvať večnosť, pretože je celý znudený. Koniec koncov, takto dnes žije veľmi veľa mužov. Ich kariéra sa zdala byť kedysi dobrou myšlienkou, ale prečo treba na jej udržanie toľko neprestajného úsilia? Ich vzťahy či manželstvá sa tiež zdali byť dobrou myšlienkou, ale prečo tie vzťahy či manželstvá nikdy nedosiahnu ten vrchol, po ktorom muži toľko túžili?

 

warrior

Preklad 1. kapitoly - Entering the World of the Male - knihy Théuna Maresa The Quest for Maleness. © 1999, Théun Mares. Preklad: DreamingWolf.

 

 

 

Späť do Toltéckych článkov

Späť do Mužského srdca

 

 

Stránka vytvorená: by DreamingWolf, máj 2004.