Hemi-Sync | Popis Ohnísk | Frekvencie | Programy | DEC | HPlus | Bádatelia | Monroe | Príbehy | Iné | Literatúra


Podľa severoamerických Indiánov nás delfín spája s božskou energiou Veľkého Ducha, je držiteľom posvätného dychu života a učí nás, ako uvoľňovať emócie. Delfíni reprezentujú mannu - životnú silu a esenciu Veľkého Ducha. 

Klub energie delfínov 
(Dolphin Energy Club – DEC)
 


delfíniĎalším zaujímavým programom, ponúkaným Monroeovým inštitútom, je liečenie na diaľku, prostredníctvom inteligentnej energetickej formy v podobe delfína. Toho možno vyslať k chorému človeku i zvieraťu a delfín potom pôsobí na troch úrovniach – fyzickej, emočnej a mentálnej, prostredníctvom pôsobenia na tzv. „mapy" týchto troch zložiek. Opäť tu nachádzame paralely so šamanmi – aj v šamanizme sa niekedy používa spôsob liečby vysielaním zvierat sily k chorému človeku.

Inšpirátorkou tejto metódy liečenia bola Nancy Penn Monroeová, manželka Roberta Monroea, ktorá ochorela na rakovinu prsníka. Istá nehoda počas jej chemoterapie spôsobila, že jej hrozilo, že príde o ruku. Keď sa Nancy následne stretla so svojimi priateľmi, jej ruka bola poriadne opuchnutá a černela. Počas stretnutia prebiehala diskusia aj o delfínoch a kosatkách a z tejto konverzácie vzišiel nápad využiť predstavu siedmich delfínov, ako liečia Nancinu ruku. Nancy začala imaginovať, že delfíni plávajúci v jej krvnom obehu požierajú chemoterapeutikum v ruke. Onedlho začalo opuchnutie miznúť! Tak sa zrodila myšlienka Klubu delfínej energie, ktorú Bob Monroe upravil do podoby cvičenia vedenej imaginácie, so signálmi Hemi-Sync. 

Tí, čo používajú túto metódu liečby na diaľku, vytvorili Klub delfínej energie– akúsi sieť, združujúcu používateľov delfínej energie – aby mohla byť účinnosť takejto liečby zosilnená koordinovaným pôsobením viacerých jednotlivcov. Klub delfínej energie vydáva vlastný spravodaj, prinášajúci správy o úprave stavu liečených jedincov a tiež žiadosti o pomoc. 


Je liečenie na diaľku možné?

 
Známe sú početné experimenty MUDr. Larry Dosseyho s liečením prostredníctvom modlitieb, ktoré opakovane potvrdili, že u vybranej skupiny pacientov so závažným srdcovým ochorením, za ktorú sa modlili ich príbuzní, priatelia alebo dobrovoľníci, dochádzalo k výraznému zlepšeniu ich zdravotného stavu. 

Skupinka výskumníkov, pod vedením Jannine M. Rebmanovej a Rensa Wezelmana, publikovala v časopise Subtle Energies č. 2/1995 v článku „Remote Influence of Human Physiology by a Ritual Healing Technique" („Diaľkový vplyv ľudskej fyziológie technikou rituálnej liečby") výsledky zaujímavého experimentu: 

Vybraní pacienti vyhotovili bábiky, ktoré sa na nich podobali, a spolu s osobnými údajmi ich poskytli liečiteľom. Tí sa prostredníctvom bábik mali s danými pacientmi mentálne spojiť a pokúsiť sa upokojujúco na nich pôsobiť – na diaľku. Uskutočnili sa dva pokusy, počas ktorých sa u pacientov – pokusných osôb zaznamenávali údaje o srdcovej činnosti, objeme krvi a elektrodermálnej aktivite (t.j. zmeny elektrickej vodivosti kože). Analýza výsledkov z oboch pokusov priniesla poznatok, že u sledovaných pacientov nastali signifikantné zmeny vo všetkých troch meraných parametroch. Avšak zaujímavé bolo zistenie u parametra elektrodermálnej aktivity: jej vzostup poukazoval na vybudenie autonómneho nervového systému (ANS). Zistilo sa, že liečitelia šúchali na bábikách oblasť ramien a dokonca občas hladkali ich tváre. Pacienti vykazovali rovnakú kombináciu vaskulárnej relaxácie a vybudenia ANS, aká sa objavuje počas klasickej kontaktnej masáže! Merania rovnakých parametrov počas následnej skutočnej fyzickej masáže u tých istých pacientov potvrdili, že pacienti reagovali identicky... 

A aký je súvis s liečbou prostredníctvom energie delfínov v kombinácii s metódou Hemi-Sync? 
U tejto techniky diaľkovej liečby sa namiesto bábik používa mentálna predstava liečeného jedinca (bývajú nimi aj domáce zvieratá), presnejšie predstava tzv. „máp" jeho/jej fyzického, mentálneho a emočného tela, do ktorých je vysielaný svetelný delfín, ktorý vykonáva samotnú liečbu a očistu. Do liečby delfíňou energiou sa podľa možností zapája čo najväčší počet ľudí, pre znásobenie energie, ktorú liečený dostáva.


- DreamingWolf

 

Hemi-Sync | Popis Ohnísk | Frekvencie | Programy | DEC | HPlus | Bádatelia | Monroe | Príbehy | Iné  | Literatúra

 

Internetový obchod Hemi-sync.cz - Meditační a relaxační hudba na CD

 

 

Stránka vytvorená: by DreamingWolf, máj 2001