Hemi-Sync | Popis Ohnísk | Frekvencie | Programy | DEC | HPlus | Bádatelia | Monroe | Príbehy | Iné | Literatúra

Človek Plus, Potrava mysle a Metahudba 

kazeta


Spomedzi produktov z laboratórií Monroeovho inštitútu, určených pre širokú verejnosť, sme ešte nespomenuli tri samostatné série na kazetách (každá, samozrejme, so signálmi Hemi-Sync): Človek Plus, Potrava mysle a sériu výlučne hudobných nahrávok, kombinovaných so signálmi Hemi-Sync, nazvanú Metahudba. Priblížme si ich teda aspoň stručne. 


Séria Človek Plus 

 

Séria kaziet s názvom Človek Plus (Human Plus) je určená k vedomému sebapretváraniu. Každá z kaziet má jednu stranu zhodnú a druhú odlišnú, od kazety ku kazete, podľa jej špecifického zamerania. Na prvej strane sa užívateľ v procese progresívnej relaxácie učí otvárať si tzv. „prístupový kanál", ktorý prepája mentálnu, fyzickú a emočnú úroveň bytia. Tento prístupový kanál je následne otváraný a využívaný počas všetkých aplikácií systému Človek Plus, ktoré sú nahrané na druhej strane kaziet. Pri ich počúvaní, s otvoreným prístupovým kanálom, dostáva užívateľ náležité inštrukcie ako navodiť, aktivovať a uchovať želanú zmenu, čo je ukotvené špecifickým „funkčným príkazom" alebo „kódovým slovom". Takto je možné napr. zlepšiť si pamäť, zvýšiť a posilniť si imunitu, zlepšiť krvný obeh, znížiť bolesť, upraviť si spánok, zlepšiť zrak či sluch, kontrolovať svoje emócie, detoxikovať telo, zredukovať nadmernú hmotnosť a pod. (Kazety a cvičenia na nich neobsahujú pritom žiadne subliminálne sugescie, to znamená, že po celý čas počúvania nahrávky viete, čo si programujete.) 

Systém Človek Plus vychádza z objavov a poznatkov slávneho hypnoterapeuta, Dr. Miltona Ericksona, ktoré boli overené neuro-vedeckými výskumami a využívajú sa napr. aj v psychoneuroimunológii. V spojení so signálmi Hemi-Sync sa táto technika „ukotvovania" žiadúcich stavov tela/mysle dostala na novú, kvalitatívne pokročilejšiu úroveň.

Systém seba pretvárania prostredníctvom cvičení Človek Plus si na sebe osobne vyskúšal a overil aj známy bádateľ neuro-technológií a autor knihy „MegaBrain: New Tools and Techniques for Brain Growth and Mind Expansion", Michael Hutchison. Ako uvádza, tieto nahrávky urobili naňho taký dojem, že sa rozhodol ich začleniť do svojich vlastných tvorivých dielní s názvom MegaBrain, ktorých účastníci zažívajú pozitívne zmeny niekedy už aj po jednom cvičení.

 

Séria Potrava mysle

 

Ďalšia séria nahrávok Hemi-Sync, s názvom Potrava mysle (MindFood), prináša úžitok a efekt už počas ich počúvania. Ich zameranie je podobné ako u série Človek Plus a v tejto sérii možno nájsť také nahrávky s cvičeniami, ako napr. Koncentrácia, Energická prechádzka, Ranné cvičenie, Kontrola bolesti, alebo meditačne zamerané nahrávky, ako Okamih zjavenia či Návšteva.


Metahudba 


Poslednou sériou je séria hudobných nahrávok, označená názvom Metahudba (Metamusic). Každá z kaziet tejto série je obohatená signálmi Hemi-Sync, no kazety okrem hudby neobsahujú žiadne inštrukcie. Poslucháčovi je tak ponechaná voľnosť v tom, ako využije stav vedomia, navodený týmito nahrávkami. Sú veľmi vhodné k vizualizáciám, meditáciám, alebo na relaxáciu, ktorú môžu jemným a vhodným spôsobom prehĺbiť. (Pre zaujímavosť uveďme, že jedna z nahrávok tejto série, kazeta s názvom „Impression of Solitude" pochádza od slovenského hudobníka a hudobného skladateľa, Henricha Leška!) 

Užívatelia metódy Hemi-Sync teda majú z čoho vyberať, veď dostupných je čosi vyše 200 rozličných titulov nahrávok. Výhodou nahrávok sérií Človek Plus, Potrava mysle a Metahudba je to, že tí, ktorí ich chcú používať a mať z nich osoh, nemusia nevyhnutne absolvovať žiadny kurz metódy Hemi-Sync a získajú aspoň jednoduché nástroje pre vlastný rozvoj. Kto sa však chce venovať používaniu tejto metódy systematickejšie, určite by mal absolvovať aspoň základný kurz Hemi-Sync. 

- DreamingWolf

 

Hemi-Sync | Popis Ohnísk | Frekvencie | Programy | DEC | HPlus | Bádatelia | Monroe | Príbehy | Iné | Literatúra

 

 

 

 

 Internetový obchod Hemi-sync.cz - Meditační a relaxační hudba na CD

 

 

 

Stránka vytvorená: by DreamingWolf, máj 2001
Naposledy aktualizované: apríl 2003